PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > XII KONGRES FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH JUŻ ZA DWA TYGODNIE


2015-11-12 11:00:00
XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych już za dwa tygodnie

Kongres odbędzie się w dniach 26-27 listopada br. w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim pod Warszawą. Hasło tegorocznego Kongresu to "Domki z kart czy polityka mieszkaniowa? Perspektywa 2016-2035". Centrum AMRON tradycyjnie już jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Do udziału w Kongresie zaproszeni zostali przedstawiciele nowo wybranego Parlamentu oraz członkowie formującego się rządu, m.in. Andrzej Adamczyk, dotychczasowy Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Sejm RP.

Wystąpienie wprowadzające – zawierające m.in. ocenę stabilności sektora bankowego – wygłosi Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Wojciech Kwaśniak.


W trakcie dwóch dni obrad Kongresu dyskutować będziemy o:
• stanie rynku mieszkaniowego i perspektywach rozwoju portfela kredytów mieszkaniowych ze szczególnym uwzględnieniem kredytów w walutach obcych,
• perspektywie rozwoju rynków hipotecznych i listów zastawnych – nowej formule banków hipotecznych,
• stanie prac nad uregulowaniami prawnymi w obszarze kredytów hipotecznych w Polsce i UE oraz wpływie nowych zaleceń i projektów nadzorczych na rynek kredytów mieszkaniowych, jak również założeniach polityki mieszkaniowej na lata 2016-2035,
• restrukturyzacji zarządzania długami.


Udział w panelach dyskusyjnych tegorocznego Kongresu potwierdzili:

Podczas tegorocznej edycji Kongresu po raz czwarty przyznana zostanie Nagroda Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY.


Szczegółowe informacje na temat Kongresu oraz program ramowy dostępne są pod adresem www.housingfinancecongress.eu

Kontakt:
Marta Polkowska
tel.: 22/ 48 68 137
e-mail: marta.polkowska@zbp.pl

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl