PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > SYSTEM ZASTRZEGANIA DOKUMENTÓW DZIAŁA - 42% MNIEJ PRÓB WYŁUDZEŃ W 2012 ROKU!


2013-01-21 12:18:00
System zastrzegania dokumentów działa - 42% mniej prób wyłudzeń w 2012 roku!

W 2012 roku Polacy zastrzegli aż 114 tysięcy utraconych dokumentów, to 5% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie w ubiegłym roku 5 663 razy próbowano wyłudzić kredyty
na łączną kwotę 298 milionów złotych. W porównaniu do 2011 roku, kiedy takie próby opiewały na 510 milionów złotych, stanowi to spadek o 42%. System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE dynamicznie rośnie i jest coraz bardziej skutecznym narzędziem przeciwdziałającym przestępstwom z wykorzystaniem skradzionych dokumentów – wynika
z 12. edycji Raportu InfoDOK przygotowywanego przez Związek Banków Polskich.

W IV kwartale 2012 roku łączna kwota prób wyłudzeń wyniosła 54 miliony złotych. Ten wynik jest o 52% niższy od kwoty z analogicznego okresu z 2011 roku (113 mln zł)
oraz o 67% niższy od rekordu z IV kwartału 2010 roku, kiedy to osiągnięto poziom ponad 163 milionów złotych.

„W całym 2012 roku próbowano w bankach wyłudzić 5 663 kredyty. Jeszcze kilka lat temu zanotowaliśmy aż 8 806 takich prób. Spadek tej liczby wynika z tego, że przestępcy wiedzą, że wykorzystywanie cudzej tożsamości do wyłudzenia kredytu jest coraz trudniejsze. Dzieje się tak dlatego, że coraz więcej osób wie, że pierwszym krokiem po utracie dokumentów powinna być wizyta w banku i zastrzeżenie ich w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE” – mówi Grzegorz Kondek, koordynator społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Na koniec grudnia 2012 roku wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DZ z dokumentami, które powszechnie służą do potwierdzania tożsamości wynosiła 1 173 562 sztuk.
W ostatnim roku odnotowano wzrost bazy o 114 325 dokumentów, to o 5% więcej niż w 2011 roku. Codziennie do systemu trafia ponad 300 dokumentów.

„Skuteczność Systemu DZ jest coraz większa. Spadek liczby prób wyłudzeń i ich wartości jest znaczący. Mimo to trzeba pamiętać o tym, że liczba oszustw poza systemem bankowym jest wielokrotnie wyższa niż tych, które dotyczą samych banków. To właśnie dlatego trzeba stale rozbudowywać bazę Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE i poszerzać krąg firm
i instytucji z niej korzystających”
– powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty. Skutecznie ogranicza możliwość ich wykorzystania do celów przestępczych popełnianych
w imieniu i na szkodę osoby, która je utraciła.Każdy utracony dokument – np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy – powinniśmy natychmiast zastrzec w banku (nawet, jeżeli
nie mamy własnego konta i nigdy nie korzystaliśmy z usług bankowych). Skradziony lub zagubiony dokument, zastrzeżony w jednym banku, poprzez System DZ, natychmiast trafia
do wszystkich innych banków oraz do innych firm i instytucji uczestniczących w tym Systemie.

W Polsce podstawowymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość są dowody osobiste oraz paszporty. Jednak w praktyce, w tym celu powszechnie stosowane są np. prawa jazdy, książeczki wojskowe lub nawet karty płatnicze, na których wydrukowane jest nasze imię i nazwisko.

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK, za IV kwartał 2012 roku znajduje się na stronie internetowej: www.DokumentyZastrzezone.pl


zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl