PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
(+48) 22 463 47 50
opbrazek

SYSTEM AMRON > WSPÓŁPRACA


System AMRON to remedium na:

- brak zintegrowanego systemu informacji o cenach transakcyjnych nieruchomości w skali ogólnopolskiej

- ograniczony dostęp do danych niezbędnych do monitorowania rynku nieruchomości

- potrzebę wyznaczania przybliżonych prognoz i trendów rozwoju rynku nieruchomości

- potrzebę zwiększania bezpieczeństwa zawieranych transakcji

- wysokie koszty i czasochłonność budowy własnych systemów baz danych


Centrum AMRON jest administratorem danych wprowadzonych do Systemu przez podmioty uczestniczące - stworzenie reprezentatywnej, wiarygodnej bazy danych i jest możliwe dzięki zaangażowaniu naszych Partnerów.

Zapraszamy do współpracy podmioty zaangażowane na rynku nieruchomości – oferta uczestnictwa w Systemie AMRON skierowana jest przede wszystkim do:

  • banków, instytucji finansowych oraz SKOKów
  • towarzystw ubezpieczeniowych
  • rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz doradców rynku nieruchomości
  • deweloperów
  • szkół wyższych
  • ośrodków badawczych
  • kancelarii prawnych i komorniczych
  • firm windykacyjnych
  • administracji centralnej i lokalnej
  • innych podmiotów zajmujących się profesjonalnie rynkiem nieruchomości

kontakt:
Justyna Badura
Specjalista ds. Relacji z Klientami

tel. 22/ 463 47 66
justyna.badura@amron.pl


zamknij newsletterzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego linia
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Cicha 7 , 00-353 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Stämpfli Creative