PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > POLITYKA MIESZKANIOWA POD OSOBISTYM NADZOREM PREMIERA


2018-01-22 09:00:00
Polityka mieszkaniowa pod osobistym nadzorem Premiera

Premier ma wyznaczać cele i środki polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzorować jej realizację - wynika z projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, który w środę 17 stycznia br. trafił do uzgodnień.

"Z uwagi na kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego znaczenie rozwoju mieszkalnictwa w Polsce oraz w celu lepszej koordynacji polityki państwa w tym obszarze niezbędne jest przyznanie Prezesowi Rady Ministrów uprawnienia do wyznaczania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzorowania jej realizacji" – napisano w ocenie skutków regulacji projektu zamieszczonego w środę 17 stycznia na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt nowelizuje ustawę z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. "Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej realizuje dwa istotne cele: uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz wytyczenie głównych kierunków działań związanych z polityką mieszkaniową państwa" - głosi uzasadnienie propozycji.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa kwestie dotyczące określania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa i nadzorowanie ich realizacji trafią do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast za sprawy dotyczące architektury w zakresie estetyki przestrzeni publicznej będzie odpowiadać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Rekomendowanym rozwiązaniem jest nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej i doprecyzowanie, że w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne mieszczą się sprawy nadzoru nad samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa, zaś sprawy architektury w zakresie estetyki przestrzeni publicznej są objęte zakresem działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pozwoli to na intensyfikację działań w obszarze dbałości o estetykę przestrzeni publicznej jako elementu polityki kulturalnej państwa. Będzie to stanowić jeden z elementów szerszego celu, jakim jest ochrona krajobrazu. Natomiast do Prezesa Rady Ministrów będzie należało określanie celów i środków polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzór nad ich realizacją" – argumentuje projektodawca w ocenie skutków regulacji projektu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: Polska Agencja Prasowa, Rządowe Centrum Legislacji


zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl