PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > RUSZA BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH


2013-06-17 14:58:00
Rusza budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

22 lutego 2013 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/249/1

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Określa sposób, tryb oraz standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów włączonych do ZSIN.

Zadaniem systemu będzie poprawa wiarygodności rejestrów publicznych poprzez usprawnienie procesów pozyskiwania, wymiany, aktualizacji i udostępniania informacji o nieruchomościach. W ramach ZSIN współpracować będą: ewidencja gruntów i budynków, KW, PESEL, REGON, TERYT, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Elementy technicznej architektury ZSIN:

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Akt wszedł w życie 9 marca 2013 roku, a już 23 lutego b.r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłosił przetarg, którego przedmiotem było utworzenie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz wsparcie procesu ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jedynym kryterium wyboru była cena, zatem 24 maja b.r. GUGiK wybrał ofertę firmy Intergraph Polska Sp. z o.o. o wartości 5,53 mln zł.Planowo wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN potrwa 42 miesiące, czyli do 9 września 2016 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: http://www.gugik.gov.pl/

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl