PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ OD 1 STYCZNIA 2019 R.


2018-06-05 13:34:00
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność od 1 stycznia 2019 r.

Prace nad projektem ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów, poddanego konsultacjom publicznym w trzecim kwartale 2016 r., utknęły przez dłuższy czas w martwym punkcie. W niedawnej wypowiedzi Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, zapowiedział ich finalizację. Przepisy dotyczące uwłaszczenia gruntów mają wejście w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Względem wersji z 7 listopada 2016 r. planowana jest zmiana zasad spłaty opłaty przekształceniowej. W dotychczasowym brzemieniu projektu ustawy za jednorazowe uiszczenie ww. opłaty równej wysokości ostatniej rocznej opłaty, jaką płacił użytkownik wieczysty, właścicielom lokali i domów jednorodzinnych, miały przysługiwać bonifikaty, jednak nie były one obligatoryjne. Obecnie Ministerstwo rozważa wprowadzenie atrakcyjnych zasad spłaty opłaty przekształceniowej.

Zdaniem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, wprowadzenie w życie projektu ustawy będzie korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i deweloperów. Dziś właściciele mieszkań płacą podatek od nieruchomości i roczną opłatę, po przekształceniu tego prawa i uregulowaniu opłaty przekształceniowej będą wnosić tylko podatek od nieruchomości, który jest znacznie niższy od rocznej opłaty – komentuje Grzegorz Kiełpsz, Prezes Zarządu PZFD.

Negatywnie do planowanych przepisów odnoszą się samorządowcy. Podkreślają, że miasta, które miliony hektarów oddały w użytkowanie wieczyste pod budowę bloków i domów jednorodzinnych, stracą finansowo. Projekt pozbawia samorządy majątku – mówi Krzysztof Lewandowski, wiceprezydent Zabrza.

Źródło: www.rp.pl

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl