PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > RAPORT AMRON-SARFIN 3/2016


2016-11-25 09:00:00
Raport AMRON-SARFiN 3/2016

Wyniki akcji kredytowej w III kwartale 2016 roku potwierdziły formułowane w poprzednich raportach oceny, iż podstawowym motorem tak wysokiej akcji kredytowej w pierwszych dwóch kwartałach tego roku był udział kredytobiorców w wyścigu po dopłatę z rządowego Programu „MdM”. Skończyły się środki na dopłaty i efektem jest najwyższy w ostatnich 5 latach spadek liczby udzielonych kredytów (kwartał do kwartału). W III kwartale br. spadek liczby nowo udzielonych kredytów wyniósł 13,2% w porównaniu do poprzedniego kwartału, a wartości nowych umów – o 8,78%. Nadal jednak wyniki po trzech kwartałach 2016 roku są nieco lepsze od wyników analogicznego okresu roku 2015, co daje szansę na powtórzenie ubiegłorocznego wyniku na koniec roku.

Analizując strukturę geograficzną udzielonych kredytów można stwierdzić, iż tak duży spadek liczby kredytów udzielonych w III kwartale był wynikiem osłabienia się akcji kredytowej w Warszawie. W poprzednim raporcie wyrażałem zaniepokojenie dalszym wzrostem udziału Warszawy w strukturze nowo udzielonych kredytów, w ostatnim kwartale nastąpiła jednak istotna zmiana tego trendu. Pierwszy od kilku lat spadek udziału Warszawy w strukturze nowo udzielonych kredytów wyniósł 3,87 p.p. Tym samym kredyty udzielone w stolicy stanowiły w badanym okresie 39,40% wolumenu. Przekłada się to również na słabsze o 6,3% w porównaniu do poprzedniego kwartału wyniki sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym.

W okresie od lipca do września 2016 roku również polski sektor budownictwa mieszkaniowego zanotował nieco słabsze wyniki niż w poprzednich rekordowych kwartałach. Co prawda deweloperzy oddali do użytkowania o 7% więcej mieszkań, ale liczba rozpoczętych budów była już o 22% niższa, a liczba uzyskanych pozwoleń na budowę – o 5% niższa niż w poprzednim kwartale.

Pomimo to kontynuowany jest lekki wzrost cen transakcyjnych w największych polskich miastach. W III kwartale 2016 roku spadek przeciętnej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zanotowano jedynie w dwóch spośród ośmiu badanych lokalizacji, tj. w Krakowie i w aglomeracji katowickiej. Można przyjąć, że we Wrocławiu i Białymstoku przeciętna cena nie uległa zmianie, natomiast w pozostałych miastach doszło do wzrostu średnich cen mieszkań – w Warszawie o 148 zł/m2, w Gdańsku o 137 zł/m2, w Łodzi o 93 zł/m2, a w Poznaniu o 60 zł/m2.

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl