PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

15 LAT DOŚWIADCZEŃ CENTRUM AMRON – CENTRUM WIEDZY O RYNKU NIERUCHOMOŚCI


Rynek nieruchomości w Polsce to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki narodowej. Każdego roku na rynku nieruchomości zawieranych jest ok. 500 tys. transakcji sprzedaży skutkujących przepływem strumienia pieniądza na poziomie ponad 100 mld złotych, a szacowana wartość polskich nieruchomości wynosi ok. 3,5 bln złotych, czyli 180% polskiego PKB. Nieruchomości to towar kluczowy dla gospodarki, a w coraz większym wymiarze również podstawowy filar stabilizacji majątkowej polskich rodzin. Aktualnie liczba czynnych umów o kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe wynosi ponad 2,2 mln, a całkowite zadłużenie gospodarstw domowych z tego tytułu opiewa na ponad 430 mld złotych.

Jednak doświadczenia innych krajów pokazują, jak dotkliwe mogą być skutki kryzysów powstających na rynkach nieruchomości. Cykliczny charakter tego rynku sprawia, że bieżąca obserwacja i ocena zjawisk zachodzących na rynkach nieruchomości zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych, jest niezwykle ważna, zwłaszcza dla sektora finansowego, co ostatnio udowodnił amerykański kryzys subprime i jego skutki dla gospodarki światowej.

Zdając sobie z tego sprawę, w trosce o bezpieczeństwo sektora, już w roku 2000 Związek Banków Polskich podjął prace nad budową systemu do monitorowania rynku nieruchomości i zarządzania związanego z nim ryzyka kredytowego. Wejście Polski do Unii Europejskiej zbiegło się w czasie z uruchomieniem przez ZBP specjalistycznego ośrodka analitycznego – Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (Centrum AMRON) oraz międzybankowej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości – Systemu AMRON.

W bieżącym roku obchodzimy 15-lecie AMRON – już od piętnastu lat działamy na rzecz poprawy przejrzystości rynku informacji o nieruchomościach. W tym czasie w bazie danych AMRON zgromadziliśmy ponad 3,2 mln rekordów o cenach i wartościach nieruchomości, a Centrum AMRON – grono specjalistów z praktyką bankową oraz doświadczeniem w obszarze obsługi rynku nieruchomości - przygotowało setki publikacji analitycznych i tysiące specjalistycznych raportów. Współpracujący z Centrum AMRON rzeczoznawcy majątkowi wykonali dziesiątki tysięcy wycen nieruchomości. Obecnie z Systemu AMRON korzysta ponad 600 podmiotów: prócz banków również spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe, rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy w obrocie nieruchomościami, deweloperzy, firmy doradcze, a także Narodowy Bank Polski, Prokuratura Generalna i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Dla podmiotów obsługujących rynek obrotu nieruchomościami korzystanie z Systemu AMRON stało się nieodzownym elementem codziennej pracy, a po kwartalny Raport AMRON-SARFiN publikowany od roku 2009 sięgają nie tylko dziennikarze i bankowcy, lecz również deweloperzy, rzeczoznawcy majątkowi czy pracownicy urzędów centralnych, a także Polacy planujący zakup lub sprzedaż mieszkania.

Doświadczenie buduje zaufanie! Wypracowana przez te 15 lat silna pozycja Centrum AMRON jest dowodem ogromnego znaczenia rzetelnej informacji o nieruchomościach i ich cenach, nie ustajemy więc w dążeniu do dalszej poprawy jakości naszych usług i rozbudowy zasobów bazy AMRON oraz doskonalenia udostępnianych przez nas narzędzi ich analizy.

Wiarygodność i jawność informacji - MF Bank marzec 2019Polecamy podsumowanie 15 lat Centrum AMRON w wywiadzie z dr Jackiem Furgą - artykuł opublikowany w MF Bank (marzec 2019)
zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative