PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > ZMIANY W DOSTĘPIE DO ZAWODÓW ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI I POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI


2013-06-28 15:08:00
Zmiany w dostępie do zawodów zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami

W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP, po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych przez Senat RP ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów i skierował ją do podpisu Pana Prezydenta RP. Większość zmian proponowanych w przedmiotowej ustawie wejdzie w życie po upływie 30 dniu od dnia ogłoszenia ustawy, z wyjątkiem tych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. (wyjątki te określone zostały w art. 50 ustawy).

Ustawa znosi ograniczenia w dostępnie do 51 zawodów z obszaru zawodów prawniczych, pośrednictwa pracy, sportu i rekreacji, ochrony fizycznej, żeglugi oraz nauki jazdy i przewozu osób, a także gospodarki nieruchomościami – zniesione zostały wszystkie dotychczas obowiązujące wymogi formalne związane z zawodami zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami, dotyczące wykształcenia, obowiązkowej praktyki zawodowej, zdolności do czynności prawnych, niekaralności, obowiązku umieszczania w umowie z klientem oświadczenia o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności. Ustawa znosi również obowiązek przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, likwiduje licencje oraz wpis na listę pośredników w obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomości prowadzoną dotychczas przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Drugim etapem prac było przygotowanie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, obejmującego 91 zawodów podległych Ministrowi Finansów oraz Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 25 czerwca 2013 r. po czym zostanie skierowany do dalszych prac legislacyjnych w Sejmie RP.

Trzeci etap deregulacji przewiduje deregulację lub całkowitą dereglamentację 104 zawodów. Projekt ustawy został w dniu 19 czerwca 2013 r. skierowany do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag oraz opinii do dnia 26 lipca 2013r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow...

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl