PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > MIESZKANIA „DLA SYSTEMATYCZNYCH” W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM


2017-05-15 13:30:00
Mieszkania „Dla Systematycznych” w Ostrowie Wielkopolskim

Miejski Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi program pod nazwą "Dla Systematycznych". Chętni na mieszkanie od miasta muszą spełniać trzy warunki: mniej niż 40 lat, niski dochód i meldunek w Ostrowie Wielkopolskim. Beata Klimek, prezydent miasta, wyjaśnia, że musi być to meldunek trwający od co najmniej 5 lat, a średni miesięczny dochód netto na jedną osobę musi być wyższy niż kwota netto najniższej emerytury, czyli 853 zł. Dodatkowo uczestnicy programu w chwili przystąpienia nie mogą posiadać prawa własności lub współwłasności innego mieszkania.

Uczestnicy programu mogą stać się właścicielami zajmowanego mieszkania po spłacie jego wartości - nie później niż po 30 latach i nie wcześniej niż po 15 latach od dnia zawarcia umowy. W ramach programu wybudowano już 5 bloków, w których znajduje się 101 mieszkań. Wiceprezydent miasta Jakub Szczurek deklaruje, że pieniądze na inwestycje pochodzą ze środków własnych MZGM oraz z kredytów. Najemca ponosi koszt opłaty czynszowej oraz miesięcznej raty za mieszkanie w wysokości 480 zł.

Nowy blok powstanie przy ul. Klasztornej 14 i będzie liczył 16 mieszkań (dwa mieszkania jednopokojowe, jedenaście dwupokojowych oraz trzy lokale trzypokojowe), a do każdego z nich przydzielona zostanie piwnica. Jedno z mieszkań dwupokojowych na parterze zostanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przez pierwsze dwa miesiące od przekazania mieszkania, najmujący jest zwolniony z opłat czynszowych z racji potrzeby jego doposażenia.

Prezes MZGM, Ryszard Wiśniewski poinformował, że zainteresowanie mieszkaniami jest ogromne, dlatego w ramach programu, na 2018 rok zaplanowano budowę dwóch kolejnych bloków. Wnioski można składać od piątku 12 maja do 19 czerwca br.

Według Miejskiego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim, gmina realizując zadanie własne związane z zapewnieniem mieszkań komunalnych uzyskuje w czasie zwrot zainwestowanych środków finansowych poniesionych na budowę mieszkań. Program pozwala również wyprowadzić z mieszkań komunalnych i socjalnych najemców, którym zwiększyły się dochody lub tych, którzy chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe. Obecnie w Ostrowie Wielkopolskim komunalna lista mieszkaniowa gminy wynosi zero.

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl