PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAŁOŻEŃ NOWEGO PROGRAMU RZĄDOWEGO


2012-11-14 11:34:00
Konsultacje społeczne założeń nowego programu rządowego

Dnia 8 listopada br. na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pojawił się „Projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych”, definiujący podstawowe zasady nowego programu rządowego pod nazwą „Mieszkanie dla Młodych”. Program zastąpić ma funkcjonujący do końca bieżącego roku Program „Rodzina na Swoim” i skutkować ma – w założeniu autorów - zmniejszeniem deficytu lokali mieszkalnych na rynku, szczególnie dla osób młodych, nabywających pierwsze mieszkanie.

Dopłata z rządowego programu ma być elementem wkładu własnego, wymaganego przez banki przy zakupie mieszkania:
- beneficjentami Programu mogą być rodziny i single do 35 roku życia, nieposiadający własnego lokum,
- program zakłada dofinansowanie kredytu mieszkaniowego w wysokości 10% wartości odtworzeniowej mieszkania nabywanego na rynku pierwotnym,
- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem wsparcia nie może przekroczyć 75m2,
- cena 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu nie będzie mogła przekroczyć średniej wartości dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztów odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanego przez wojewodę i obowiązującego na terenie gminy, na terenie której położony jest nabywany lokal,
- podstawą dla określenia wysokości podstawowego wsparcia (nazwanego w omawianym dokumencie dofinansowaniem pierwotnym) będzie łączna powierzchnia użytkowa w przypadku mieszkań do 50 m2 oraz 50 m2 w przypadku mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 50 m2
- kwota dofinansowania zostanie powiększona o dodatkowe 5% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania w przypadku osób/rodzin wychowujących dzieci, bez względu na liczbę dzieci;
- dodatkowe wsparcie w wysokości 5% wartości wypłacane będzie jednorazowo, jeżeli po zakupie mieszkania gospodarstwo domowe beneficjenta zostanie powiększone o kolejne (trzecie lub następne) dziecko.

Według autorów projektu, nowy Program - prócz wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych - spełniać ma dodatkowo funkcję demograficzną, dzięki systemowi dodatkowych dopłat, na jakie mogą liczyć rodziny z dziećmi. Kluczowym elementem nowego Programu jest metoda obliczania wysokości dopłaty. Niestety, założenia nowego programu wykluczają dotacje na budowę budynków jednorodzinnych, a lokale mieszkalne mogą pochodzić jedynie z rynku pierwotnego.

Konstrukcja nowego programu i wykluczenie z dopłat mieszkań z rynku wtórnego pozwala sądzić, że nowy Program będzie precyzyjniej adresowany i bardziej efektywny niż jego poprzednik, a ponadto wiązać się będzie z niższymi i bardziej elastycznymi niż w przypadku „RnS” wydatkami budżetu.

Przewidywany termin wejścia w życie ustawy to 1 lipca 2013r.

Więcej informacji oraz pełen tekst „Projektu założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych” znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1795706-p_1.htm

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl