PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > CENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI MA JUŻ 25 LAT!


2017-02-21 08:30:00
Centrum Prawa Bankowego i Informacji ma już 25 lat!


Centrum Prawa Bankowego i Informacji ma już 25 lat!


20 lutego 2017 r. mija dokładnie dwadzieścia pięć lat od utworzenia CPBiI. To dwie i pół dekady intensywnej pracy na rzecz rozwoju polskiej bankowości i całej gospodarki. Jako spółka instytucjonalna, powołana z inicjatywy Związku Banków Polskich, jesteśmy niezwykle dumni z tego, że mogliśmy i w dalszym ciągu możemy bezpośrednio uczestniczyć w wielkim projekcie budowy polskiego sektora bankowego i rozpowszechniania wiedzy ekonomicznej.

W miarę jak kształtował się model struktury i potencjał kapitałowy oraz produktowy sektora bankowego, czy szerzej rzecz ujmując usług finansowych w Polsce, zmieniały się priorytety naszych działań. Niezmienne pozostawały jednak cele strategiczne tj. budowa zaufania, działanie na rzecz bezpieczeństwa obrotu finansowego, eliminowanie czynników ryzyka, kształtowanie tendencji rozwojowych rynku oraz edukacja ekonomiczna.

Stale pracujemy nad rozwojem działalności, otwieramy się na nowe środowiska oraz wyzwania, jakie niesie ze sobą nieustanny rozwój technologiczny i funkcjonalny rynku. Rozwój spółki na przestrzeni lat był w istocie precyzyjną odpowiedzią na potrzeby, tendencje i zjawiska rynkowe.

Dziś prowadzimy bardzo szeroką działalność, obejmującą m.in. obszar legislacyjny i specjalistycznych ekspertyz oraz opinii prawnych, organizację szkoleń i najważniejszych polskich konferencji sektora bankowego (m.in. Forum Bankowe, IT@BANK, FTBS, FLBS), rozwój międzybankowych Systemów Wymiany Informacji (BANKOWY REJESTR, DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, AMRON), wydawanie specjalistycznych pism branżowych i portalu aleBank.pl. Realizujemy ogólnopolskie programy edukacji finansowej (m.in. w ramach Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, czy sieci digital signage „TV Student”).

Jubileuszowi spółki towarzyszy także święto naszych tytułów prasowych: 25-lecie „Miesięcznika Finansowego BANK”, 15-lecie Miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” oraz 10-lecie pism „Europejski Doradca Samorządowy” i "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – Kurier Finansowy”.

Głównym elementem obchodów jubileuszu będzie uroczysta Gala, która odbędzie się 20 czerwca 2017 r. w Hotelu Hilton w Warszawie w ramach tegorocznych HORYZONTÓW BANKOWOŚCI 2017. To doskonała okazja do rozmów o roli bankowości w rozwoju gospodarczym oraz wyzwaniach firm infrastrukturalnych w budowaniu nowoczesnych rozwiązań dla branży finansowej. Będzie to wyjątkowe forum wymiany myśli i poglądów, które wzorem lat ubiegłych zgromadzi setki osób pracujących dla rozwoju polskiej bankowości.

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl