PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > ZNACZĄCY WZROST ZAINTERESOWANIA WYNAJMEM NIERUCHOMOŚCI WŚRÓD STUDENTÓW


2022-09-14 09:00:00
Znaczący wzrost zainteresowania wynajmem nieruchomości wśród studentów

Pandemia COVID-19 w 2021 roku przemeblowała rynek nieruchomości – studia w trybie zdalnym umożliwiały łączenie nauki z mieszkaniem u rodziny lub znajomych bez ponoszenia opłat, a długie okresy lockdownów i wdrożenie edukacji zdalnej często wręcz to wymuszały. Widoczny w 2022 roku powrót studentów na uczelnie automatycznie przywraca na rynku „przedpandemiczne porządki”, tj. wysoki poziom udziału wynajmujących. Centrum AMRON, we współpracy z zespołem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2022”. Jednocześnie opublikowano kolejną edycję raportu „Portfel studenta” nt. ogólnej sytuacji finansowej polskich studentów.

W raporcie „Studenci na rynku nieruchomości 2022” przedstawiono analizę na podstawie ankiet internetowych wypełnianych przez studentów z największych polskich ośrodków akademickich. Badanie ma na celu regularną, pogłębioną analizę prawidłowości na rynku najmu studenckiego. W wynikach zauważalny jest spadek liczby ankietowanych mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem. Podobne odwrócenie sytuacji odnotowano w przypadku osób zakwaterowanych w akademikach.

Po szczycie pandemii z 2021 r., która wiązała się z daleko idącym wpływem na życie niemal każdego mieszkańca Polski i cyfrową rewolucję – zwłaszcza w edukacji – widać, że zmiany dotykające w tym okresie studencki rynek najmu nie były trwałe. Powrót studentów do miast przełożył się na znaczny wzrost udziału wynajmujących nieruchomości prywatne, aż o 15 pp. w porównaniu do 2021 roku. Prawie 50% ankietowanych mieszka w wynajmowanej nieruchomości lub w akademiku – zauważa dr Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., szef Centrum AMRON.

Sytuacja mieszkaniowa studentów zależy od trybu nauczania – w przypadku studentów, który mają zajęcia tylko zdalnie, udział wynajmujących nieruchomości prywatne jest dwukrotnie mniejszy. Tylko 10% studentów uczących się stacjonarnie mieszka samemu w mieszkaniu lub domu.

Wśród ankietowanych studentów uczących się w trybie stacjonarnym zaledwie 10% mieszka samodzielnie w wynajętej nieruchomości. Ok. 38% studentów uczących się stacjonarnie dzieli mieszkanie z jednym lokatorem, zaś ponad połowa – z dwoma lub więcej osobami. Odpowiedzi na to samo pytanie wśród studentów niestacjonarnych trochę się różnią. Większy odsetek (około 13%) może sobie pozwolić na samodzielne mieszkanie. Ok. 55% z tej grupy studentów współdzieli wynajmowane lokum tylko z 1 osobą, a 32% z 2 lub więcej.

Badanie miesięcznych kosztów najmu wykazało, że w przypadku ok. 1/3 studentów stacjonarnych i 1/4 niestacjonarnych ich opłaty za zakwaterowanie mieściły się w przedziale od 750 do 1000 zł (dla porównania, średni miesięczny koszt w akademiku uczelnianym to 429 zł za pokój współdzielony i 573 zł za pokój jednoosobowy). Widoczna jest tu także dysproporcja pomiędzy rozkładem kosztów w zależności od trybu studiów. Studenci stacjonarni częściej decydowali się na tańsze lokum. Na zakwaterowanie w przedziale cenowym do 500 zł zdecydowało się ok. 17% pytanych studentów studiów stacjonarnych, a wśród niestacjonarnych tylko 9%. Natomiast na ponoszenie kosztów powyżej 1500 zł zdecydowało się 8% studentów uczących się w trybie stacjonarnym i aż 18% w trybie niestacjonarnym. Opłaty za samodzielne wynajęcie mieszkania lub współdzielenie go z drugą osobą w przypadku studentów uczących się stacjonarnie i niestacjonarnie kształtują się na podobnym poziomie – ponad 1700 zł za mieszkanie samodzielne i blisko 1100 zł za współdzielone z drugą osobą.

Ponad 75% studentów zgodziło się na warunki proponowane przez właścicieli nieruchomości. Tylko 10% ankietowanych deklaruje, że udało im się wynegocjować niższą cenę. Nieznaczna część studentów odpowiedziała, że cena w umowie jest wyższa, niż była podana w ofercie.

Powrót do dużych miast skutkuje jednak wzrostem poziomów czynszów z uwagi na brak nowej podaży, co dodatkowo wzmagane jest przez migrację z Ukrainy. Dodatkowo pojawił się brak alternatywy w postaci większej dostępności kredytów hipotecznych, co w poprzednich latach było dla wielu studentów, szczególnie pracujących, sposobem na pójście na swoje i niejako w ten sposób płacenie czynszu samemu sobie. Ta sytuacja będzie miała wpływa na utrzymywanie się tej tendencji wzrostu cen najmu w najbliższym roku akademickim. Dodatkowym czynnikiem wzrostu czynszów jest wzrost kosztów mediów i przerzucanie efektów drugiej rundy inflacyjnej na czynsze – komentuje dr hab. Bogusław Półtorak, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego, Prodziekan ds. Kształcenia.

W Raporcie „Studenci na rynku nieruchomości 2022” przedstawiono także szereg analiz dotyczących m.in.:

Pełny Raport dostępny jest w sekcji STUDENCI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl