PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

BADANIA RYNKU > ANALIZY I PUBLIKACJE


Centrum AMRON to profesjonalny ośrodek analityczno-badawczy, specjalizujący się w monitorowaniu zmian cen transakcyjnych nieruchomości i ich wpływu na perspektywy rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego.

Prócz specjalistycznych publikacji analitycznych przygotowywanych na indywidualne zamówienie, dotyczących ściśle określonego segmentu rynku, lokalizacji i przedziału czasowego, przygotowujemy również publikacje analityczne dotyczące bieżącej sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz aktualnych problemów dotyczących tego rynku.

Tym, co czyni nasze opracowania unikalnym źródłem wiedzy, jest baza danych stanowiąca podstawę analiz. W odróżnieniu od innych dostępnych materiałów o polskim rynku nieruchomości, w naszych raportach opieramy się wyłącznie na cenach transakcyjnych, czyli prezentujemy rzeczywisty obraz rynku.

Poniższe publikacje są bezpłatne – pobierając je, zostaw nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o kolejnych analizach. Jeśli zainteresowany jesteś indywidualnym raportem na zamówienie, skontaktuj się z nami mailem na adres raport@amron.pl.INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE W HISZPANII - CZY TO DOBRY POMYSŁ?
17 czerwca 2024

Wysokie ceny mieszkań i spadająca opłacalność inwestycji na wynajem w kraju, a także chęć zabezpieczenia kapitału lub ewentualnego miejsca emigracji w niepewnych politycznie czasach powoduje, ze coraz więcej Polaków decyduje się na poszukiwanie nieruchomości za granicą. Wśród krajów najczęściej wybieranych przez nabywców z Polski są kraje południa Europy – Włochy, Portugalia i Hiszpania. Według danych Registradores de España, w ubiegłym roku Polacy nabyli w Hiszpanii 3 118 nieruchomości, a więc nieco więcej niż w roku 2022, gdy odnotowano 2973 transakcje. W pierwszym kwartale bieżącego roku było ich już około 800, co oznacza co najmniej utrzymanie tempa zakupów z dwóch poprzednich lat. Co więcej, Polacy znaleźli się również w grupie narodowości przeznaczających na inwestycje coraz większe środki. W skali roku (2023/ 2022) był to wzrost o blisko 18%.ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA GARAŻ – WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
27 maja 2024

Podatek od nieruchomości jest jednym z kluczowych źródeł dochodów dla samorządów lokalnych. W jego ramach opodatkowane są grunty, budynki oraz ich części, a także budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ostatnich latach coraz częściej zwracano uwagę na problem różnicowania stawek podatkowych w zależności od rodzaju i przeznaczenia nieruchomości. Wielu podatników zastanawiało się dlaczego ich stawka podatku od nieruchomości za garaż jest kilkukrotnie wyższa niż stawka sąsiada. Wywoływało to liczne kontrowersje i protesty ze strony właścicieli garaży.ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM W 2024 ROKU
21 maja 2024

W 2024 roku wejdzie w życie szereg nowych przepisów w zakresie prawa budowlanego obejmujących zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych do 14 marca 2024 roku. Nowelizacja wynika ze zmian w zakresie Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Co więcej, w lutym br. Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło prace nad kolejnymi aktualizacjami regulacji prawnych wpływających na prawo budowlane. Celem wprowadzanych zmian jest poprawa jakości i bezpieczeństwa budynków. Nowe regulacje są dostosowane do współczesnych standardów ekologicznych i aktualnych potrzeb społecznych.KREDYT NA START – PROGRAM WYJĄTKOWY
22 kwietnia 2024

Od kilku miesięcy dyskutowany jest publicznie program rządowy "Mieszkanie na Start". Świadomie nie użyłem przymiotnika „nowy”, bo to tylko bardziej skomplikowana matematycznie wersja poprzedniego programu "Bezpieczny Kredyt 2%". Podobnie jak wszystkie poprzednie programy z serii wspierania „kasą” wybranych kredytobiorców – począwszy od Programu „Rodzina na Swoim” w latach 2007-2013, poprzez program „Mieszkanie dla Młodych” w latach 2014-2018 a skończywszy na „Bezpiecznym Kredycie 2%”, również w programie „Kredyt na Start” można liczyć na dofinansowanie od państwa przy zakupie pierwszego mieszkania.ENERGIA GEOTERMALNA W POLSCE
8 kwietnia 2024

Ostatnie lata uwidoczniły, jak bardzo społeczeństwo uzależnione jest od energii elektrycznej. Dodatkowym aspektem generującym jeszcze większe zapotrzebowanie na prąd jest elektrozależność podstawowych domowych urządzeń – począwszy od systemów grzewczych, po urządzenia kuchenne, systemy inteligentne sterujące różnymi podzespołami w budynkach. To wszystko powoduje, iż brak zasilania uniemożliwia normalne funkcjonowanie. W poszukiwaniu alternatywy oraz podążając za bardzo szybko rozwijającym się i upowszechniającym trendem OZE, zauważyć można zainteresowanie nie tylko energią słoneczną, ale również możliwościami pozyskiwania energii cieplnej.NOWA RZECZYWISTOŚĆ NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI PO PANDEMII, CZYLI ZMIANY, KTÓRE PRZETRWAŁY
16 stycznia 2024

Minęło pół roku, od kiedy oficjalnie został odwołany stan zagrożenia epidemiologicznego związany z wirusem COVID-19. Pandemia nie tylko miała wpływ na nasze zdrowie, ale także znacząco przyczyniła się do ewolucji w różnych strefach gospodarki i życia społecznego. Ta sytuacja pokazała światu, jak szybko jesteśmy w stanie dostosować się do nagłych zmian. W jednej chwili potrafiliśmy stworzyć e-szkołę, e-lekarza, e-urzędy czy e-pracę. Rynek nieruchomości również nie pozostał obojętny na te przemiany. Niektóre z nich są nieodwracalne i dzisiaj budują dla tej branży nową rzeczywistość.PROGRAM „BEZPIECZNY KREDYT 2%"
11 grudnia 2023

Liczba umów o kredyt hipoteczny zawartych w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%” na koniec listopada wyniosła blisko 44,5 tysięcy przy niecałych 72,5 tysiącach złożonych wniosków. Oznacza to, że realne zainteresowanie zaciągnięciem kredytu w ramach rządowego programu okazało się wielokrotnie większe niż planowali autorzy tego rozwiązania. Olbrzymie zainteresowanie kredytami udzielanymi w ramach programu spowodowało jednak, że już na początku grudnia wyczerpane zostały środki przewidziane na dopłaty w kolejnym – 2024 roku.OGRÓD DESZCZOWY JAKO NARZĘDZIE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU
21 listopada 2023

W dobie szybko zmieniających się warunków klimatycznych, najrozsądniejszym podejściem jest projektowanie naturalistyczne. Nowoczesne budownictwo stawia na ekologię, funkcjonalność, minimalizm, adaptację do zmian klimatu oraz odpowiedzialne praktyki budowlane. Jednym z nowoczesnych rozwiązań urbanistycznych i budowlanych jest błękitno-zielona infrastruktura. Zieleń przydomowa, osiedlowa i publiczna może mieć nie tylko funkcję estetyczną, ale też ekosystemową.PROBLEMATYKA NUMERACJI BUDYNKÓW W POLSCE
6 listopada 2023

W numeracji domów i innych budynków, jak również w nazwach ulic w Polsce panuje duży chaos. Czasami znalezienie konkretnego domu lub ulicy jest bardzo utrudnione, mimo korzystania z nawigacji. Brak uporządkowania przestrzennego w numeracji budynków, jak również brak oznaczeń numerów na budynkach czy przy wejściach do klatek schodowych, jest zmorą ratowników medycznych, strażaków, kurierów czy taksówkarzy, którzy nie mogą trafić pod wskazany im adres. Dlaczego tak się dzieje? Jakie są zasady nadawania numerów budynków? Jak nadać numer nowemu budynkowi?GENTRYFIKACJA. WZROST CEN NIERUCHOMOŚCI I SPOŁECZNE PRZEMIANY
30 października 2023

Gentryfikacja to termin, który od pewnego czasu jest na ustach wielu osób, zarówno mieszkańców dużych miast, jak i ekonomistów oraz urbanistów. Jednym z głównych celów procesu jest rewitalizacja zaniedbanych obszarów miejskich. Gentryfikacja budzi jednak wiele kontrowersji. Jednym z jej skutków ubocznych jest wzrost cen nieruchomości.REFORMA SYSTEMU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 2023
23 października 2023

24 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nazywana przez ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę „przewrotem kopernikańskim w dziedzinie planowania”, ustawa wprowadza daleko idące zmiany w procesie planowania przestrzennego. Zmiana przepisów w intencji ich autorów ma zapewnić uszczelnienie procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy, dochowanie odpowiednich standardów w zakresie dostępu nowych inwestycji mieszkaniowych do infrastruktury społecznej oraz usprawnić proces przygotowania planów miejscowych.GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W SEKTORZE BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI
9 października 2023

Wzrost liczby ludności na świecie, wyczerpywanie się zasobów naturalnych i zanieczyszczenie środowiska spowodowały, że świat stanął wobec konieczności rozważenia i zmiany stosowanych jak dotąd sposobów gospodarowania i nawyków konsumpcyjnych. W obliczu grożącej katastrofy klimatycznej, funkcjonowanie w przyszłości dotychczasowego modelu gospodarki liniowej, który jest oparty na taniej produkcji przy założeniu nieograniczonego dostępu do materiałów oraz możliwości produkcji ogromnych ilości śmieci, nie jest możliwe.WZROŚNIE PODATEK OD NIERUCHOMŚCI. ILE ZAPŁACIMY W 2024 r.?
24 sierpnia 2023

Kolejny raz wraca temat podatku od nieruchomości. Polacy powoli zaczynają się przyzwyczajać do dwucyfrowych podwyżek. W tym roku musieliśmy zapłacić prawie 12% więcej niż w poprzednim, a w następnym nie zanosi się na poprawę. 14 lipca 2023 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat w sprawie wskaźnika cen konsumpcyjnych dla pierwszych sześciu miesięcy br. w porównaniu z analogicznym, ubiegłym półroczem, który pokazał skok o 15% w górę. O tyle również możemy spodziewać się wzrostu opłaty, gdyż Minister Finansów ustalając progi podatkowe kieruję się właśnie poziomem inflacji.BEZPIECZNY KREDYT 2% I JEGO WPŁYW NA CENY NIERUCHOMOŚCI
24 sierpnia 2023

Pod koniec maja parlament zakończył prace dot. Ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Ustawa obowiązuje od 1 lipca 2023 r. i wprowadza wżycie nowy program o nazwie Pierwsze Mieszkanie. Jedną z podstaw programu jest nowa forma kredytu – Bezpieczny kredyt 2%, który od 3 lipca 2023 r. jest już możliwy do uzyskania w wybranych bankach. Według BGK obecnie są to: PKO Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., Alior Bank S.A., VeloBank S.A., SGB Bank S.A., Bank BPS S.A. i banki spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie i Bank Spółdzielczy w Brodnicy.DYREKTYWA EPBD, CZYLI O NADCHODZĄCEJ FALI RENOWACJI BUDYNKÓW W POLSCE
24 lipca 2023

Do tej pory coraz bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków dotyczyły jedynie nowo budowanych obiektów, jednak najnowsze unijne prawo wpłynie również na już istniejące budynki. Nowelizacja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zwanej „dyrektywą budynkową” (EPBD) ma na celu znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii przez budynki w Unii Europejskiej poprzez modernizację wszystkich istniejących zabudowań (zarówno mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej). Projekt nowelizacji dyrektywy EPBD aktualnie jest w fazie uzgodnień trójstronnych (między Parlamentem UE, Radą UE i Komisją Europejską), publikacja ostatecznego kształtu dyrektywy jest spodziewana w I połowie 2024 roku, a jej wejście w życie nastąpi w 2026 roku.DEKARBONIZACJA BUDOWNICTWA
12 lipca 2023

Początek XXI wieku to czas, w którym rzeczywista skala wpływu cywilizacji przemysłowej i konsumpcjonizmu na stan środowiska i jego potencjalne skutki dla planety powoli zaczęły docierać do świadomości społeczeństw. Groźba katastrofy klimatycznej spowodowanej emisją gazów cieplarnianych, zachwianie równowagi ekosystemów, nadprodukcja odpadów, a także widmo wyczerpujących się zasobów paliw kopalnych skłoniły już nie tylko naukowców, ale również polityków i profesjonalistów z różnych dziedzin, do poszukiwania nowych rozwiązań.ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY
26 czerwca 2023

Coraz istotniejszym wyzwaniem XXI wieku staje się proces starzenia się społeczeństwa, oznaczającego wzrost udziału osób w starszym wieku w ogólnej liczbie ludności. W przyszłości kluczowym problemem stanie się możliwość zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczeń emerytalnych dla tak dużej grupy seniorów. Samotność i brak wsparcia najbliższych powoduje, że wiele takich osób poszukuje dodatkowych źródeł dochodu. Rozwiązaniem tego problemu może być popularny w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych odwrócony kredyt hipoteczny.ZANIECZYSZCZENIE HAŁASEM W MIEŚCIE
13 czerwca 2023

Hałas stanowi jeden z największych uciążliwości życia w dużym mieście. Według Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie hałasem jest drugą po smogu największą cywilizacyjną przyczyną złego stanu zdrowia. Kupując lub wynajmując nieruchomość warto zbadać, jaka akustyka panuje w nabywanej nieruchomości i jej otoczeniu. Dobrze jest również zapoznać się z dokumentami planistycznymi, aby dowiedzieć się, czy w pobliżu interesującego nas miejsca do życia nie są planowane kłopotliwe inwestycje, które w przyszłości będą źle wpływać na nasze samopoczucie i zdrowie.ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM W 2023 ROKU
29 maja 2023

Na nowelizację ustawy Prawo budowlane składa się szereg zmian ogłaszanych sukcesywnie w 2022 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy wymienia 7 ustaw, których zmiany wpłyną na ten sektor gospodarki. Nowe przepisy przewidują liczne zmiany, wśród których najważniejsze dotyczą rozszerzenia katalogu obiektów budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również modyfikacje w zakresie zasad oddania do użytkowania obiektów budowlanych oraz uregulowanie funkcjonowania systemów informatycznych obsługujących elektronicznie proces budowlany.NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE NA WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY W NAJWIĘKSZYCH OŚRODKACH TURYSTYCZNYCH W POLSCE

11 maja 2023

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, z turystycznych obiektów noclegowych w 2022 r. skorzystało 34,2 mln turystów, którym udzielono 90,0 mln noclegów. W porównaniu z 2021 r. było to odpowiednio o 54,3% i 43,2% więcej. Jednakże w tych danych nie zostały uwzględnione osoby korzystające z obiektów nierejestrowanych, w tym domów i mieszkań wynajmowanych turystom krótkoterminowo. Równocześnie na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego GUS szacuje, że pod koniec 2021 r. w Polsce mieliśmy około 15,4 mln mieszkań (lokali mieszkalnych oraz domów). W związku z tym nasuwa się pytanie, ile mieszkań w Polsce wykorzystywanych jest w najmie krótkoterminowym?AUTONOMICZNY DOM DOSTĘPNY - HIT CZY KIT?
19 kwietnia 2023

Oszczędzanie energii to zagadnienie coraz częściej poruszane w naszych domach. Wynika nie tylko z rosnącej świadomości wpływu działalności człowieka na degradację naturalnego środowiska, ale również z chęci osiągnięcia całkowitej wolności energetycznej. Autonomiczny dom dostępny odpowiada na nasze potrzeby i przychodzi z rozwiązaniem tego problemu. Jest on w 100% samowystarczalny. Pracuje sam na siebie, zapewnia własny prąd, wodę oraz kanalizację. Dla niejednych jest przepustką do spełnienia marzeń o życiu z dala od cywilizacji, wśród lasów, gdzie grunty nie są uzbrojone w infrastrukturę techniczną. Ale czy realne jest wybudowanie domu, który nie będzie potrzebował energii z zewnątrz? Jakie w Polsce mamy możliwości, a jakie przeszkody?#STOPPATODEWELOPERKA?
13 kwietnia 2023

Choć w debacie publicznej temat „patodeweloperki” (niekoniecznie pod tą nazwą) jest obecny od bardzo długiego czasu, w ostatnich tygodniach wypłynął po raz kolejny za sprawą konfliktu wokół warszawskiej inwestycji JW Construction - Bliska Tower, zwanej też „warszawskim Hongkongiem”. Równolegle, problem jakości budownictwa mieszkaniowego został dostrzeżony również przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które na konferencji prasowej w dniu 31 marca 2023 roku zaprezentowało szereg rozwiązań mających na celu walkę z tym zjawiskiem.NOWELIZACJA USTAWY WIATRAKOWEJ
20 marca 2023

Dotychczas obowiązujące w Polsce restrykcyjne przepisy de facto uniemożliwiały realizację nowych projektów lądowych farm wiatrowych. W 2016 roku uchwalono tzw. „ustawę wiatrakową” (ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych), w myśl której obowiązywała zasada 10H, oznaczająca, że nowe wiatraki musiały być oddalone od najbliższych zabudowań mieszkalnych o co najmniej 10-krotność wysokości wiatraka.OPŁATA PLANISTYCZNA A OPŁATA ADIACENCKA. CZYM SĄ, JAKIE SĄ RÓŻNICE I CZY MOŻNA ICH UNIKNĄĆ?
8 marca 2023

Na obowiązki stron transakcji sprzedaży nieruchomości wpływ ma m.in. jej stan prawny oraz inne okoliczności faktyczne, które jej dotyczą. Dwa z zobowiązań publicznoprawnych ściśle związane z obrotem nieruchomościami często bywają ze sobą mylone, mimo że w polskim systemie prawnym funkcjonują od wielu lat. Ich nałożenie najczęściej stanowi istotne obciążenie finansowe dla właścicieli nieruchomości. Mowa o opłacie adiacenckiej i rencie (opłacie) planistycznej. Ich wspólną cechą jest to, że obie związane są z wzrostem wartości nieruchomości.CEEB – NARZĘDZIE MAJĄCE WSPOMÓC POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA W POLSCE
20 lutego 2023

W obecnych czasach zarówno obywatele, jak i władze państwowe coraz bardziej przykładają uwagę do ekologicznych aspektów swojej działalności i podejmują próby zmniejszenia negatywnego wpływu urbanizacji na środowisko naturalne. Jednym z niekorzystnych zjawisk, na które mamy bezpośredni wpływ jako społeczeństwo, jest pogarszanie jakości powietrza powodowane stosowaniem przestarzałych źródeł ciepła jako sposobu ogrzewania budynków.DODATEK MIESZKANIOWY
7 lutego 2023

Opłaty za mieszkanie to comiesięczne wydatki, które w ostatnim czasie nieustannie rosną i coraz bardziej obciążają domowy budżet. W związku z tym rząd przygotował dla Polaków różne rodzaje dofinansowań do mieszkania. Oprócz rządowego programu Mieszkanie na Start, Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, Funduszu Mieszkań na Wynajem, programu Mieszkanie Plus, ciekawą formą dopłaty do kosztów utrzymania mieszkania lub domu jest dodatek mieszkaniowy.CERTYFIKAT PHI – ZASADY CERTYFIKOWANIA BUDYNKÓW PASYWNYCH
23 stycznia 2023

W nowym Projekcie Rekomendacji J dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o rynku nieruchomości pojawił się zapis dotyczący certyfikatu PHI. Banki będą miały obowiązek gromadzenia informacji o posiadaniu tego certyfikatu, co według Rekomendacji będzie miało istotny wpływ na wartość nieruchomości. Ten zapis dotyczy certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez budynek założeń budownictwa pasywnego.PROGRAM PIERWSZE MIESZKANIE
16 stycznia 2023

W połowie grudnia ubiegłego roku, Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało przygotowanie nowego, kompleksowego programu wsparcia osób, które chcą zakupić pierwsze mieszkanie. Program ten obejmować ma dwa rozwiązania, z których pierwsze skierowane jest do osób, które planują zakup mieszkania już teraz, drugie zaś do tych, które planują to zrobić, ale w perspektywie kilku lat.OBOWIĄZKOWE ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE – KOGO OD 2023 ROKU OBEJMIE NOWY OBOWIĄZEK?
6 grudnia 2022

W dobie panującego kryzysu energetycznego, jak i wzrastającej inflacji, od wiosny 2023 roku na właścicielach domów jednorodzinnych i mieszkań będzie spoczywał obowiązek zapłaty za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej. W jakiej sytuacji i kto będzie musiał posiadać taki dokument? Jakie będą kary za brak jego posiadania?MIESZKANIE OD DEWELOPERA WYKOŃCZONE POD KLUCZ. CZY WARTO?
21 listopada 2022

Na rynek nieruchomości zaczyna powracać dawno niewidziana konkurencyjność. Rosnące stopy procentowe, przy utrzymujących się wysokich cenach, znacząco ograniczyły zdolność kredytową potencjalnych nabywców. W efekcie coraz mniej osób stać na zakup własnego mieszkania. Odpowiadając na zaistniałą sytuację gospodarczą deweloperzy zaczęli sięgać po różne rozwiązania, by móc bardziej zachęcić klientów do swojej inwestycji. Jedną z nich jest propozycja wykończenia mieszkania „pod klucz”.OBOWIĄZEK ZWROTU KONSUMENTOM KOSZTÓW UBEZPIECZEŃ POMOSTOWYCH
8 listopada 2022

Do czasu wpisu do księgi wieczystej hipoteki umownej, stanowiącej zabezpieczenie kredytu, banki ponoszą zwiększone ryzyko związane z brakiem dostatecznego zabezpieczenia spłaty kredytu. Konsekwencją tego stanu rzeczy było pobieranie przez banki od kredytobiorców tzw. ubezpieczenia pomostowego przez okres od momentu udzielenia finansowania do dnia ustanowienia hipoteki, tj. do dnia uprawomocnienia się wpisu w księdze wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności lub przedłożenia przez kredytobiorcę odpisu z księgi wieczystej potwierdzającego dokonaną zmianę.WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE MAŁE I DUŻE – RÓŻNICE W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ
24 października 2022

Zasadnicze różnice pomiędzy dużymi i małymi wspólnotami mieszkaniowymi stanowią podstawy prawne, na których opiera się ich działanie. Warto dodać, że znajomość tych różnic oraz faktu, że z prawem własności lokalu wiąże się udział w nieruchomości wspólnej, może okazać się pomocna podczas podejmowania decyzji co do kupna mieszkania.ZAKUP CZY WYNAJEM – REALNA ALTERNATYWA?
12 października 2022

Próby odpowiedzi na pytanie „zakup czy wynajem” pojawiają się w publikacjach wielu ośrodków analitycznych rynku mieszkaniowego od dłuższego czasu. Zakup mieszkania na własność, nawet przy wykorzystaniu spłacanego długoterminowo kredytu hipotecznego, to również forma oszczędzania, lokowania posiadanego lub gromadzonego kapitału, budowanie poczucia długoterminowej stabilizacji i bezpieczeństwa, także w kontekście posiadania źródła stałego dochodu z najmu. Co więcej, kapitał ten w przyszłości może zostać przekazany następnym pokoleniom. Z drugiej strony, zakup mieszkania wiąże się nie tylko ze znacznymi nakładami finansowymi, ale również rodzi stały obowiązek w postaci koniecznych do poniesienia kosztów jego utrzymania.CENY MIESZKAŃ A POZIOM INFLACJI W TRZECIM KWARTALE 2022 R.
30 września 2022

Główny Urząd Statystyczny ogłosił w dniu dzisiejszym tzw. szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który we wrześniu 2022 r. wyniósł 17,2%. Po raz ostatni notowano inflację na zbliżonym poziomie w lutym 1997 r. Jest to zatem najwyższy odczyt inflacji w bieżącym stuleciu. Co istotne z punktu widzenia rynku kredytów hipotecznych, a także rynku mieszkaniowego, jest to wzrost przekraczający prognozy analityków, z pewnością wróżący kolejne decyzje Rady polityki Pieniężnej podwyższające stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego.ZMIANY W USTAWIE O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
13 września 2022

Zmiana Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Nowelizacja ma przyczynić się do usprawnienia współpracy jednostek samorządu terytorialnego z inwestorami. Zakłada ona uproszczenie procedur planistycznych, uściślenie zasad dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy czy zastąpienie studium uwarunkowań planem ogólnym.INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI WAKACYJNE
29 sierpnia 2022

W czasach rosnącej inflacji dobrze jest znaleźć odpowiedni sposób na ochronę i pomnażanie oszczędności. Istnieje wiele możliwości zwiększania kapitału, jak na przykład zakup obligacji skarbowych, akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych, funduszy inwestycyjnych, utworzenie lokat i kont oszczędnościowych, inwestowanie w złoto czy w nieruchomości.KOSZTY UTRZYMANIA A STRUKTURA RYNKU DOMÓW JEDNORODZINNYCH W POLSCE
24 sierpnia 2022

Rok 2022 jest kolejnym rokiem dynamicznych podwyżek kosztów utrzymania domu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z lipca bieżącego roku koszty te były wyższe niż w analogicznym okresie roku 2021 średnio o 25,3%. Zdecydowanie najszybciej przy tym rosły koszty gazu i opału – odpowiednio o 44,9% i aż 131,2%. W Polsce istnieje około 5,5 miliona budynków jednorodzinnych, w których mieszka ponad połowa mieszkańców naszego kraju.PROCENT SKŁADANY – CZYM JEST, JAK GO OBLICZYĆ I CZY MOŻE WSPOMÓC OSZCZĘDZANIE?
3 sierpnia 2022

Według ankiety przeprowadzanej corocznie przez CBOS, w 2022 roku aż 58% badanych Polaków zadeklarowało posiadanie oszczędności, podczas gdy jeszcze w 2007 roku odsetek takich osób wynosił zaledwie 23%. Pomimo zauważalnego wzrostu w liczbie oszczędzających, Polacy wciąż niechętnie inwestują posiadane środki pieniężne, które z czasem tracą na wartości.WPŁYW DEWELOPERSKIEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH
13 lipca 2022

1 lipca 2022 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (DFG) (Dz.U. 2021 poz. 1177). Dotyczy ona ochrony klientów kupujących lokale mieszkalne w ramach nowych inwestycji, których sprzedaż rozpoczęła się po 1 lipca 2022 roku. Fundusz obejmuje swoją ochroną środki wpłacane przez nabywców lokali mieszkalnych tylko z rynku pierwotnego.PREFERENCJE NABYWCÓW NA WARSZAWSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI W 2021 ROKU
30 czerwca 2022

Zachowania nabywców na rynku nieruchomości często są przedmiotem analiz badań nauk ekonomicznych i specjalistów z branży nieruchomościowej. Preferencje dzielą się na ujawnione i deklarowane. Preferencje deklarowane dotyczą zachowań potencjalnych konsumentów na moment przeprowadzania wywiadu lub ankiety. Pierwsze zaś dotyczą rzeczywistych decyzji rynkowych konsumentów i mogą zostać przeanalizowane na podstawie bazy danych o cenach transakcyjnych. Głównym celem przeprowadzenia badania preferencji nabywców jest pozyskanie wiedzy o czynnikach, które mają wpływ na decyzję o zakupie mieszkania, oddziałując równocześnie na popyt na rynku mieszkaniowym.„WAKACJE KREDYTOWE” – ODPOWIEDŹ RZĄDU NA ROSNĄCE STOPY PROCENTOWE
13 czerwca 2022

Podczas ostatniego posiedzenia, 8 czerwca br. Rada Polityki Pieniężnej podjęła kolejną decyzję o podwyżce stóp procentowych. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów stopa referencyjna NBP została ponownie podwyższona o 75 punktów bazowych. To odpowiedź na dynamicznie rosnącą inflację, która dodatkowo przyspiesza z miesiąca na miesiąc. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w maju 2022 roku indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrósł o 13,9%. Co gorsze, póki co trudno oczekiwać zmiany tego trendu. Do dotychczasowych przyczyn inflacji (po-covidowe „odmrażanie” gospodarki, wzrost cen energii, polityka monetarna), dochodzą nowe, związane z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w tym przede wszystkim kolejne impulsy inflacyjne związane z cenami surowców energetycznych i blokadą eksportu żywności z Ukrainy.MAPA POTENCJAŁU SOLARNEGO – CZY INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH MA SENS?
20 maja 2022

Ostatnie lata pokazały, jak bardzo popularna jest instalacja paneli fotowoltaicznych. Na atrakcyjność tego typu pozyskiwania energii wpływa w głównej mierze wizja zaoszczędzenia pieniędzy dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej, wspomagana dodatkowo poprzez dofinansowania, np. z programu „Mój Prąd”. Promieniowanie słoneczne może być zamienione w energię elektryczną lub służyć do podgrzewania wody. Jednak w celu najbardziej optymalnego wykorzystania paneli fotowoltaicznych potrzebna jest odpowiednia ilość energii słonecznej, a niestety może okazać się, że położenie domu oraz warunki atmosferyczne nie sprzyjają jej pozyskaniu. Odpowiedzią na te wątpliwości jest mapa potencjału solarnego.OGÓLNOPOLSKI PROGRAM DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH „CIEPŁE MIESZKANIE”
6 maja 2022

Wielorodzinne budynki mieszkalne, które zostały oddane do użytkowania kilkadziesiąt lat temu, charakteryzują się wyższym poziomem zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) niż budynki nowe. Wynika to ze stosowanych wówczas rozwiązań technicznych, które nie uwzględniały odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród budowlanych budynków. W wyniku eksploatacji wiele istniejących budynków jest w złym stanie technicznym i wymaga kapitalnych remontów. Nadmierna utrata ciepła w budynku, spowodowana m.in. brakiem izolacji termicznej, brakiem szczelności w warstwie ocieplenia budynku czy występowaniem miejsc w ścianach, stropach lub dachu, w których następuje wzmożona ucieczka ciepła (tzw. mostki termiczne), prowadzi do wzrostu zużycia energii wykorzystywanej do ogrzania budynku.ZNACZENIE ORTOFOTOMAPY – CZYLI JAK NIERUCHOMOŚĆ ZAPOZUJE NA ZDJĘCIU LOTNICZYM
20 kwietnia 2022

Zdjęcia lotnicze stanowiące innowacyjną formą przedstawienia obiektu służą wielu dziedzinom gospodarki, w tym także sektorowi budowlanemu. Fotografia lotnicza jest powszechnie wykorzystywana do prezentacji inwestycji na różnych etapach. Zdjęcia wykonane przy użyciu satelitów, a także bezzałogowych statków powietrznych – dronów, służą tworzeniu otrofotomapy. Znaczenie ortofotomapy powstałej w procesie obróbki zdjęć lotniczych jest nieocenione w branży nieruchomości, przy inwestycjach budowlanych, planowaniu i inwentaryzacji terenu.PODAŻ, POPYT I CENY MIESZKAŃ W OBLICZU WOJNY W UKRAINIE
5 kwietnia 2022

Polska znajduje się w wyjątkowo niekorzystnym położeniu geopolitycznym. Wydarzenia, które rozgrywają się za naszą wschodnią granicą, bezpośrednio i negatywnie oddziałują na polską gospodarkę. W połowie listopada 2021 roku doszło do eskalacji kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Niestety sytuacja nadal jest napięta i odnotowywane są próby nielegalnego przedostania się na terytorium Polski. 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Od tego czasu do naszego kraju przybyło już 2,415 mln wojennych uchodźców (stan na 1 kwietnia 2022 roku). Konsekwencje tych tragicznych wydarzeń dotykają najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, w tym rynku nieruchomości, na którym zmiany zachodzą zazwyczaj wolniej, lecz już są zauważalne.FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW
21 marca 2022

08 marca 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) po raz kolejny podniosła wysokość referencyjnej stopy procentowej. Tym razem stopa została podwyższona o 0,75 punktów bazowych i osiągnęła poziom 3,5%, co stanowi wartość najwyższą od lutego 2013 r. Od października 2021 r. RPP systematycznie co miesiąc podwyższa wysokość głównej stopy procentowej, przez co po raz kolejny wzrosną raty spłacanych kredytów o zmiennym oprocentowaniu, które zdecydowanie dominują w Polsce.WZROST CEN MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I ICH WPŁYW NA CENY MIESZKAŃ I DOMÓW
7 marca 2022

Koszt budowy mieszkań i domów jest uzależniony od wielu czynników, takich jak technologia, koszt materiałów budowlanych, koszt wykonania prac, koszt projektu budowlanego, powierzchnia budynku czy standard wykończenia. Z roku na rok koszty budowy rosną, co jest spowodowane przede wszystkim rosnącymi cenami materiałów budowlanych, wzrostem kosztów zatrudnienia oraz niską podażą gruntów inwestycyjnych, a co za tym idzie – wzrostem cen gruntu.MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO
10 lutego 2022

15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, która jest częścią wchodzącego w życie w 2022 roku programu Polski Ład w ramach działań pn. „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Nowe przepisy mają ułatwić dostępność do finansowania własnego mieszkania osobom, które posiadają zdolność kredytową, ale nie uzbierały oszczędności na poziomie 10-20% wartości nieruchomości.ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE ORAZ DOSTĘPNE DOTACJE W 2022
24 stycznia 2022

Na popularności w Polsce zyskuje zielona energia, która korzystnie wpływa na środowisko naturalne, a dodatkowo często powoduje obniżenie kosztów uzyskania energii względem energii produkowanej z wykorzystaniem źródeł nieekologicznych. W związku z rosnącymi cenami prądu oraz węgla, perspektywa korzystania z OZE wydaje się coraz bardziej atrakcyjna.PODSUMOWANIE ROKU 2021 NA RYNKU MIESZKANIOWYM
13 stycznia 2022

Rok 2021 nie przyniósł końca pandemii COVID-19, ale przyniósł wiele innych znaczących zdarzeń. Na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce był to kolejny okres rekordowych wyników. Na dynamiczny wzrost cen lokali mieszkalnych w minionym roku wpłynęło wiele różnorodnych czynników. Tak jak w poprzednich latach zainteresowanie kupujących wciąż rosło, a deweloperzy starali się zaspokoić popyt. Na dobrą sytuację na rynku rosnący wpływ miały również czynniki w jego otoczeniu, w tym m.in. znaczący wzrost inflacji, dynamiczny wzrost cen, zwłaszcza materiałów budowlanych i gruntów pod zabudowę oraz zmiany sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych w końcówce roku.ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYWŁASZCZEŃ
21 grudnia 2021

Rząd planuje zmianę przepisów regulujących kwestie wywłaszczeń i odszkodowań za wywłaszczone mienie. Planowane zmiany przepisów obejmują nowelizację Ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także szeregu specustaw - energetycznej, drogowej i kolejowej. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest odejście od tzw. zasady korzyści przy wycenie wywłaszczanej nieruchomości, a co za tym idzie – określaniu wysokości należnego odszkodowania.BIM OD INWESTYCJI PO ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
6 grudnia 2021

W sektorze budowlanym, tak jak i w innych sektorach gospodarki, stosuje się coraz więcej nowych rozwiązań technologicznych. Jednym z takich rozwiązań jest technologia BIM. Wdrożenie BIM już we wczesnych etapach inwestycji oraz jego konsekwentne stosowanie w trakcie realizacji projektu może umożliwić łatwą integrację wszystkich składowych etapu inwestycyjnego, a w efekcie późniejsze sprawne zarządzenie nieruchomością.ODBIÓR TECHNICZNY MIESZKANIA OD DEWELOPERA – JAK SIĘ DO NIEGO PRZYGOTOWAĆ I NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
9 listopada 2021

Zakup własnego „M” to dla większości osób moment w życiu, który wywołuje wiele emocji. Jednak zanim wprowadzimy się do wymarzonego mieszkania kupionego od dewelopera, czeka nas odbiór techniczny lokalu. Jest to ostatni, a zarazem najważniejszy etap, który dzieli nas od otrzymania kluczy. Na czym polega odbiór techniczny mieszkania, jak go przeprowadzić i na co zwrócić uwagę? Tego dowiesz się z tego artykułu.KONCEPCJA MIASTA EKOLOGICZNEGO
27 października 2021

Miasta pokrywają zaledwie 2% powierzchni Ziemi, jednakże mają niebagatelny wpływ na kryzys klimatyczny. Generują ok. 70% światowej emisji gazów cieplarnianych oraz posiadają duże możliwości działania, by ten wysoki wynik sukcesywnie zmniejszać. Obecnie ponad połowa ludzkości mieszka w miastach. Liczba ta ciągle się zwiększa - według prognoz ONZ w 2050 roku 68 proc. ludności świata będzie mieszkać w miastach, czyli obszarach wyjątkowo podatnych na skutki zmian klimatycznych. Wpływ na środowisko również będzie rosnąć.UMOWA REZERWACYJNA, DEWELOPERSKA, PRZEDWSTĘPNA, PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI – RODZAJE UMÓW ZAWIERANYCH Z DEWELOPEREM
11 października 2021

Łagodzenie polityki kredytowej banków sprawia, że coraz więcej Polaków może pozwolić sobie na kupno własnego mieszkania. Zgodnie z Raportem AMRON-SARFiN 2/2021 liczba udzielonych kredytów w drugim kwartale 2021 r. wzrosła o 17,21% w stosunku do kwartału poprzedzającego. Zanim nabywca przystąpi do realizacji planu zakupu mieszkania, powinien wiedzieć, na jakie umowy może trafić po drodze oraz jakie prawa w związku z tym mu przysługują.ROSNĄCA INFLACJA A NIERUCHOMOŚCI
29 września 2021

Według najnowszych szacunków GUS, w drugim kwartale 2021 roku tempo wzrostu gospodarczego wyrażonego w Produkcie Krajowym Brutto (PKB) było najwyższe w historii. Porównując rok do roku, dynamika sięgnęła aż 11,1%, zatem udało się nadrobić pandemiczne straty z nawiązką. To nie jedyny rekord, jaki osiągnął nasz kraj w ostatnim czasie, jednak w tym przypadku niestety nie ma powodu do optymizmu. Niepokojąco bowiem rosną notowania inflacji, które są najwyższe od 20 lat.SPRZEDAŻ MIESZKAŃ W POLSCE WŚRÓD CUDZOZIEMCÓW W LATACH 2015 - 2020
17 września 2021

Utrzymujące się od kilku lat rekordowo niskie stopy procentowe oraz poluzowanie wymagań banków w zakresie wkładu własnego wpływają na wysoki popyt na rynku mieszkaniowym, co przekłada się na wzrost koniunktury. Od 2016 roku corocznie udzielanych jest coraz więcej kredytów mieszkaniowych. Jedynie w roku 2020 można było zaobserwować wyhamowanie tendencji wzrostowej. Zgodnie z danymi prezentowanymi w Raporcie AMRON-SARFiN, w całym 2020 roku liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 204 170, co stanowi 3,13% mniej w porównaniu do roku 2019.WARSZAWA NA TLE INNYCH STOLIC EUROPEJSKICH – PORÓWNANIE POZIOMU CEN I CZYNSZÓW
31 sierpnia 2021

Ostatnie kwartały przyniosły dynamiczne zmiany w gospodarkach państw europejskich. Pandemia COVID-19 i wywołane nią ograniczenia, a także działania skierowane na przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom, w istotny sposób wpłynęły na rynki mieszkaniowe europejskich miast zmieniając nie tylko poziom cen, ale również czynszów najmu. Postanowiliśmy zatem przyjrzeć się wartościom cen i czynszów w stolicach państw europejskich.SPECUSTAWA SUSZOWA A ZMIANY W PRAWIE WODNYM I ZASADACH OBOWIĄZYWANIA PODATKU OD DESZCZU
16 sierpnia 2021

Zakończyły się konsultacje publiczne ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (projekt z 12 sierpnia 2020 r.). Obszerny projekt ustawy, za który odpowiada Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jest wynikiem prac zespołu międzyresortowego zajmującego się problemem suszy w Polsce oraz wynikiem konsultacji we wszystkich województwach w ramach Programu Stop Suszy.WZROST CEN DZIAŁEK BUDOWLANYCH W POLSCE
12 sierpnia 2021

Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na branży budowlanej. Sytuacja na świecie wpłynęła na szybkość podejmowania decyzji dotyczącej zakupu nieruchomości gruntowych oraz na wzrost zainteresowania budową domów. Popularność domów jednorodzinnych stale rośnie, a trend ten jest silnie wzmacniany obawami przed kolejnymi falami pandemii oraz wprowadzeniem pracy zdalnej jako standardowego modelu działania. Coraz więcej osób docenia możliwość posiadania własnego domu z ogrodem lub działki rekreacyjnej.POLSKI ŁAD – BUDOWA DOMU DO 70 M2 BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI
19 lipca 2021

Podczas konferencji prezentującej założenia Polskiego Ładu przedstawiono planowane zmiany w obszarze budownictwa jednorodzinnego. Po sukcesie budowy małych domów letniskowych zaplanowano wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących małych budynków jednorodzinnych. Budowa domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa na podstawie zgłoszenia. Nie będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę, zatrudnienie kierownika budowy oraz prowadzenie dziennika budowy. Wprowadzenie zmian będzie oznaczało skrócenie całego procesu budowlanego oraz obniżenie kosztów inwestora. Jednak należy pamiętać o tym, że sam dokument „Polski Ład” nie ma żadnej wiążącej mocy prawnej. Jego założenia będą realizowane m.in. przez Radę Ministrów, a ostateczna forma wdrożonych nowości może być znacząco różna od tego, co do tej pory zostało przedstawione.E–BUDOWNICTWO. CYFRYZACJA PROCESU INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO
5 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 roku by złożyć wniosek o pozwolenie na budowę nie trzeba już wychodzić z domu. Za pośrednictwem strony e-budownictwo.gunb.gov.pl można złożyć już 23 wnioski związane z procesem inwestycyjno-budowlanym. Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) serwis ma być narzędziem, które w praktyce uprości i skróci proces inwestycyjno-budowlany.ŁAD PRZESTRZENNY. DLACZEGO W POLSCE JEST BRZYDKO?
23 czerwca 2021

Ład przestrzenny jest szerokim i ogólnym pojęciem, który ma niebagatelny wpływ na przestrzenie publiczne. W kontekście niniejszego artykułu ład przestrzenny będzie rozumiany jako wielowymiarowy sposób kształtowania przestrzeni, którego głównym celem jest osiągnięcie harmonii, czytelności i proporcjonalności. Jej kształtowanie powinno przebiegać z uwzględnieniem potrzeb społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych. Przestrzeń, która kształtowana jest z myślą o ładzie przestrzennym, jest uporządkowana, o wysokich walorach kompozycyjno - estetycznych, a obiekty są usytuowane zgodnie z ich naturą i funkcjami, jakie mają pełnić.CZY ZAKUP NIERUCHOMOŚCI BEZ WKŁADU WŁASNEGO POMOŻE ROZWIĄZAĆ PROBLEMY MIESZKANIOWE POLAKÓW?
14 czerwca 2021

Polski Nowy Ład, czyli program społeczno-gospodarczy ogłoszony 15 maja 2021r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego, zakłada wprowadzenie regulacji prawnych mających dać nowy zastrzyk energii gospodarce wychodzącej z pandemicznych turbulencji. O samej gospodarce w Ładzie jest niewiele, dlatego największą uwagę przyciągają dwie kwestie: dopłaty do zakupu nieruchomości w postaci bonu mieszkaniowego oraz gwarancje udzielane przez Państwo.ZMIANA REGULACJI PRAWNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NABYWCÓW MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH
27 maja 2021

20 maja br. Sejm przyjął przygotowaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Jest to nowelizacja obowiązującej aktualnie Ustawy deweloperskiej, która weszła w życie 29 kwietnia 2012 r. Nowe przepisy wprowadzają szereg zmian, które mają na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa obrotu prawnego nieruchomościami oraz eliminację ryzyka utraty przez nabywców nowych mieszkań wpłat na rachunki powiernicze.WPŁYW PANDEMII COVID19 NA RYNEK DOMÓW JEDNORODZINNYCH W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ
13 maja 2021

Pandemia COVID-19 przyniosła poważne turbulencje w otoczeniu rynku nieruchomości. Ich skutkami z oczywistych względów najbardziej dotknięty został rynek nieruchomości komercyjnych, w tym przede wszystkim segment handlowy i biurowy. Na rynku mieszkaniowym natomiast najsilniejszy wpływ pandemii widać było w segmencie najmu indywidualnego. W kontekście tych zmian niektórzy obserwatorzy i uczestnicy rynku mieszkaniowego już w drugiej połowie roku 2020 wskazywali na zdecydowany wzrost zainteresowania Polaków zakupem lub budową domu jednorodzinnego.SMART CITY INDEX 2020
26 kwietnia 2021

Każde miasto zmaga się z wieloma wyzwaniami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi. W związku z tym potrzebne są efektywne rozwiązania niwelujące te problemy, tak aby zapewnić mieszkańcom miast jak najlepszą jakość życia. Coraz częściej wykorzystuje się w tym celu rozwiązania technologiczne, które mają wpływ na to, czy dane miasto jest inteligentne.CZY MÓJ DOM MOŻE ZNALEŹĆ SIĘ POD WODĄ? – JAK SPRAWDZIĆ, CZY DZIAŁKA ZNAJDUJE SIĘ NA TERENACH ZAGROŻONYCH POWODZIĄ
15 kwietnia 2021

Kupując działkę pod budowę domu należy sprawdzić nie tylko stan prawny nieruchomości czy uzbrojenie działki, ale również warto zainteresować się tym, co jest w najbliższym otoczeniu. Do jednej z istotnych kwestii należy zbadanie, czy dana działka znajduje się na terenach zalewowych. Powódź stanowi duże zagrożenie dla życia ludzi i ich dobytków. Tylko jak to sprawdzić? Ten artykuł ma na celu pomóc w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie.BAZA DANYCH BUDYNKÓW – KOMPLEKSOWE, WIARYGODNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O BUDYNKACH W POLSCE
23 marca 2021

Centrum AMRON jest pomysłodawcą i realizatorem projektu „Baza Danych Budynków”, którego głównym celem jest zgromadzenie wiarygodnych i ujednoliconych informacji o budynkach oraz ich otoczeniu. Baza Danych Budynków pozwala na uporządkowanie, zweryfikowanie i wystandaryzowanie informacji o budynkach, obecnie rozproszonych, gromadzonych w wielu bazach i rejestrach należących do jednostek samorządu terytorialnego, agend rządowych oraz podmiotów komercyjnych.WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI
22 lutego 2021

Wywłaszczenie nieruchomości to jedna z procedur opisanych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 poz. 1990) dotycząca możliwości pozbawienia lub ograniczenia (w drodze decyzji) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub prawa rzeczowego na nieruchomości. Takie postępowanie jest możliwe do przeprowadzenia jedynie dla nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne albo dla nieruchomości, dla których została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.WYTYCZNE EBA DOTYCZĄCE WYCENY NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY UDZIELANIA KREDYTÓW I ICH MONITOROWANIA
9 lutego 2021

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. European Banking Authority, EBA ) opublikował 29 maja 2020 r. ostateczną wersję Wytycznych dotyczących udzielania kredytów i ich monitorowania. Są one odpowiedzią na plan działania Komisji Europejskiej, którego głównym celem jest obniżenie poziomu kredytów nieobsługiwanych (ang. non-performing loan, NPL) w bankach w Unii Europejskiej.RYNEK KAMIENIC W WARSZAWIE
28 stycznia 2021

Kamienice – niektóre odstraszają obskurnymi elewacjami z odpadającym tynkiem, inne zaś utrzymane są w znakomitym stanie i posiadają bogato zdobione fasady. Mieszkanie w zabytkowej i zadbanej kamienicy jest obecnie synonimem luksusu, za który trzeba słono zapłacić. Metr kwadratowy jest średnio droższy niż w nowym budownictwie. Nie jest zatem zaskoczeniem, że kamienice wzbudzają coraz większe zainteresowanie nie tylko wielbicieli wiekowych budynków z klimatycznymi wnętrzami, ale także inwestorów. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę warszawskich kamienic, wady i zalety mieszkania w nich oraz ceny kupna i najmu lokali.PODSUMOWANIE ROKU 2020 NA RYNKU MIESZKANIOWYM
14 stycznia 2021

Mimo utrzymanych w alarmistycznym tonie, nadchodzących z Chin informacji o zagrożeniu pandemią koronawirusa, początek roku 2020 na rynku nieruchomości w Polsce był kolejnym okresem wzrostu. Popyt na nieruchomości mieszkaniowe utrzymywał się na wysokim poziomie przede wszystkim dzięki niskim stopom procentowym NBP, wyraźnie rosnącej inflacji oraz wysokiej, mimo wcześniejszych długoterminowych wzrostów cen, dostępności cenowej mieszkań. Głównego zagrożenia dla popytu upatrywano przede wszystkim w spadającym tempie wzrostu gospodarczego, co w połączeniu z wysokimi nominalnymi cenami nieruchomości mieszkalnych było źródłem oczekiwań zmiany trendu na rynku.IDEA REWITALIZACJI I SPOSOBY JEJ PROWADZENIA NA PRZYKŁADZIE DZIELNICY HAFENCITY (HAMBURG, NIEMCY)
14 grudnia 2020

Rewitalizacja jest pojęciem coraz częściej słyszanym w kontekście przekształcania przestrzeni, szczególnie największych miast. Według art. 2 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2020 poz. 802) rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Oznacza to, że rewitalizacja poza znaczeniem przestrzennym, ma także oddziaływać na sferę społeczną i gospodarczą danego obszaru.PERSPEKTYWY RYNKU NAJMU INDYWIDUALNEGO
1 grudnia 2020

Okres jednego kwartału pandemii i obowiązujących w związku z nią obostrzeń okazał się zbyt krótki na to, aby w trwały i istotny sposób zmienić trendy na rynku mieszkaniowym. Wbrew oczekiwaniom niektórych obserwatorów rynku, nie nastąpił zwrot trendu i spadek cen mieszkań, a aktywność uczestników rynku, w tym deweloperów, po krótkiej przerwie wróciła do poziomu zbliżonego do tego sprzed pandemii, a nawet, w przypadku właśnie deweloperów, wyraźnie go przekraczając. Tymczasem zupełnie inaczej rozwijała się sytuacja na rynku najmu mieszkań.SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA A UMOWA O DOŻYWOCIE
17 listopada 2020

Inwestując na rynku nieruchomości czy też kupując nieruchomość na własny użytek należy pamiętać, że stajemy się właścicielem przede wszystkim praw do tejże nieruchomości. Zanim jednak podpiszemy umowę warto sprawdzić, jakie prawa i ograniczenia nałożone są na przedmiot transakcji. Warto zwrócić szczególną uwagę na ograniczone prawa rzeczowe, do których należą: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.CZY INWESTOWANIE W MIESZKANIE POD WYNAJEM JEST NADAL OPŁACALNE W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA?
9 listopada 2020

Powodów do inwestowania w nieruchomości jest tak wiele, jak inwestorów, którzy zdecydowali się na ich zakup. Przede wszystkim są to aktywa fizyczne, które można zobaczyć i dotknąć. Poza tym nieruchomości stanowią dobrą ochronę kapitału przed skutkami inflacji, są w stanie generować stały dochód oraz można sfinansować je korzystając z relatywnie taniego kredytu hipotecznego. Ale czy inwestowanie w nieruchomości w dobie drugiej fali pandemii koronawirusa jest nadal możliwe i opłacalne?NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO
22 października 2020

19 września bieżącego roku weszła w życie kolejna już nowelizacja prawa budowlanego. Zmiany wprowadzane są przez Ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane uchwaloną 13 lutego 2020 r. Zmiany przepisów mają bardzo szeroki zakres, a ich celem jest nie tylko uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego, ale również uporządkowanie kilku istotnych obszarów regulacji związanych z budową i użytkowaniem obiektów budowlanych.PROBLEMY RYNKU NAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO
29 września 2020

Najem krótkoterminowy w ciągu ostatnich lat stał się niezwykle popularną opcją wyboru noclegów na doby. Z pewnością przyczynił się do tego rozwój serwisów takich jak Airbnb czy booking.com. Od początku turyści pokochali tę formę zakwaterowania. Ten trend widoczny jest głównie w dużych miastach i miejscowościach atrakcyjnych turystycznie.GDZIE TE PRZECENY? CZYLI O RYNKU MIESZKAŃ W ERZE KORONAWIRUSA
14 września 2020

Jeszcze niedawno rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce był rozgrzany do czerwoności i nic nie wskazywało na rychły koniec dobrej passy. Ceny biły kolejne rekordy, mieszkania sprzedawały się na pniu, a więc i deweloperzy chętnie realizowali kolejne inwestycje. Jednak koronawirus zamroził całą gospodarkę i sprawił, że wszyscy uczestnicy rynku nieruchomości wstrzymali oddech w oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji.DOMY ENERGOOSZCZĘDNE
4 września 2020

Podwyżki cen energii oraz wzrost kosztów ogrzewania budynków w znacznym stopniu wpływają na rosnące zainteresowanie nowoczesnymi technologiami pozwalającymi na obniżenie tych wydatków. W celu zmniejszenia zapotrzebowania domu na ciepło warto zapoznać się z pojęciem budynku energooszczędnego.INWESTOWANIE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI W CZASACH PANDEMII
13 sierpnia 2020

Nieruchomości postrzegane są jako dobry obiekt inwestycyjny. Według przeciętnego Polaka, który nie zajmuje się profesjonalnie inwestowaniem w akcje, obligacje, czy też własne przedsiębiorstwo, lokowanie kapitału na rynku nieruchomości to najlepszy i najbezpieczniejszy sposób osiągnięcia zysku. Obecne oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych jest rekordowo niskie i nie chroni posiadanych funduszy przed inflacją. Nic więc dziwnego, że Polacy interesują się alternatywnymi formami inwestowania, a z uwagi na relatywnie niskie ryzyko bardzo często wybierają nieruchomości.RAMA H I WIELKA PŁYTA - TECHNOLOGIE WZNOSZENIA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W II POŁOWIE XX WIEKU
16 lipca 2020

Rama H oraz wielka płyta to dwie konkurencyjne technologie wznoszenia budynków wielorodzinnych, które były stosowane w Polsce w II połowie XX wieku. Bazują one na wykorzystaniu elementów prefabrykowanych i powtarzalnych, dzięki czemu budowa budynku jest procesem znacznie szybszym i mniej skomplikowanym od innych technologii. Potrzeba przyspieszenia procesów budowlanych pojawiła się w Polsce po zakończeniu II wojny światowej, kiedy zniszczenia wojenne pozbawiły miejsca do życia dużą liczbę ludności. Podstawą polityki socjalnej okresu PRL było m. in. szybkie przywrócenie i zapewnienie zasobów mieszkaniowych dla społeczeństwa.ZMIANY W PRAWIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
10 lipca 2020

30 kwietnia 2020 r. została opublikowana Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy w głównej mierze uszczegółowienia zasad wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz doprecyzowania prawnych relacji pomiędzy wykonawcami prac a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej. Zakładane zmiany mają usprawnić realizację prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym m.in. zmniejszyć ilość procedur biurokratycznych i w konsekwencji przyspieszyć cały proces inwestycyjno-budowlany.NOWA POLITYKA KREDYTOWA BANKÓW, CZYLI O KONSEKWENCJACH PANDEMII NA RYNKU KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH
10 czerwca 2020

Jeszcze niedawno na rynku nieruchomości mieszkaniowych panował boom, a sprzedaż kredytów hipotecznych notowała kolejne rekordy. Rosnące wynagrodzenia oraz stabilna sytuacja na rynku pracy przy jednocześnie niskich stopach procentowych zachęcała do nabywania kolejnych mieszkań na kredyt. Jednak pojawienie się w marcu 2020 roku „czarnego łabędzia”, jakim jest koronawirus, zmieniło sytuację diametralnie.BUDOWA DOMU LETNISKOWEGO
27 maja 2020

W związku z pojawieniem się w Polsce COVID-19 możemy zaobserwować zmianę preferencji klientów na rynku nieruchomości. Wprowadzona kwarantanna wpłynęła na wzrost popularności domów jednorodzinnych, działek budowlanych i rekreacyjnych. Jedną z opcji „ucieczki” z miasta i mieszkania jest zakup działki rekreacyjnej i wybudowanie małego domu letniskowego na zgłoszenie.HOUSE FLIPPING, CZYLI NIEZBADANE ZJAWISKO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
14 maja 2020

„Kupię mieszkanie. Za gotówkę” – tego typu ogłoszenia nieustannie znajduję w swojej skrzynce na listy, w bloku na warszawskiej Woli. Czasem bywa nawet kilka tego typu ogłoszeń w ciągu tygodnia. Wszystkie brzmią i wyglądają podobnie. Najczęściej napisane są odręcznie i kserowane, pod każdym z nich podpisuje się osoba tylko imieniem i podaje swój numer telefonu. Często zainteresowana jest nawet mieszkaniem do remontu i koniecznie dodaje hasło „kupię za gotówkę”. O co chodzi z tego typu ogłoszeniami? Jak się okazuje to jeden ze sposób działania „flipperów” mieszkaniowych.„KLUCZ ZA DŁUG” – JAK SKONSTRUOWAĆ TAKI PRODUKT, ABY PRZYNIÓSŁ KORZYŚCI ZARÓWNO KLIENTOM, JAK I BANKOM?
20 kwietnia 2020

Pandemia koronawirusa i wstrzymana gospodarka zmuszają nas do zastanowienia się, jakie pociągnie to za sobą skutki. To, że czeka nas kryzys, jest wręcz pewne, ale jego rozmiary są ciężkie do przewidzenia. Na rynku kredytów hipotecznych problemy z obsługą zobowiązań w najbliższym półroczu będą maskowane możliwością zawieszenia całej bądź części raty, ale co jeśli po tym czasie cześć klientów nie będzie miała środków na spłatę raty? Wypowiedzenie kredytu, sąd, komornik, licytacja? A może oddanie nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu?WPŁYW TERENÓW ZIELONYCH NA CENY MIESZKAŃ
8 kwietnia 2020

Zieleń w mieście zaczyna być określana współcześnie mianem „zielonej infrastruktury”. Oprócz niezaprzeczalnej funkcji klimatycznej, jaką pełni wobec miasta, stała się bardzo cennym i pożądanym aspektem w wyborze lokalizacji kupowanego mieszkania. Wysoka tendencja dogęszczania zabudowy w Polsce kosztem terenów zielonych jest przyczyną zmniejszania komfortu życia mieszkańców. Niezaprzeczalnym faktem jest, że bliskość zieleni stanowi o atrakcyjności lokalizację mieszkania. Jaką cenę jesteśmy w stanie za to zapłacić?WARUNKI TECHNICZNE 2021 - NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII I IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ BUDYNKÓW
26 marca 2020

W kontekście dyskusji o przyszłości budownictwa i rynku deweloperskiego, w tym przede wszystkim czynników wpływających na wzrost kosztów budowy mieszkań, coraz częściej mówi się o nowych warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warunki Techniczne 2021 (w skrócie WT 2021) to nowe wymagania dotyczące budynków, które zaczną obowiązywać od początku roku 2021.CZYNNIKI ZMIAN CEN MIESZKAŃ NA RYNKU PIERWOTNYM W ROKU 2020
12 marca 2020

Przekroczenie wysokości historycznych, maksymalnych notowań przez nominalne średnie ceny mieszkań w większości największych polskich miast uruchomiło, przez proste analogie do poprzedniego szczytu cyklu koniunkturalnego, lawinę oczekiwań ich gwałtownych spadków, spekulacji o narastaniu bańki spekulacyjnej i perspektyw jej pęknięcia. Tymczasem dzisiejsza sytuacja na rynku jest skrajnie różna od tej, z którą mieliśmy do czynienia blisko dwanaście lat temu.ROK 2019 NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH SZEŚCIU NAJWIĘKSZYCH POLSKICH MIAST
4 marca 2020

Rok 2019 był drugim najlepszym rokiem w historii rynku deweloperskiego pod względem liczby sprzedaży nowych mieszkań, która wyniosła 65,4 tys. To tylko o 10% mniej niż w rekordowym pod tym względem 2017 roku, kiedy można było skorzystać z Programu „Mieszkanie dla Młodych”. Roczny wzrost cen nieruchomości nie przekroczył 10%. Mimo wzrostu cen, popyt plasował się na wysokim poziomie. Analizie opartej na najnowszych danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski poddano sześć największych polskich miast.ROZMIAR RYNKU NAJMU W POLSCE NA TLE POZOSTAŁYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH
11 lutego 2020

Niemal co dwudziesty dorosły mieszkaniec Polski mieszka w wynajmowanym po cenach rynkowych lokalu. To bliska dwa razy więcej niż jeszcze 8 lat temu. Niemniej jednak pod tym względem wciąż daleko nam do europejskiej czołówki – w Szwajcarii połowa obywateli wynajmuje mieszkania po cenach rynkowych, a w Niemczech i Danii odsetek ten oscyluje w okolicach 40%.REKORDOWE CENY MIESZKAŃ? CZYLI O TYM, ILE NAPRAWDĘ KOSZTUJE MIESZKANIE
27 stycznia 2020

Niewielkie, systematyczne wzrosty cen nieruchomości mieszkaniowych w największych polskich miastach obserwujemy już od kilku lat, jednak w ciągu ostatnich kwartałów zanotowaliśmy wyraźne przyspieszenie tego trendu, a kwartalne wzrosty zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym dochodziły nawet do 5 - 6%. W samym tylko III kwartale 2019 roku średnie ceny transakcyjne 1m2 powierzchni użytkowej mieszkań w największych polskich aglomeracjach wzrosły o ok. 4% i to zarówno w stolicy, jak i w Białymstoku czy aglomeracji katowickiej.CZY USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA WOKÓŁ PORTU LOTNICZEGO POWODUJE SPADEK WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI?
13 stycznia 2020

Rynek lotniczy w Polsce znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. W ostatnich latach zanotowano znaczące wzrosty zarówno ruchu pasażerskiego, jak i liczby operacji lotniczych, a strefy okołolotniskowe są stale rozbudowywane. Konieczność zintegrowania przestrzeni portów lotniczych i najbliżej usytuowanej zabudowy, potrzeba racjonalnego zagospodarowania terenów przyległych do lotnisk, a także narastający dyskomfort mieszkańców związany z nadmiernym hałasem były głównymi przyczynami utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania.NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
9 grudnia 2019

Nowoczesne technologie otaczają nas niemalże każdego dnia: w pracy, w domu, czy w podróży. Ma to również miejsce na rynku nieruchomości. Każdego dnia prezentowane są nowe, coraz bardziej innowacyjne środki usprawniające pracę. Wraz z postępem technologicznym deweloperzy zaczęli sobie zadawać pytanie: jak wykorzystać nowoczesne rozwiązania technologiczne, by zwiększyć konkurencyjność nieruchomości w oczach potencjalnych nabywców? Czynnikiem rozwojowym w sektorze nieruchomościach stają się technologie PropTech, co potwierdza 83% kadry zarządzającej uczestniczącej w rynku nieruchomości (według Raportu SkyConcept i Eurobuild PropTech 2018. Technologie w branży nieruchomości).RYNEK MIESZKANIOWY W SOPOCIE
25 listopada 2019

Sopot – nadmorski kurort, który każdego lata przyciąga ogromną liczbę turystów, wspólnie z Gdynią i Gdańskiem tworzy ponad milionową aglomerację trójmiejską. Położony nad południowo-zachodnim brzegiem Zatoki Gdańskiej jest najmniejszym pod względem liczby ludności miastem na prawach powiatu w Polsce. Z roku na rok w Sopocie ubywa mieszkańców. Tendencja ta występuje od lat i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja uległa zmianie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 r. miasto zamieszkiwało 36 046 osób, czyli o 7% mniej niż w 2008 r. Malejąca liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym spowodowana jest przede wszystkim bardzo wysokimi cenami mieszkań.RYNEK NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH POLSKI
30 października 2019

Rynek najmu w Polsce co prawda nie osiągnął jeszcze tak wysokiego poziomu, jak w krajach zachodnioeuropejskich, lecz ma duży potencjał i przewiduje się jego dalszy rozwój. Coraz więcej obywateli rezygnuje z kupna mieszkania na własność na rzecz najmu. Przyczynami tego są głównie czynniki społeczne, wśród których można wymienić silną skłonność do migracji, mniejszą potrzebę stabilizacji życiowej oraz większą mobilność związaną ze zmieniającym się rynkiem pracy. Ponadto najemcami często stają się osoby, których przed zakupem własnego lokum ogranicza brak zdolności kredytowej bądź zbyt wysoki wymagany przez bank wkład własny do kredytu hipotecznego.PERSPEKTYWA ROZWOJU RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
ZE STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ W POLSCE
14 października 2019

Kredyty ze stałą stopą procentową, mimo iż w krajach Unii Europejskiej są normą, w Polsce nie funkcjonują przynajmniej z dwóch, mocno skorelowanych ze sobą powodów. Po pierwsze, na polskim rynku finansowym istnieją bardzo ograniczone źródła długoterminowego finansowania, które mogłyby być zabezpieczeniem dla kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu. Po drugie, koszt obsługi takiego zobowiązania jest znacznie wyższe aniżeli przy kredycie ze zmienną stopą procentową.SKALA RYNKU MIESZKANIOWEGO W NAJWIĘKSZYCH POLSKICH MIASTACH
30 września 2019

Przyzwyczailiśmy się już do doniesień o utrzymującej się wysokiej koniunkturze na rynku mieszkaniowym. Niskie stopy procentowe, poprawiająca się sytuacja materialna Polaków i wynikający z niej nienotowany dotychczas poziom optymizmu konsumenckiego to od kilku lat główne powody wzrostu popytu na mieszkania, a w konsekwencji również wzrostu ich cen. Jednak z danych GUS wynika, że od kilku lat mamy również do czynienia ze znacznym wzrostem skali rynku mieszkaniowego w Polsce. Jednym z powodów tego zjawiska jest z pewnością zwiększenie liczby zakupów inwestycyjnych (na wynajem). Jednak wpływ może mieć tu również zmiana przyzwyczajeń Polaków i wzrost ich mobilności rozumianej jako gotowość do zmiany miejsca zamieszkania, nawet w obrębie tego samego miasta, czy gotowość do dostosowania wielkości mieszkania do realnych potrzeb.SAMOWOLE BUDOWLANE W POLSCE
2 września 2019

Samowolą budowlaną jest każdy obiekt budowlany, który został wzniesiony bez pozwolenia na budowę, bez zgłoszenia lub pomimo otrzymania sprzeciwu do złożonych przez inwestora dokumentów. Zjawisko samowoli budowlanej dotyczy również nadbudówek i dobudówek, jeśli nie zostały one nigdzie wcześniej zgłoszone.

Jaka jest skala problemu samowoli budowlanych w Polce? Tego nikt nie wie. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego szacuje, że w Polsce może być to nawet pół miliona budynków. W 2019 roku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło projekt zmian warunków legalizacji niektórych samowoli budowlanych. Czy ułatwienie procesu legalizacji samowoli budowlanej przyniesie oczekiwany skutek?DYNAMIKA WZROSTU CEN NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
19 sierpnia 2019

Aprecjacja cen mieszkań w Polsce nie jest zjawiskiem wyjątkowym. Niemal we wszystkich europejskich krajach ceny nieruchomości mieszkaniowych w ciągu ostatnich 4 lat znacznie wzrosły. Rekordzistami pod tym względem są Węgry, podczas gdy na drugim biegunie znajdują się Włochy. Przyczyny zmian cen nieruchomości mieszkaniowych w poszczególnych krajach UE są zróżnicowane, choć częściej wynikają one z nadwyżki popytu strukturalnego i inwestycyjnego. Ekspansywna polityka monetarna krajowych banków centralnych, która zdominowała Unię Europejską po 2010 roku, zdaje się być w odwrocie, co w niedalekiej przyszłości może przyczynić się do ogólnego spowolnienia tempa wzrostu cen nieruchomości mieszkaniowych na europejskim rynku.ZMIANY ZASAD UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ W 2020 ROKU
8 sierpnia 2019

W styczniu 2015 roku weszły w życie przepisy nowelizujące zasady upadłości konsumenckiej, które w dużym stopniu zliberalizowały zasady i otworzyły możliwość skorzystania z tej formy oddłużenia dla osób fizycznych. Dzięki temu z roku na rok cały czas rośnie zarówno ilość składanych wniosków, jak i ogłaszanych upadłości. Zaproponowana w 2015 roku forma upadłości konsumenckiej z każdym rokiem cieszy się większym zainteresowaniem dłużników niebędących już w stanie spłacać swoich zobowiązań, przez co czas oczekiwania na rozpatrzenie spraw cały czas się wydłużał. Z tego powodu potrzebne były zmiany, które w zamyśle ustawodawcy mają zmniejszyć obciążenie sądów, a także przebudować zasady upadłości.REKORDOWO WYSOKI POPYT NA PRACĘ W SEKTORZE BUDOWLANYM
22 lipca 2019

Sektor budowlany, czy szerzej – rynek nieruchomości, stanowi swoisty papierek lakmusowy dla polskiej gospodarki. Sygnały płynące z sektora budowlanego przez wielu ekonomistów postrzegane są w wymiarze makro-ostrożnościowym czy też w kategoriach wczesnego ostrzegania. Według różnych szacunków, na rynku pracy w branży budowlanej brakuje obecnie od 150 tys. do 200 tys. pracowników o zróżnicowanych kwalifikacjach. Niedobór ten wynika przede wszystkim ze zmian demograficznych, ewolucji struktury samego rynku oraz z niedostatecznego wzrostu płac.DOMY KOPUŁOWE
8 lipca 2019

Domy sferyczne kojarzone są raczej z egzotycznym budownictwem plemion koczowniczych lub filmami science fiction niż alternatywą dla polskiego budownictwa. Większość z nas przyzwyczaiła się do widoku osiedli czy domów budowanych na planie prostokąta. Domy kopułowe zaś wyglądem przypominają igloo. Mimo, że domy sferyczne nie zdobyły dotąd szczególnej popularności, posiadają wiele zalet, które warto rozważyć wybierając plan architektoniczny dla własnych czterech kątów.
RZĄDOWE PROPOZYCJE STWORZENIA RAM PRAWNYCH DZIAŁANIA KOOPERATYW MIESZKANIOWYCH
17 czerwca 2019

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło konsultacje projektu ułatwiającego budowę mieszkań i domów jednorodzinnych na własne potrzeby w formie kooperatywy mieszkaniowej. Projekt ma wprowadzać ramy prawne działania kooperatyw mieszkaniowych i umożliwiać ich działanie w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim ustawy o rewitalizacji oraz ustawy Prawo budowlane, a także określać zasady nabywania przez członków kooperatyw mieszkaniowych nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.
JAK II LINIA METRA ZMIENIŁA WARSZAWSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI?
3 czerwca 2019

To, że nowa linia metra będzie miała ogromny wpływ na rozwój rynku nieruchomości w Warszawie, było oczywiste. Nie od dziś wiadomo, że dobrze skomunikowane nieruchomości są najcenniejsze, dlatego wszyscy uczestnicy rynku obrotu nieruchomościami doskonale zdawali sobie sprawę, że otwarcie nowych stacji metra spowoduje gwałtowny wzrost cen nieruchomości zlokalizowanych w ich pobliżu. Nic więc dziwnego, że wraz z informacją o rozpoczęciu budowy II linii metra, deweloperzy masowo rozpoczynali nowe inwestycje nie tylko na rynku nieruchomości mieszkalnych, ale też budynków komercyjnych. Odpowiedź na pytanie, czy metro ma wpływ na lokalny rynek nieruchomości, jest oczywista, jednak pytanie o skalę tego oddziaływania pozostaje otwarte.ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
20 maja 2019

21 kwietnia 2019 roku weszła w życie trzecia część zapisów Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Po rocznym vacatio legis obowiązywać zaczęły zapisy zmieniające ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Wprowadzone zmiany są związane z realizacją Narodowego Programu Mieszkaniowego, do którego celów należy zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych.PRZESTRZEŃ PUBLICZNA I JEJ TOŻSAMOŚĆ
6 maja 2019

Przestrzeń publiczna jest jednym z najważniejszych elementów kształtujących charakter miasta oraz jego strukturę urbanistyczną. Niektórzy specjaliści uznają wręcz przestrzeń między zabudową (która często była wymieniana) i formę urbanistyczną jako jeden z najcenniejszych zabytków miast, która jak odcisk palca u człowieka jest czymś niepowtarzalnym.

Czym tak naprawdę jest przestrzeń publiczna i z jakimi problemami musi się obecnie borykać?
SUKCES CZY PORAŻKA? PODSUMOWANIE TRZECH LAT DZIAŁANIA PROGRAMU „MIESZKANIE PLUS”
15 kwietnia 2019

3 czerwca 2016 r. podczas konferencji prasowej Premier Beata Szydło zaprezentowała rządowy Program „Mieszkanie Plus” – kompleksowy program budowy tanich mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności na gruntach Skarbu Państwa i samorządów dla osób o mniej zasobnych portfelach, którzy zarabiają zbyt mało, żeby sfinansować zakup mieszkania przy pomocy kredytu hipotecznego, a jednocześnie zbyt dużo, żeby skorzystać z zasobów komunalnych. Dwa lata później prezes PiS Jarosław Kaczyński deklarował: "W ramach programu „Mieszkanie Plus” chcielibyśmy wybudować w najbliższych latach od 2,5 do 3 mln tanich mieszkań. To śmiały cel, ale wykonalny". Czy te obietnice mają szansę na realizację?PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
25 marca 2019

We wrześniu 2018 roku został uruchomiony priorytetowy program o nazwie „Czyste powietrze”, który ma na celu ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji pochodzących z wykorzystywania w domach jednorodzinnych przestarzałych pieców oraz słabej jakości paliwa stałego. Wymiana systemu ogrzewania nie jest działaniem wystarczającym – razem z wymianą pieca należy wykonać odpowiednią izolację domu, tak aby całe ciepło nie wydostawało się szybko na zewnątrz. Do kogo kierowany jest program? Na jakich zasadach można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów? Od czego zależna jest wysokość dofinansowania?15 LAT CENTRUM AMRON NA RYNKU MIESZKANIOWYM
18 marca 2019

Minione 15 lat to okres wzrostu i powolnego dojrzewania rynku nieruchomości w Polsce w każdym jego segmencie. Początek tego okresu to czas, w którym rynek deweloperski dopiero raczkował, poziom finansowania zakupów na rynku nieruchomości był w porównaniu do czasów obecnych znikomy, a ceny nieruchomości wszystkich w zasadzie rodzajów znacznie niższe niż dzisiaj. Był to również czas, kiedy działanie na rynku nieruchomości, w tym przede wszystkim podejmowanie działalności deweloperskiej, jej finansowanie czy finansowanie wprost zakupów na rynku nieruchomości wiązało się ze znacznie wyższym niż dzisiaj stopniem ryzyka, mającego źródło w braku dostępu uczestników rynku do wysokiej jakości informacji.NIERUCHOMOŚCI ZALICZANE DO NAJDROŻSZYCH DOMÓW NA ŚWIECIE, CZYLI JAK MIESZKAJĄ NAJBOGATSI
4 marca 2019

Według statystyk prowadzonych przez GUS, na podstawie ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r., około 19,5 mln Polaków mieszka w domach jednorodzinnych - w ujęciu procentowym prawie 90% mieszkańców wsi i prawie 30% mieszkańców miast. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynkach jednorodzinnych jest zróżnicowana w zależności od położenia terytorialnego w kraju i wynosi w miastach od 102,7 m2 do 131,4 m2 . Na wsi natomiast od 89,9 m2 do 113,4 m2. Właśnie do takich warunków jest przyzwyczajona większość Polaków mieszkająca w domach jednorodzinnych. A jak żyje się w większym luksusie?PODATEK KATASTRALNY W POLSCE I EUROPIE
25 lutego 2019

Kwestia wprowadzenia podatku katastralnego od dawna budzi wiele kontrowersji. W chwili obecnej w Polsce obowiązuje podatek od nieruchomości, którego wysokość uzależniona jest od powierzchni nieruchomości. Koncepcja zmiany zasad naliczania opłaty, której podstawą jest wartość nieruchomości, pojawiła się w Polsce już dawno temu, jednak pierwszym aktem prawnym regulującym tę kwestię była dopiero ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Dotychczas jednak żaden rząd nie zdecydował się ostatecznie na wprowadzenie zmian w tym zakresie, między innymi ze względu na dużą niechęć społeczeństwa do nowych obciążeń fiskalnych.DOMY SZKIELETOWE
18 lutego 2019

Polacy budują coraz więcej domów. W pierwszych trzech kwartałach zeszłego roku wydano pozwolenia na budowę 87 188 domów, z czego 77 244 to budynki jednorodzinne. Od dziesięcioleci w Polsce znane i stosowane przy wznoszeniu budynków jednorodzinnych są głównie technologie murowane. W Skandynawii czy Kanadzie klimat jest surowszy, jednak tam prym od wielu lat wiodą domy szkieletowe, natomiast w Polsce zastosowanie przez inwestorów indywidualnych metody konstrukcji drewnianych wynosiło w 2015 r. i w 2016 r. zaledwie 0,3%. Pomimo, że technologia ta staje się wygodną alternatywą dla tradycyjnych domów murowanych, na przestrzeni lat obrosła w wiele mitów i wzbudza sprzeczne opinie.NIŻSZE OPŁATY Z TYTUŁU UWŁASZCZENIA
11 lutego 2019

Z dniem 1 stycznia 2019 roku dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stali się ich właścicielami z mocy prawa. Jakie są kolejne zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów? Jak wysokie będą bonifikaty na nieruchomości mieszkaniowe? Czy nowelizacja przewiduje zniżki na miejsca postojowe i garaże?CZY W POLSCE MAMY INTELIGENTNE MIASTA? CZY MODNE OSTATNIO OKREŚLENIE „SMART” PASUJE DO POLSKICH MIAST?
4 lutego 2019

Smart City to miasto dobrze radzące sobie w kluczowych obszarach swojego rozwoju, opierające się na "inteligentnym" połączeniu technologii i działań. Najbardziej komplementarne i całościowe wyjaśnienie tego terminu podkreśla rolę synergii, połączenia technologii i działań wpływających na poprawę jakości kluczowych aspektów funkcjonowania miasta: gospodarki przestrzennej, transportu, ekologii, zasobów naturalnych oraz świadomości i życia mieszkańców. Co zaliczamy do kluczowych obszarów rozwoju miasta? Czy któreś z polskich miast zasługuje na miano Inteligentnego Miasta?KLUCZOWE ZAPISY NOWELIZACJI USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
28 stycznia 2019

W listopadzie ubiegłego roku do Rządowego Centrum Legislacji wpłynęła już czwarta wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem zmian jest złagodzenie przepisów ograniczających obrót nieruchomościami rolnymi, które obowiązują od 30 kwietnia 2016 roku i zostały wprowadzone ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Czego dotyczą zmiany? Czy obecna nowelizacja spełni oczekiwania rynku? Dla kogo wprowadzane zmiany będą korzystne?ROK 2018 NA POLSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI ORAZ RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
21 stycznia 2018

W 2018 roku podobnie jak w latach poprzednich sytuację na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i kredytów hipotecznych kształtowały przede wszystkim dobra koniunktura w polskiej gospodarce i związany z nią wzrost płac i siły nabywczej dochodów, a także stopy procentowe NBP, utrzymujące niski koszt obsługi kredytu hipotecznego i zachęcające do poszukiwania alternatywnych do lokat bankowych możliwości lokowania oszczędności. Jak kształtowały się średnie ceny mieszkań w poszczególnych miastach Polski? Jakie regulacje prawne wprowadzono w 2018 roku?NOWE STAWKI KOSZTÓW KOMORNICZYCH OD 2019 ROKU
14 stycznia 2019

Za sprawą ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych od dnia 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegają stawki opłat za egzekucję komorniczą. Nowe stawki dotyczą egzekucji wszczętych przez komorników od początku 2019 roku. Natomiast wszystkie postępowania rozpoczęte wcześniej będą rozliczane według wcześniej obowiązującej ustawy z 1997 roku.

Co oznaczają zmiany i czy będą one bardziej korzystne dla sektora Bankowego i dłużników?KONIEC DOFINANSOWANIA DO PONAD 51 TYS. KREDYTÓW UDZIELONYCH W RAMACH PROGRAMU „RODZINA NA SWOIM” - CO TO OZNACZA DLA KREDYTOBIORCÓW?
7 stycznia 2017

Wprowadzony w 2007 roku rządowy Program „Rodzina na Swoim” w trakcie swojego trwania pomógł ponad 192 tysiącom gospodarstw domowych nabyć swoje pierwsze mieszkanie. Pomoc państwa polegała na dopłacaniu 50% odsetek do kredytu preferencyjnego, o który można było się ubiegać po spełnieniu określonych w ustawie kryteriów. Od 2015 roku, po ośmiu latach „odsetkowych wakacji”, wracają kolejni urlopowicze, którym raty kredytowe wzrosną.NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ KSZTAŁTOWAĆ SYTUACJĘ NA RYNKU MIESZKANIOWYM W ROKU 2019
3 stycznia 2019

Według prognoz analityków, w roku 2019 światową gospodarkę czeka hamowanie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że światowy wzrost gospodarczy w 2019 roku będzie nieco niższy niż wcześniej prognozowane 3,8% i wyniesie 3,7%. Jakie będą tego skutki na rodzimym rynku mieszkaniowym? Czy ceny mieszkań nadal będą rosły w szybkim tempie? Jaki wpływ na rynek będą miały zmiany na arenie politycznej?ROZWÓJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W UJĘCIU REGIONALNYM
10 grudnia 2018

Na rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce już od kilku lat obserwujemy znaczne ożywienie. Mimo systematycznej poprawy sytuacji ekonomicznej Polaków, rozwój rynku nieruchomości zachodzi w różnym tempie w poszczególnych rejonach Polski. Istotne znaczenie ma tu przede wszystkim stopa bezrobocia, która bezpośrednio wpływa na poziom popytu na nieruchomości mieszkaniowe w regionie, a zatem również na poziom ich cen. Które województwa są najbardziej rozwiniętymi rynkami lokali mieszkalnych? W których regionach można zaobserwować zwiększoną produkcję deweloperską?BUDOWNICTWO MODUŁOWE I KONTENEROWE
3 grudnia 2018

Coraz większą popularność w Polsce zdobywa budownictwo modułowe oraz kontenerowe. W technologii prefabrykowanej powstają domy mieszkalne, hotele, centra handlowe, szkoły i przedszkola. Największym plusem inwestycji budowanych przy wykorzystaniu technologii prefabrykowanych lub budowy przy wykorzystaniu kontenerów jest czas realizacji, który jest dużo krótszy od budownictwa tradycyjnego. Czym jeszcze charakteryzuje się ten rodzaj budownictwa? Jakie są zalety i wady domów modułowych?CZY W POLSCE MOŻLIWE JEST WPROWADZENIE KREDYTÓW Z OPCJĄ „KLUCZ ZA DŁUG”?
19 listopada 2018

Komisja Nadzoru Finansowego w propozycji nowelizacji Rekomendacji S przedstawiła możliwość udzielania przez banki kredytów hipotecznych z opcją w skrócie nazwaną „klucz za dług”. Rozwiązanie polega na możliwości spłaty kredytu poprzez przekazanie praw własności do nieruchomości na rzecz banku. Takie rozwiązanie od dawna stosowane jest m.in. w USA. Jak będzie w Polsce? Czy w polskich realiach, gdzie kredytobiorca odpowiada całym sowim majątkiem za zaciągnięte zobowiązanie, takie rozwiązanie będzie możliwe?
ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI OD 2019 ROKU
13 listopada 2018

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu. Czego dotyczą zaproponowane zmiany i jakie będą miały wpływ na podatnika? Kto skorzysta na zmianie prawa? Czy spadkobierca będzie mógł szybciej sprzedać swoje mieszkanie? Na jakich zasadach będzie można korzystać z ulgi mieszkaniowej?
ZMIENIAJĄCE SIĘ OBLICZE PRAGI PÓŁNOC
29 października 2018

Z jednej strony od wielu lat, zarówno przez mieszkańców stolicy, jak i przyjezdnych, Praga Północ kojarzona jest z najniebezpieczniejszą dzielnicą Warszawy. Z drugiej natomiast, zwłaszcza w ostatnich latach ze względu na swój niepowtarzalny charakter i klimat, stała się oazą dla artystów i rzemieślników, zagłębiem znanych klubów, miejscem przyciągającym zagranicznych turystów oraz terenem o wzmożonej działalności inwestorów. Jakie są przyczyny zmiany w postrzeganiu dzielnicy przez mieszkańców i inwestorów?
KONIEC UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
22 października 2018

Z dniem 1 stycznia 2019 roku użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe staną się z mocy prawa ich właścicielami. Przekształcenie nastąpi odpłatnie. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania należności w formie opłat rocznych przez okres 20 lat. Jakie są warunki przekształcenia? Jakie mogą być skutki wprowadzanych zmian?
GIS – NARZĘDZIE DLA INWESTORA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
15 października 2018 r.

Postępujący deficyt terenów inwestycyjnych sprawia, że deweloperzy zmuszeni są do podejmowania decyzji
o zakupie gruntów w błyskawicznym tempie. Ze względu na przestrzenny charakter problemu, do opracowywania analiz atrakcyjności inwestycyjnej terenów odpowiednimi wydają się być narzędzia klasy GIS. Analityka przestrzenna może służyć nie tylko do oceny konkretnych nieruchomości, ale może również pomóc wskazać nowe lokalizacje pod inwestycje. Dzięki standaryzacji i kwantyfikacji czynników warunkujących potencjał inwestycyjny gruntów, analityka wielokryterialna pozwala na obiektywną i porównywalną ocenę lokalizacji i sąsiedztwa nieruchomości.STANDARDY URBANISTYCZNE A SPECUSTAWA MIESZKANIOWA
8 października 2018 r.

Specustawa mieszkaniowa umożliwia realizację inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących wbrew zapisom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe stanowią realizację polityki przestrzennej gminy, która w celu ochrony interesu publicznego oraz zapewnienia zdrowego, zrównoważonego środowiska zamieszkania, nakłada ograniczenia i standardy zagospodarowywania gruntów. Wprowadzenie równoległej ścieżki dojścia do pozwolenia na zabudowę wprowadza dodatkowy chaos w polityce przestrzennej gminy.SYTUACJA NA RYNKU MIESZKANIOWYM BIAŁEGOSTOKU, LUBLINA I RZESZOWA
1 października 2018 r.

Województwa podlaskie, lubelskie i podkarpackie, mimo znacznego postępu, jakiego dokonały w ciągu ostatnich, nadal pozostają jednymi z najmniej rozwiniętych i najmniej zamożnych regionów zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Poziom płac w tych województwach jest zbliżony, mocno zróżnicowana jest jednak sytuacja demograficzna stolic powyższych regionów. Większość analiz traktuje obszar Podlasia, Lubelszczyzny oraz Podkarpacia jako względnie jednolity, jednak analiza sytuacji na rynkach lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie wskazuje na zasadnicze różnice między nimi.RYNEK NAJMU W POLSCE KWITNIE
24 września 2018 r.

Rynek najmu w Polsce nadal jest niewielki, jednak w ostatnich kilku latach znacznie się rozwinął. Według danych Eurostatu, w 2017 roku 4,3% Polaków (czyli 1,6 mln obywateli) mieszkało w lokalach mieszkalnych wynajętych po cenach rynkowych, tymczasem w Niemczech najemcy stanowili aż 38% ludności. Porównując jednak wynik Polski z danymi za rok 2009, kiedy to najemcy stanowili zaledwie 2,2% społeczeństwa, widać wyraźny postęp. Według informacji uzyskanych od deweloperów, obecnie co trzecie mieszkanie na rynku pierwotnym kupowane jest w celach inwestycyjnych, a około 30 - 40% lokali nabywanych jest bez udziału kredytu hipotecznego.ROŚNIE POPYT NA MIESZKANIA W POLSCE WŚRÓD CUDZOZIEMCÓW
17 września 2018 r.

Na wzrost liczby transakcji na rynku mieszkaniowym wpływa coraz większa liczba obcokrajowców, decydujących się na zakup mieszkania w Polsce. Nieruchomości mieszkaniowe najchętniej kupowane przez Ukraińców, Niemców
i Brytyjczyków. Pierwsi z nich kupili w ubiegłym roku ponad 71 tys. mkw., tj. o 7 tys. mkw. (11%) więcej niż w roku 2016. Według danych przedstawionych przez MSWiA, najwięcej lokali mieszkalnych zakupiono na Mazowszu,
na drugim miejscu znalazła się Małopolska, zaś zaś trzecim najwyżej preferowanym miejscem transakcji było województwo dolnośląskie.KIEDY NABYWCA MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ
10 września 2018 r.

Podpisanie umowy deweloperskiej, które jest zwieńczeniem procesu wyboru lokalizacji i inwestycji wymarzonego mieszkania, stanowi zarówno dla dewelopera, jak i kupującego prawną gwarancję przeprowadzania w późniejszym czasie transakcji nabycia konkretnej nieruchomości za ustaloną cenę. W określonych przypadkach nabywca ma prawną podstawę do odstąpienia, w innych - chęć rozwiązania umowy przedyskutować z deweloperem, jednak wówczas nabywca musi liczyć się z poniesieniem konsekwencji finansowych. Należy pamiętać o starej łacińskiej zasadzie pacta sunt servanda, co oznacza, że zawartych umów należy dotrzymywać, a więc wszystkie decyzje o podpisaniu umowy należy podejmować rozważnie, wykazując się przezornością.WARSZAWSKI RYNEK MIESZKANIOWY W II KWARTALE 2018 ROKU
3 września 2018 r.

Drugi kwartał 2018 roku to kolejny, 14. już okres, w którym odnotowaliśmy nieprzerwany wzrost cen mieszkań na rynkach nieruchomości większości największych polskich miast. Na tle innych ośrodków w Warszawie odnotowane wzrosty cen nie były jednak najwyższe – wynik był niższy od odnotowanego dla Krakowa i znacznie niższy od rekordzisty wzrostów cen mieszkań – Gdańska. Nieco wolniejszy niż w Warszawie wzrost cen zaobserwowano we Wrocławiu i Poznaniu. Wśród dzielnic Warszawy najdroższą pozostało Śródmieście, gdzie odnotowana średnia cena 1 m kw. mieszkania wyniosła w II kwartale 2018 roku 12 557 zł. Niższą średnią odnotowano w Rembertowie, gdzie cena m kw. wyniosła 6 294 zł.NOWE JEZIORKI, CZYLI NAJWIĘKSZE OSIEDLE W PROGRAMIE „MIESZKANIE PLUS”
20 sierpnia 2018 r.

7 sierpnia br. została podpisana umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla modelowego osiedla w ramach Programu „Mieszkanie Plus”, planowanego do realizacji w Warszawie. Na 15 hektarach na warszawskim Ursynowie ma powstać kompleks zabudowy wielorodzinnej, w którym powstanie około 2,7 tys. mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności.

DOMY Z GLINY I SŁOMY
13 sierpnia 2018 r.

Wraz z wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa coraz bardziej popularny staje się powrót do wykorzystywania w budownictwie materiałów naturalnych. W Polsce coraz częściej możemy spotkać domy wybudowane z gliny i słomy, budynki te jednak nie przypominają starych lepianek, są to budynki nowoczesne i energooszczędne.

„MIESZKANIE PLUS” - SZANSA NA ROZWÓJ DREWNIANEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
6 sierpnia 2018 r.

Sejm przegłosował projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustanawiając nowy podmiot – spółkę Polskie Domy Drewniane. Oferta drewnianych domów skierowana ma być do osób o umiarkowanych dochodach, których nie stać na własne mieszkanie. Podobnie jak w przypadku innych projektów w ramach Programu „Mieszkanie Plus”, najem lokali w budynkach drewnianych ma odbywać się również z opcją dojścia do własności. Poza ofertą domów jednorodzinnych, Polskie Domy Drewniane mają budować także obiekty wielorodzinne. Udziałowcami spółki będą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska S.A.RYNEK INWESTYCYJNY NAD BAŁTYKIEM
30 lipca 2018 r.

Główne polskie „rynki wakacyjne” to tereny nadmorskie, góry oraz mazurskie jeziora, jednak to nad Bałtykiem najprężniej rozwija się rynek nieruchomości inwestycyjnych, szczególnie apart- i condohoteli. Zaledwie ok. 20% nabywców kupuje mieszkania nad morzem w celu zamieszkania w nich na stałe. Widząc rosnące zainteresowanie inwestorów nadmorskimi lokalami, deweloperzy znacznie zwiększyli ofertę w ciągu ostatnich kilku lat.
Rentowność najatrakcyjniejszych apartamentów, wykończonych w wysokim standardzie z widokiem na morze, położonych w prestiżowych miejscowościach często odwiedzanych przez turystów nie tylko w sezonie wakacyjnym, może osiągać nawet 8 - 9%.KONDYCJA SEKTORA BUDOWLANEGO W POLSCE
23 lipca 2018 r.

Budownictwo jest jednym z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Pomimo zwiększenia produkcji budowlanej oraz dodatniego wskaźnika klimatu koniunktury, nie przekłada się to jednak na korzystniejszą sytuację finansową firm z tej branży. Liczba przedsiębiorstw niepłacących terminowo należności rośnie błyskawicznie.
Sektor budowlany napotyka szereg problemów, wśród których znajdują się między innymi nieopłacalność realizowanych inwestycji, brak siły roboczej, wprowadzenie mechanizmu odwróconego VAT-u, wzrost cen materiałów budowlanych, usług oraz wynagrodzeń pracowników, a także utrudnienia w pozyskiwaniu kredytów. Branża budowlana jest także szczególnie wrażliwa na cykle koniunkturalne gospodarki, sezonowość działalności, sytuację na rynku pracy, wprowadzane regulacje prawne, wahania popytu czy warunki finansowania inwestycji.SPECUSTAWA MIESZKANIOWA PRZYJĘTA PRZEZ SEJM
16 lipca 2018 r.

5 lipca Sejm przyjął ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawę mieszkaniową. W wyniku konsultacji społecznych w projekcie dokonano licznych zmian. Cały proces decyzyjny prowadzony będzie przez gminę, bez udziału wojewody. Przepisy zakładają wymóg zgodności decyzji lokalizacji inwestycji mieszkaniowej ze studium, określają zasady organizacji konkursów urbanistyczno-architektonicznych, a także wprowadzają zmiany w zakresie standardów dostępu do infrastruktury technicznej i społecznej. Nowością są także zapisy mające na celu odblokowanie gruntów pod zabudowę mieszkaniową przez automatyczne odrolnienie gruntów rolnych położonych w granicach miast.ETAPY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ Z NIERUCHOMOŚCI
9 lipca 2018 r.

Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank, który finansował bądź refinansował koszt zakupu nieruchomości, wezwanie klienta do spłaty całości zobowiązania oraz wystąpienie do sądu o wydanie tytułu wykonawczego
z klauzulą wykonalności to etapy poprzedzające formalny początek egzekucji z nieruchomości. Kolejne etapy
to zajęcie nieruchomość poprzez dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji w dziale III księgi wieczystej, kontakt
z klientem, zwrot do wierzyciela o wpłatę zadatku w celu dokonania opisu i oszacowania nieruchomości, pierwsza
i druga licytacja, i wreszcie podział środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Poza procesem windykacyjnym toczy się jeszcze eksmisja. Pozytywnym trendem są coraz częściej spotykane próby mediacji.RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W TORUNIU
02 lipca 2018 r.

Toruń to jedno z najstarszych miast w Polsce, szesnaste miasto w kraju pod względem liczby ludności i prężny ośrodek gospodarczy, turystyczny, kulturalny, naukowy oraz akademicki. Jednocześnie Toruń zalicza się do grona najbardziej zielonych miast w Polsce (ok. 30% miasta to tereny zielone).

W Toruniu rynek mieszkaniowy nieustannie się rozwija i przybywa nowych inwestycji. W 2017 padł rekord liczby wydanych pozwoleń na budowę - wydano ich o ok. 135% więcej w stosunku do roku poprzedniego, natomiast liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła o ok. 31%.USTAWA O CENTRALNYM PORCIE KOMUNIKACYJNYM
25 czerwca 2018 r.

21 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Nowe prawo zostało uchwalone w trybie specustawy i nadaje bardzo szerokie uprawnienia spółce celowej, w odniesieniu do której zapisy wielu ustaw dotyczących m.in. gospodarowania nieruchomościami czy zagospodarowania przestrzennego będą działać w szczególny sposób. Wątpliwości budzą nie tylko tryb przejęcia gruntów, możliwe
do zastosowania środki prawne i wysokość odszkodowań, lecz także zasadność powstania gigantycznego hub’a między Warszawą a Łodzią. Nowe lotnisko ma być jednym z największych przesiadkowych portów w Europie.
Po pierwszym etapie budowy port ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet około 100 mln.F.I.N.N., CZYLI POLSKI ODPOWIEDNIK REIT-ÓW
18 czerwca 2018 r.

Ministerstwo Finansów podejmuje kolejną próbę wprowadzenia polskich REIT-ów. Nowa propozycja rządu opiera się na stworzeniu preferencji podatkowych dla firm inwestujących w najem nieruchomości – F.I.N.N. Jak napisano w uzasadnieniu: projektowana ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania instytucjonalnego oraz prywatnego kapitału krajowego na tym rynku. Inaczej niż w pierwszym projekcie z 2016 roku, preferencje podatkowe mają dotyczyć jedynie spółek zajmujących się wynajmem nieruchomości mieszkalnych.PROGRAM „MIESZKANIE NA START”
13 czerwca 2018 r.

Program "Mieszkanie na Start" to system dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowych mieszkań oraz mieszkań poddanych działaniom rewitalizacyjnym w ramach współpracy inwestorów z gminami. Obok budowy nowych osiedli mieszkaniowych, stanowi strategiczny element pakietu „Mieszkanie Plus". Z rządowych dopłat będą mogły skorzystać osoby, których nie stać na zakup własnego mieszkania, ubieganie się o kredyt mieszkaniowy czy wynajem na rynku komercyjnym, a jednocześnie wysokość ich zarobków wyklucza możliwość ubiegania się o mieszkanie komunalne czy socjalne. Według analiz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w takiej sytuacji znajduje się aż 40% Polaków.PORTFEL SENIORA – KOGO STAĆ NA WŁASNE „M”
4 czerwca 2018 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, do ww. kategorii społecznej kwalifikują się osoby, które ukończyły 60. rok życia. W tej grupie znajdują się więc zarówno osoby pracujące, jak i bierne zawodowo,
o pełnej sprawności fizycznej oraz umysłowej, jak również osoby z dysfunkcjami, dobrze sytuowane oraz z trudem wiążące przysłowiowy „koniec z końcem”. Problem z dopasowaniem oferty mieszkaniowej stanowi więc realne wyzwanie. Deweloperzy i prywatni inwestorzy skupili się na ofercie mieszkaniowej dedykowanej lepiej sytuowanej części społeczeństwa. Tymczasem dominująca wysokość emerytury w Polsce w populacji mężczyzn wynosi
2 177,80 zł, a w populacji kobiet – 1 065,38 zł.KOOPERATYWA MIESZKANIOWA
21 maja 2018 r.

Kooperatywa mieszkaniowa to oddolna inicjatywa niekomercyjna o charakterze wspólnotowym i partycypacyjnym, w ramach której grupa osób podzielająca wizję tworzenia nie tylko mieszkania, ale również społeczności, współdziała w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Członkowie kooperatywy mieszkaniowej decydują się na współpracę w celu kupna gruntu na współwłasność i budują na nim osiedle mieszkalne, w którym każdy będzie posiadaczem własnego lokum. Mieszkańcy decydują o finansowaniu i przebiegu całej inwestycji. Koszty budowy mieszkań w tego typu inicjatywie mogą być nawet o 20 - 30% niższe niż przy zakupie podobnych mieszkań na rynku pierwotnym.SPECUSTAWA MIESZKANIOWA
7 maja 2018 r.

15 marca 2018 r. do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących zwanej specustawą mieszkaniową. Najdalej idącą zmianą jest wyłączenie inwestycji mieszkaniowych spod działania ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z zapisami nowej ustawy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na wniosek inwestora wydawał będzie wojewoda. Decyzje takie będą mogły być wydawane
również na obszarach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku gdy zapisy obowiązującego planu miejscowego nie przewidują na danym obszarze zabudowy mieszkaniowej.RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W PIASECZNIE
23 kwietnia 2018 r.

W całym powiecie piaseczyńskim od 2013 r. co roku przybywa inwestycji mieszkaniowych. W 2017 roku liczba mieszkań, dla których zostało wydane pozwolenie na budowę, wzrosła o 56% w stosunku do roku poprzedniego
i wyniosła 3 351 pozwoleń. Ze względu na coraz większą liczbę mieszkańców, wzrost odnotowuje również liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Sprzedaż najdroższych mieszkań została odnotowana w obrębach 38 i 53 (rejon ulic: Bema, Kniaziewicza, Mickiewicza, Poniatowskiego, Grochowskiego, Zagajnikowej), dla których średnia cena metra kwadratowego lokalu mieszkalnego wynosi odpowiednio 6 235 zł/m.kw. oraz 6 489 zł/m.kw.RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE
16 kwietnia 2018 r.

Na rynku mieszkaniowym w Rzeszowie z roku na rok powstaje coraz więcej nowych inwestycji. Największą popularnością cieszą się mieszkania o powierzchni od 50 do 75 m.kw. – w 2017 roku stanowiły ponad 50% całkowitej liczby sprzedanych mieszkań. Na drugim miejscu pod względem popularności plasują się mieszkania o powierzchni pomiędzy 35 a 50 m.kw. Średni poziom cen lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym i wtórnym jest dość zbliżony. Co ciekawe, od 2012 r. do chwili obecnej średnia cena mieszkań z rynku wtórnego niejednokrotnie nieznacznie przewyższała średnią cenę mieszkań pochodzących z rynku pierwotnego.RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W SZCZECINIE
9 kwietnia 2018 r.

Z roku na rok w Szczecinie przybywa nowych inwestycji mieszkaniowych. Rok 2017 był rekordowym rokiem ze względu na liczbę wydanych pozwoleń na budowę – było ich 4120, czyli o 57% więcej w stosunku do roku poprzedniego. Choć liczba mieszkańców spada od końca lat 90. XX wieku, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w roku 2017, po znacznym wzroście w 2016, utrzymała się na podobnym poziomie. W okresie 2010 - 2017 większość kupowanych mieszkań pochodziła z rynku wtórnego. W roku 2017 liczba sprzedanych mieszkań na rynku wtórnym jest ponad czterokrotnie większa od liczby mieszkań sprzedawanych na rynku pierwotnym.OSTROŁĘCKI RYNEK MIESZKANIOWY
26 marca 2018 r.

Na ostrołęckim rynku obrotu nieruchomościami dość dobrze radzą sobie deweloperzy. W ciągu ostatnich kilku lat powstało kilkaset nowych mieszkań. Wysokie ceny lokali z rynku pierwotnego oraz ich słabsza lokalizacja sprawiają, że nabywcy są bardziej zainteresowani lokalami z rynku wtórnego, gdzie ceny mogą być nawet o 1 000 zł niższe. Z uwagi na dość wysokie ceny transakcyjne lokali mieszkalnych i tanie grunty z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, na rynku mieszkaniowym w Ostrołęce bardzo popularne jest budownictwo indywidualne, czyli budowa domów jednorodzinnych systemem gospodarczym.MIEJSCE POSTOJOWE – CO TAK WŁAŚCIWIE KUPUJEMY I JAKIE SĄ KONSEKWENCJE WYBORU
19 marca 2018 r.

Problem z zagwarantowaniem prawa do miejsca postojowego pojawił się w Polsce równocześnie z pojawieniem
się budynków z miejscami postojowymi i wynika z tego, że określenie miejsca postojowego sprowadza się do wyrysowania na podłodze linii wyznaczającej granice tego miejsca. Takie określenie powoduje, że miejsce postojowe nie może być samodzielnym lokalem, gdyż nie spełnia definicji zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, zgodnie z którą samodzielnym lokalem jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb, ani też nie może zostać uznane za pomieszczenie przynależne, gdyż nie jest pomieszczeniem.BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE – ROZWIJAJĄCY SIĘ SEGMENT RYNKU MIESZKANIOWEGO
12 marca 2018 r.

Dobra koniunktura w budownictwie nie ominęła segmentu domów jednorodzinnych, których buduje się obecnie najwięcej od 5 lat. Ma na to wpływ przede wszystkim poprawiająca się sytuacja materialna Polaków, rosnące zatrudnienie, rosnące wynagrodzenia oraz pomoc państwa w postaci np. Programu 500 plus. Mimo iż od połowy 2015 roku obowiązuje nowelizacja Prawa Budowlanego, która wprowadziła przepis umożliwiający budowę domów jednorodzinnych na podstawie zgłoszenia, większość domów jednorodzinnych nadal realizowana jest na podstawie wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę. W 2017 roku zaledwie 3 303 domy jednorodzinne realizowane były na podstawie zgłoszenia.DLACZEGO DOBROWOLNA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI JEST LEPSZA OD BIERNEGO CZEKANIA
NA LICYTACJĘ KOMORNICZĄ
6 marca 2018 r.

Dobrowolna sprzedaż nieruchomości, jako prawo przysługujące dłużnikowi banku, pojawiła się stosunkowo niedawno, bo w lipcu 2017r. za sprawą ustawy o kredycie hipotecznym. Wciąż jednak najczęściej stosowanym przez banki sposobem odzyskiwania środków w przypadku kredytów nieregularny jest egzekucja komornicza. Porównując dobrowolną sprzedaż nieruchomości z egzekucją komorniczą w trzech kluczowych aspektach,
jakimi są kwestie finansowe, czas trwania oraz bagaż emocjonalny związany z całym procesem, w każdej z tych kwestii dobrowolna sprzedaż nieruchomości jest korzystniejsza i lepsza dla osoby, która popadła w problemy finansowe.RODZAJE UMÓW NAJMU ORAZ DOKUMENTY WYKORZYSTYWANE PRZY WYNAJMIE MIESZKANIA
27 lutego 2018 r.

W Polsce wyróżniamy trzy rodzaje umów najmu: najem zwykły, najem okazjonalny i najem instytucjonalny.
W przypadku, gdy najemca nie chce opuścić mieszkania po wygaśnięciu lub rozwiązaniu zwykłej umowy najmu, wynajmujący nie ma narzędzi do eksmisji najemcy. Umowa najmu okazjonalnego zdecydowanie lepiej chroni prawa właściciela wynajmowanego mieszkania, wymaga jednak oświadczenia sporządzonego w formie aktu notarialnego, w którym najemca oświadczy, że podda się egzekucji i wskaże lokal, do którego się przeprowadzi po rozwiązaniu umowy. Najem instytucjonalny nie wymaga wskazania przez najemcę lokalu zastępczego w przypadku zakończenia najmu. W przypadku każdej z umów ważne są przemyślana treść umowy i dodanie dokumentów dodatkowych.NOWELIZACJA USTAWY DEWELOPERSKIEJ
20 lutego 2018 r.

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aktualnie obowiązująca ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie rozwiązuje wielu kwestii istotnych z punktu widzenia nabywcy mieszkania. Zaproponowane zmiany mają zapewnić bezpieczeństwo kupującym m.in. w przypadku zaprzestania przez dewelopera prac na budowie, jego upadłości, a także wypowiedzenia przez bank umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego. Jeśli poprawki zostaną przyjęte, nabywcy mieszkań uzyskają większe
niż dotychczas poczucie bezpieczeństwa nad przebiegiem finansowania oraz lepszą kontrolę nad zainwestowanym kapitałem.PRZYCZYNY I SKUTKI NIEKONTROLOWANEJ SUBURBANIZACJI
12 lutego 2018 r.

Suburbanizacja przejawia się niekontrolowanym rozproszeniem się osiedli podmiejskich i rozrostem gmin ościennych, niosąc za sobą liczne negatywne skutki finansowe i społeczne. Obrzeża dużych miast rozrastają się
w sposób spontaniczny, a gminy nie są w stanie zapewnić odpowiedniej obsługi tych terenów. W polskim przypadku, gdy po przemianach politycznych wiodąca gałęzią stały handel i usługi, zaczęto masowo przeznaczać grunty rolne pod zabudowę. Dziś obszary takie często charakteryzują się silnym rozdrobnieniem działek. Zaniechanie stosowania procesu scalenia i podziału gruntów oraz brak kontroli samorządu nad rozwojem przestrzennym spowodował spontaniczne powstawanie budynków „gdziekolwiek”.MIKRODOMY – NOWY TREND W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM?
5 lutego 2018 r.

Trend budowania obiektów o powierzchni nieprzekraczającej 50 m2 narodził się w Stanach Zjednoczonych,
jednak ze względu na niski koszt budowy oraz praktyczne możliwości zastosowania ww. obiektów, zyskały one popularność także w Japonii i w krajach europejskich. Również na rodzimym gruncie zaczynamy spotykać się z przykładami minimalistycznych projektów. Mogą one stanowić opcję dla osób, które chcą zamieszkać samodzielnie bez konieczności obciążania swojego budżetu oraz angażowania się w długoletni kredyt. Należy się spodziewać,
iż z powodu rosnących cen nieruchomości, na polskim rynku będą pojawiać się kolejne koncepcje takich domów.INDEKSY CEN NIERUCHOMOŚCI
29 stycznia 2018 r.

Indeksy cen nieruchomości są podstawą do analizy i prognozowania dynamiki zmian ich wartości. Mierzą one zmianę ceny pojedynczego dobra lub koszyka dóbr w konkretnym okresie w stosunku do ceny tego samego dobra lub koszyka dóbr w innym okresie. Nieruchomości nie są dobrami homogenicznymi – różnią się pod względem powierzchni, standardu, lokalizacji i innych charakterystyk, dodatkowo rynek nieruchomości charakteryzuje także nieregularność transakcji, które na nim zachodzą. Wszystko to sprawia, że konstrukcja wiarygodnego indeksu cen nie należy do łatwych zagadnień.RYNEK MIESZKANIOWY W SIEDLCACH
22 stycznia 2018 r.

Siedlce zajmują czwarte miejsce w województwie mazowieckim pod względem liczby mieszkańców. Liczba ludności nieznacznie zwiększa się, co może wpływać na wzrost zapotrzebowania na nieruchomości mieszkaniowe.
Ceny na rynku pierwotnym są średnio o 400 zł wyższe w porównaniu do rynku wtórnego. Obecnie rynek siedlecki notuje najwyższe ceny lokali mieszkalnych na przestrzeni ostatnich sześciu lat.
Najwięcej transakcji notowano w przedziale od 50 do 75 m kw. powierzchni użytkowej – stanowiły one średnio 48,02% mieszkań będących przedmiotem obrotu na badanym rynku.ROK 2017 NA POLSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH
15 stycznia 2018 r.

W 2017 roku krajowy rynek nieruchomości mieszkaniowych kontynuował dobrą passę, która trwa już od czterech lat. Był to kolejny rekordowy rok zarówno pod względem budowy mieszkań, jak i ich sprzedaży. W ciągu ostatniego roku we wszystkich analizowanych aglomeracjach zarejestrowano wzrost przeciętnej ceny transakcyjnej 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania. Również analiza umów najmu podpisanych w większości największych ośrodków miejskich Polski wskazuje na wyraźny trend wzrostowy. W porównaniu do wyników zanotowanych w okresie styczeń - listopad 2013 roku, w minionym roku deweloperzy wybudowali o 61% więcej mieszkań, liczba rozpoczętych budów była dwa razy wyższa, a liczba wydanych pozwoleń – aż o 136% wyższa.ROK 2017 NA POLSKIM RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
8 stycznia 2018 r.

Rok 2017 przyniósł bardzo dobre wyniki na rynku kredytów hipotecznych. Sądząc po danych z Systemu SARFiN, mamy za sobą okres zdecydowanie najlepszy od roku 2011. Wynik z trzeciego kwartału br. w ujęciu ilościowym jest o 6,89% lepszy od wyniku uzyskanego przez banki w analogicznym okresie roku 2016. W ujęciu wartościowym różnica jest jeszcze wyższa i wynosi 13,23%. Do głównych czynników wpływających na wzrost popytu na kredyty hipoteczne w 2017 roku zaleczyć należy utrzymujący się niski poziom stóp procentowych, wzrost płac i wynikający z niego wzrost dostępności mieszkań. Podstawowym czynnikiem osłabiającym koniunkturę na rynku kredytów hipotecznych był notowany w pierwszej połowie roku wzrost marż kredytów hipotecznych.RYNEK MIESZKANIOWY W ŁODZI
18 grudnia 2017 r.

Łódź to trzecie pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce - według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 r. zamieszkiwało tam 696 503 osób. Liczba mieszkań oddanych do użytku w 2016 utrzymała się na zbliżonym poziomie, jaki obserwowaliśmy w 2015 roku, zaskakuje natomiast dwukrotnie większa liczba wydanych pozwoleń na budowę. Ceny mieszkań na rynku wtórnym wróciły do poziomu z początku 2012 roku, natomiast ceny lokali na rynku pierwotnym są obecnie na najwyższym poziomie od 5 lat. Największą popularnością cieszą się mieszkania o powierzchni od 35 do 50 m kw., zaś najwyższe ceny za m kw. powierzchni użytkowej mieszkania w 2017 r. obserwowane są w dzielnicy Widzew.NOWE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
11 grudnia 2017 r.

1 stycznia 2018 r. ma wejść w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian, które pozwolą uprościć proces realizacji inwestycji, dostosowanie wymagań do aktualnie występujących w budownictwie aktualnie technologii oraz wyjaśnienie i doprecyzowanie pojęć, które do tej pory stanowiły problemy interpretacyjne. Nowe warunki techniczne zmieniają lub upraszają część obecne funkcjonujących definicji, dodają nowe, wprowadzają zmiany dotyczące zasad usytuowania budynku względem granic działki oraz dotyczące budynków i pomieszczeń, a także zmiany w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.OPŁACALNOŚĆ PRYWATNEGO NAJMU MIESZKAŃ W POLSCE
4 grudnia 2017

Od dłuższego czasu większość analityków rynku nieruchomości zgadza się z tezą, że znaczna część popytu na mieszkania zgłaszana jest przez inwestorów kupujących mieszkania na wynajem. Podstawową przyczyną tego stanu rzeczy jest - jak się wydaje - historycznie niski poziom stóp procentowych, skutecznie zniechęcający do oszczędzania na nisko oprocentowanych lokatach bankowych. Nie bez znaczenia są również niepewne perspektywy systemu emerytalnego płynące z niekorzystnej sytuacji demograficznej, pogłębionej dodatkowo przez decyzję o obniżeniu wieku emerytalnego.
DOBRE PRAKTYKI I KLUCZOWE OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI W BRANŻY BUDOWLANEJ
27 listopada 2017

Wraz z obserwowaną bardzo dobrą passą deweloperów, rekordowymi wynikami sprzedaży i szybkim tempem rozpoczynania nowych inwestycji, w sektorze budownictwa mieszkaniowego zachodzą zmiany jakościowe na każdym z etapów procesu budowlanego: planowania, prowadzenia inwestycji i przekazania jej do odbioru wraz z późniejszą obsługą posprzedażową.
KIEDY NASTĄPI KONIEC UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO?
20 listopada 2017

Użytkowanie wieczyste, które do polskiego system prawnego zostało wprowadzone w 1961 r., przez wielu ekspertów określane jest mianem reliktu minionej epoki, bowiem wzorowane jest na rozwiązaniach sowieckich. Największe wątpliwości związane z tym prawem wzbudzał fakt, że nieoczywiste było, co powinno stać się z budynkiem wybudowanym na użytkowanym gruncie po zakończeniu użytkowania. Orzecznictwo sądowe w tym zakresie było sprzeczne. Dopiero niedawno Sąd Najwyższy zajął stanowisko w tej sprawie i uznał, że wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2017 r. Sygn. akt III CZP 11/17).NOWELIZACJA PRZEPISÓW W ZAKRESIE OBROTU ZIEMIĄ ROLNĄ
13 listopada 2017

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która znowelizowała m.in. ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, miała ograniczyć sprzedaż polskiej ziemi obcokrajowcom, jednak liczba zawartych transakcji wzrosła w porównaniu do lat ubiegłych. Wprowadzone w ustawie rygorystyczne zasady kupna i sprzedaży gruntów rolnych ograniczyły obrót ziemią rolną głównie wśród polskich rolników. Po blisko półtora roku obowiązywania nowych regulacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało propozycje zmian, które mają na celu doprecyzowanie przepisów wprowadzonych w kwietniu ubiegłego roku.POSTĘPOWANIA EKSMISYJNE OD LAT NA RÓWNYM POZIOMIE
6 listopada 2017

Dzięki licznym programom rządowym, takim jak „500+” czy wchodzącemu w życie „Mieszkaniu Plus”, sytuacja gospodarstw domowych systematycznie się poprawia, co przekłada się na poprawę warunków mieszkaniowych Polaków. Czynnikami pozytywnie wpływającymi na poprawę życia społeczeństwa są również poprawiająca się koniunktura gospodarcza, rosnące wynagrodzenia oraz spadające bezrobocie. Jednak jak pokazują najnowsze dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny,wiele rodzin ma jeszcze poważne kłopoty mieszkaniowe. Z publikacji GUS wynika, że w 2016 roku przeprowadzono ponad 7 200 eksmisji, natomiast w roku 2015 przeprowadzono ich ponad 8 200.PIERWSZE LOKALE W PROGRAMIE "MIESZKANIE PLUS" CORAZ BLIŻEJ
30 października 2017

Program „Mieszkanie Plus” nabiera rozpędu. Aktualnie ponad 70 miast wyraziło zamiar przystąpienia do Programu, a pula działek przeznaczonych pod budowę mieszkań spełniających kryteria Programu stale rośnie.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Rozwoju, w części komercyjnej trwają obecnie prace nad przygotowaniem ponad 10 tysięcy mieszkań w około 20 polskich miastach, z czego ponad 1,2 tys. mieszkań jest w budowie. Wartość inwestycji przygotowywanych przez BGK Nieruchomości S.A. to ponad 2 mld zł.ANALIZA PRZESTRZENNA RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE
23 października 2017

Według danych zgromadzonych w Systemie SARFiN, w ciągu ostatnich czterech kwartałów udzielono w Polsce 184 621 kredytów hipotecznych na łączną kwotę 42,152 miliarda złotych. Po dobrym pierwszym kwartale, w którym sprzedaż kredytów wspierana była rządowymi dopłatami w ramach Programu „MdM”, drugi kwartał br. praktycznie powtórzył wynik pierwszego, co pozwala prognozować wynik całoroczny na poziomie zbliżonym do 200 000 kredytów hipotecznych i sumę udzielonych kredytów na poziomie ok. 50 miliardów złotych.
Ciekawym uzupełnieniem danych podawanych przez nas regularnie w Raporcie AMRON-SARFiN może być analiza przestrzenna rynku kredytów hipotecznych.USTAWA INWESTYCYJNA – PRÓBA UPROSZCZENIA PROCESU INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO
9 października 2017

6 października zakończyły się konsultacje publiczne tzw. ustawy inwestycyjnej, która ma na celu wyeliminowanie „wąskich gardeł” procesu inwestycyjno-budowlanego. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego wprowadza szereg zmian do ustaw Prawo budowlane, Prawo geodezyjne i kartograficzne czy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które są wstępnym wprowadzeniem rozwiązań systemowych planowanego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Nowe prawo ma zachęcić do realizacji przedsięwzięć przez podmioty prywatne i publiczne, a tym samym zwiększyć ilość inwestycji, których poziom wciąż nie wrócił do tego sprzed 2015 roku.RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W GDAŃSKU
25 września 2017

Położony nad Zatoką Gdańską Gdańsk, stolica województwa pomorskiego, to szóste pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce – według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 r. zamieszkiwało je 463 754 osób. Miasto stanowi ważny ośrodek uniwersytecki w kraju, zaś saldo migracji jest od kilku ostatnich lat dodatnie, co z pewnością stwarza dobre warunki dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

W ostatnich latach obserwujemy wyraźny trend wzrostowy cen lokali mieszkalnych w Gdańsku spowodowany rosnącym popytem na mieszkania, a jednocześnie rośnie również podaż - rosnącej liczbie nowych lokali mieszkalnych dostępnych na rynku towarzyszy rosnąca z roku na rok liczba wydawanych pozwoleń na budowę.ZMIANY W ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
18 września 2017

W ramach trwającej obecnie reformy procesów zarządzania przestrzenią, obok procedowanego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, na horyzoncie pojawiły się projekty dwóch ustaw: ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego oraz ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Celem nowych przepisów jest uporządkowanie struktury i sposobu funkcjonowania organów administracji inwestycyjnej i organów nadzoru budowlanego, które obecnie są odpowiedzialne za m.in. wydawanie pozwoleń na budowę czy interwencje w przypadku zidentyfikowania samowoli budowlanej, a także uporządkowanie statusu prawnego trzech najważniejszych zawodów odpowiedzialnych za procesy gospodarowania przestrzenią oraz realizację inwestycji.NAJEM INSTYTUCJONALNY - KROK W KIERUNKU ROZWOJU NAJMU W POLSCE
10 września 2017

11 września 2017 roku wchodzi w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która oprócz regulacji związanych z realizacją Programu „Mieszkanie Plus”, wprowadza istotne zmiany w zasadach najmu lokali służących zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych. Najważniejsze zmiany to ograniczenie grona wynajmujących przy najmie okazjonalnym lokalu jedynie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali oraz wprowadzenie nowego trzeciego rodzaju umowy najmu – tzw. najmu instytucjonalnego.DOMY PASYWNE, CZYLI O BUDYNKACH ZUŻYWAJĄCYCH EKSTREMALNIE MAŁO ENERGII
4 września 2017

Etymologia nazwy „dom pasywny” to odnośnik do energii wykorzystywanej w domu, która powstaje w sposób pasywny, czyli bierny – bez pomocy jakichkolwiek aktywnych rozwiązań instalacyjnych. Domy wybudowane w ten sposób nie są tym samym co budynki energooszczędne, choć nierzadko pojęcia te są stosowane zamiennie. Budynek pasywny charakteryzuje się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię cieplną - 15 kWh/m2/rok, czyli ok. 1,5 litra oleju opałowego na m2 ogrzewanej powierzchni w skali roku (dla porównania: zapotrzebowanie na paliwo grzewcze w skali całego roku dla domu pasywnego to dwa pełne tankowania średniej klasy samochodu).RZĄDOWE PROPOZYCJE ZMIAN W OPODATKOWANIU NAJMU
28 SIERPNIA 2017

Podatnicy, którzy osiągają duże dochody z wynajmu mieszkań mogą być zaniepokojeni zmianami proponowanymi przez Ministerstwo Finansów. Projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wyznacza limit zysku z wynajmu mieszkania, który uprawniał będzie do zastosowania zryczałtowanego podatku od przychodów. Nowelizacja zakłada wprowadzenie dla podatników rocznego limitu wynoszącego 100 000 zł, który będzie warunkiem do zastosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą.KTO PONIESIE KOSZTY OCHRONY ROLNIKÓW PRZED EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ?
21 sierpnia 2017

Minister Sprawiedliwości w dniu 5 lipca 2017 r. wydał rozporządzenie w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, które weszło w życie w dniu 2 sierpnia 2017 r. i zastępuje wcześniej obowiązujące rozporządzenie z dnia 16 maja 1996 r. Rozporządzenie objęło dodatkową ochroną budynki gospodarcze i grunty rolne niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego oraz budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie, szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem.DOBROWOLNA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
16 sierpnia 2017

22 lipca br. weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 r. Będzie ona dotyczyć wszystkich kredytów hipotecznych udzielonych po 22 lipca tego roku. Z punktu widzenia windykacji i procesu dobrowolnej sprzedaży nieruchomości najważniejszym elementem ustawy jest art. 35, który całkowicie zmienia wcześniejsze podejście do procesu windykacji i zapewnia możliwość samodzielnej sprzedaży nieruchomości przez kredytobiorcę, którego wniosek o restrukturyzacyjny został odrzucony bądź takiego, który nie wywiązał się z postanowień zawartych w porozumieniu restrukturyzacyjnym.KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI - CZYLI "BANK ZIEMI" DLA PROGRAMU "MIESZKANIE PLUS"
7 sierpnia 2017

27 lipca 2017 roku, w tle emocjonujących obrad nad ustawą o Sądzie Najwyższym, senat uchwalił bez poprawek ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ustawa powołuje do życia nową państwową osobę prawną przeznaczoną do zarządzania mieniem Skarbu Państwa – Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN). Do najważniejszych zadań KZN należeć będzie m.in.: gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w KZN, tworzenie warunków rozwoju społecznego budownictwa czynszowego i ułatwiających powstawanie mieszkań socjalnych lub ich współfinansowanie, przygotowywanie nieruchomości do inwestycji pod kątem wymogów technicznych.PREZYDENCKIE PROPOZYCJE ZMIAN W ZASADACH WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW
3 sierpnia, 2017

2 sierpnia 2017 r. prezydent Andrzej Duda skierował do marszałka sejmu nowy projekt ustawy mający na celu po pierwsze zmianę mechanizmu wsparcia finansowego osób spłacających kredyty mieszkaniowe, będących w trudnej sytuacji finansowej, a po drugie wprowadzenie nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację kredytów walutowych. Nowa ustawa określa zasady przyznawania i warunki korzystania ze zwrotnego wsparcia finansowego, zasady przyznawania i warunki korzystania z pożyczki na pokrycie pozostałej części zadłużenia oraz zasady wspierania dobrowolnej restrukturyzacji.
RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W PŁOCKU
24 lipca, 2017

Położony nad Wisłą Płock to trzecie pod względem liczby mieszkańców miasto w województwie mazowieckim zaraz po Warszawie i Radomiu – według danych GUS liczba ludności na koniec 2016 roku wynosiła 121 295 osób. (...) W latach 2012 - 2017 średnie ceny mieszkań w Płocku utrzymywały się na dość stabilnym poziomie, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Średnia cena mieszkań na rynku pierwotnym oscylowała wokół 4 000 złotych za m. kw. powierzchni, przyjmując najwyższą wartość dla trzeciego kwartału 2016 roku. (...) Średnia cena na rynku wtórnym w ostatnich pięciu latach utrzymywała się na poziomie bliskim 3 500 złotych za m.kw.CERTYFIKOWANE OSIEDLA MIESZKANIOWE - NOWA ERA BUDOWNICTWA
17 lipca 2017

Rynek zrównoważonego budownictwa w Polsce rozkwita. Z każdym rokiem dynamicznie wzrasta liczba nowoczesnych budynków poddawanych certyfikacji. Mamy do czynienia z transformacją sposobu myślenia o budownictwie jako konsekwencji globalnych przemian środowiskowych, a także zmiany sposobu życia i oczekiwań użytkowników. Mimo iż certyfikowanie budynków nadal jest domeną sektora biurowego 25-procentowy przyrost udziału certyfikowanych budynków sektora mieszkaniowego, jaki dokonał się w ostatnim roku w ogóle rynku certyfikowanych budynków napawa optymizmem i wskazuje kierunek przyszłych zmian.DOMY Z DRUKARKI 3D
10 lipca 2017

Druk 3D staje się coraz popularniejszy - nikogo już nie dziwią gadżety reklamowe, zabawki, meble, a nawet implanty, które powstają w tej technologii. W Polsce natomiast mało kto słyszał o drukowaniu domów, a nawet całych osiedli mieszkaniowych. Zapewne zdziwienie budzi możliwość wydrukowania obiektów o takich gabarytach.

Technologia druku 3D powoli wkracza do branży budowlanej. Coraz częściej stosuje się ją do produkcji pojedynczych elementów konstrukcyjnych, które z uwagi na kształt trudno byłoby wytworzyć w tradycyjny sposób.ZMIANY W PROGRAMIE "MIESZKANIE DLA MŁODYCH"
3 lipca 2017

Program „Mieszkanie dla Młodych” od początku swojego działania cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków. Jego funkcjonowanie wpływa korzystnie nie tylko na głównych beneficjentów, czyli młodych ludzi, ale również banki udzielające kredytów hipotecznych oraz deweloperów, którzy biją kolejne rekordy sprzedaży mieszkań. Pierwszy kwartał 2017 roku był rekordowy jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków. Środki niestety bardzo szybko się wyczerpały i nie każdy mógł z nich skorzystać. Rząd wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu Programem zmienia przepisy, które umożliwią skorzystanie ze środków większej liczbie wnioskujących.USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW, BEZPŁATNIE LUB TANIO JAK NIGDY WCZEŚNIEJ
21 czerwca 2017

Od początku bieżącego roku obowiązuje ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Po wejściu w życie nowych przepisów wielu właścicieli działek w dużych miastach wykorzystuje swobodę przy wycinaniu drzew i krzewów. Aby powstrzymać szybko postępujące karczowanie drzewostanu w przestrzeni miejskiej ustawodawca postanowił zmienić świeżo znowelizowane przepisy i 11 maja 2017 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody.SPOŁECZNE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE
12 czerwca 2017

Po zmianach ustrojowych, które zaszły w Polsce po 1989 r. okazało się, że mieszkanie jest towarem trudno dostępnym dla przeciętnych gospodarstw domowych. Sytuację potęgował duży deficyt mieszkaniowy. Wobec tego ówczesny rząd zdecydował się rozwinąć – na wzór zachodnioeuropejski - budownictwo społeczne. W ten sposób narodziła się idea wsparcia podaży mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. Była to pierwsza próba wprowadzenia programu wspierającego mieszkalnictwo.POZNAŃSKI RYNEK MIESZKANIOWY
5 czerwca 2017

Poznań jest piątym co do wielkości rynkiem inwestycji mieszkaniowych w Polsce. W okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 marca 2017 roku wybudowano tu prawie 40 tys. nowych mieszkań i domów. Więcej lokali oddano do użytkowania tylko w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. Mimo tak rozwiniętego rynku, pod względem dostępności mieszkaniowej Poznań znajduje się na 3. miejscu wśród miast o najmniejszej sile nabywczej, gorzej jest tylko w Warszawie i Krakowie.SYSTEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W ŚWIETLE NOWYCH ZAPISÓW KODEKSU URBANISTYCZNO-BUDOWLANEGO
29 maja 2017

Kodeks jest bardzo ambitnym projektem obejmującym regulacje wszystkich kwestii związanych z planowaniem prze-strzennym, realizacją procesu inwestycyjnego oraz uzyskiwaniem pozwolenia na budowę. Projekt, którego ostatnia wersja zajmowała ponad 200 stron i 600 artykułów, zmieni łącznie ponad 140 ustaw, a nawiązywać ma formą do zachodnich rozwiązań kodyfikacji prawa, które holistycznie regulują zasady gospodarowania przestrzenią, tak jak francuski Code de l’urbanisme czy niemiecki Federalny Kodeks Budowlany Baugesetzbuch.MAPY ŚREDNICH CEN NIERUCHOMOŚCI
22 maja 2017

Gdy nie jesteśmy zainteresowani dokładną wartością nieruchomości, ale potrzebujemy zorientować się o poziomie cen w danej okolicy lub porównać kilka lokalizacji, niezwykle przydatnym narzędziem okazują się być mapy prezentujące rozkład przestrzenny cen transakcyjnych. W zależności od celu przygotowywanej analizy oraz sposobu agregacji danych źródłowych, możemy to samo zjawisko przedstawić na różne sposoby. Niniejsze opracowanie stanowi przegląd wybranych metod prezentacji rozkładu cen transakcyjnych.
KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W BUDOWNICTWIE
15 maja 2017

Postępujący rozwój gospodarczy, wzrost potrzeb społecznych i związane z nimi intensywne przekształcenia środowiska rodzą zagrożenia, których skala i poziom złożoności mogą być rozwiązane jedynie za pomocą zintegrowanego działania wielu podmiotów. W duchu odpowiedzialności za warunki życia obecnych i przyszłych pokoleń społeczność międzynarodowa, reprezentowana m.in. przez ONZ, od lat apeluje o zaangażowanie w ideę zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ta oznacza rozwój zapewniający zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń, nie przekreślając możliwości zaspokojenia potrzeb pokoleń następnych.UMOWA DEWELOPERSKA - NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY
8 maja 2017

Zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Warto zadbać o to, aby wszystkie dokumenty, jakie podpisujemy w związku z zawarciem transakcji, były jasne i zrozumiałe. Jednym z takim dokumentów jest umowa deweloperska. Jest zawierana w formie aktu notarialnego, a jej treść oraz formę określa ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Co w szczególności powinna zawierać umowa deweloperska?
SPOŁECZNA AGENCJA NAJMU
- procedury wynajmu mieszkań i postawy wobec SAN wg badania „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”. Raport z badań jakościowych (cz.2)
24 kwietnia 2017

Uczestnikom badania zostały przedstawione cele i ogólne zasady funkcjonowania Społecznej Agencji Najmu. Ich uwagi i dotychczasowe doświadczenia związane z korzystaniem z usług agencji pośredniczących w wynajmie mieszkań pozwalają na określenie najbardziej pożądanego zakresu usług agencji, która miałaby działać jako Społeczna Agencja Najmu. Według ankietowanych, usługi świadczone przez agencje powinny być kompleksowe.PRZYSTĘPNOŚĆ CEN NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH
19 kwietnia 2017

Problem rosnących cen mieszkań na świecie staje się coraz bardziej poważny. Efekty malejącej przystępności cenowej mieszkań dla klasy średniej to m.in. gorsza jakość życia (rodziny są zmuszone do zakupu mniejszych mieszkań/domów) i mniejsze poczucie stabilności ekonomicznej, ponieważ wydatki mieszkaniowe stanowią istotną część całkowitych wydatków gospodarstw domowych. Dodatkowo, mniejszy procent rodzin może sobie pozwolić na zakup nieruchomości mieszkaniowej na własność, a mieszkania stają się przeludnione.
PROKONSUMENCKIE ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
10 kwietnia 2017

Prace nad nowymi przepisami, które w kompleksowy sposób uregulują zasady udzielania kredytów hipotecznych w Polsce dobiegają końca. 24 marca 2017 roku ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami została przekazana prezydentowi do podpisu. Dotychczas nie było w Polsce regulacji dedykowanych zawieraniu umów o kredyty hipoteczne, jednak w dużej części zapisy nowej ustawy jedynie usankcjonują zasady, które już dziś funkcjonują na polskim rynku finansowania nieruchomości. Obecnie są one zawarte w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego lub jest to po prostu utarta praktyka bankowa. Jakie rozwiązania wprowadza nowa ustawa?RYNEK GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ W OKOLICACH WROCŁAWIA
3 kwietnia 2017

Podobnie jak w przypadku innych największych aglomeracji miejskich, w aglomeracji wrocławskiej występuje zjawisko stałego wzrostu liczby ludności w powiatach otaczających miasto. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, liczba ludności trzech powiatów graniczących z Wrocławiem – średzkiego, trzebnickiego i wrocławskiego wzrosła od 2005 roku o ponad 20%. (...) Tak dynamiczne zmiany demograficzne muszą pociągać za sobą konsekwencje dla rynku nieruchomości, w tym przede wszystkim w segmencie gruntów pod zabudowę jednorodzinną, a znaczne różnice w dynamice przyrostu ludności przenoszą się bezpośrednio na dynamikę cen gruntów pod zabudowę w poszczególnych powiatach.SPOŁECZNA AGENCJA NAJMU
– uczestnicy modelu oraz przedmiot najmu wg badania „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”. Raport z badań jakościowych (cz.1)
27 marca 2017

Aby umożliwić dostęp do lokali mieszkalnych osobom z grup społecznych, które mają kłopot z samodzielnym zaspokojeniem swoich potrzeb mieszkaniowych i skojarzenie ich z właścicielami mieszkań, powstał specyficzny pośrednik, podmiot działający w sferze non profit – Społeczna Agencja Najmu (SAN). SAN wynajmuje mieszkania od właścicieli, aby podnająć je osobom fizycznym, które nie mają możliwości zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych na warunkach rynkowych, czyli poprzez zakup mieszkania lub jego rynkowy wynajem.RYNKOWY POZIOM CZYNSZÓW - CZYLI JAKI?
20 marca 2017

8 listopada 2016 roku rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W projektowanych zmianach odnośnie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym pojawił się zapis uzależniający wysokość czynszu w mieszkaniach komunalnych od zarobków lokatora i cen na rynku prywatnym. Narzędziem do monitorowania poziomów czynszów na rynku miało być tzw. lustro czynszowe, czyli rejestr danych o czynszach za najem lokali w budynkach prywatnych.POPULARYZACJA NAJMU, CZYLI DWA LATA FUNDUSZU MIESZKAŃ NA WYNAJEM
13 marca 2017

W styczniu minęło dwa lata od startu komercyjnego projektu Banku Gospodarstwa Krajowego - Funduszu Mieszkań na Wynajem. Ideą inicjatywy jest aktywizacja rynku najmu poprzez zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, popularyzacja najmu instytucjonalnego oraz poprawienie mobilności Polaków. Inicjatywa skierowana jest do osób, które nie mogą, bądź nie chcą zaciągać długoletniego zobowiązania jakim jest kredyt hipoteczny, osób, które były już najemcami, ale dotychczasowe warunki najmu ich nie satysfakcjonowały, studentów czy też osób migrujących z powodów zawodowych. Czy projekt Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynął w znaczący sposób na rynek najmu?WARSZAWSKI RYNEK MIESZKANIOWY
6 marca 2017

Warszawa to największy rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, bardzo dobrze rozwinięty i dojrzały zarówno jeśli chodzi o rynek wtórny, jak i pierwotny. Pod względem dostępności mieszkaniowej Warszawa znajduje się na 2. miejscu wśród miast o najmniejszej sile nabywczej, gorzej jest tylko w Krakowie.
Zapoznaj się z analizą rynku lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych i gruntów pod zabudowę w stolicy Mazowsza.
LIBERALIZACJA PRZEPISÓW O WYCINCE DRZEW I KRZEWÓW
27 lutego 2017

Od początku bieżącego roku obowiązuje ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249). Najistotniejszą zmianą zawartą w tej nowelizacji jest znaczące ograniczenie konieczności uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów na działce prywatnej w przypadku gdy wycinka nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Istotna jest również kwestia znaczącego obniżenia kosztów wycinki dla pozostałych podmiotów oraz ograniczeniu kar za wycinkę drzew i krzewów bez pozwolenia.PROFIL DEMOGRAFICZNY SENIORA - WNIOSKI DLA BUDOWNICTWA SENIORALNEGO
20 lutego 2017

Seniorzy należą do tej grupy klientów, z których potrzebami należy się coraz bardziej liczyć. Możemy mówić o odrębnym systemie tzw. „srebrnej gospodarki”, czyli systemie wytwarzania dóbr i usług skierowanych do osób starszych. Swój wkład w ofertę dla seniorów wnosi także budownictwo. Dotyczy ono zarówno miejsc zamieszkania, dziennego pobytu, jak i wyspecjalizowanych obiektów świadczących usługi opiekuńczo-lecznicze. Demograficzna rewolucja, nazywana często „srebrnym tsunami” to proces, który już się rozpoczął.SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW - NOWE REGULACJE
13 lutego 2017

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce doczekało się kolejnych zmian prawnych. Prezydent RP podpisał znowelizowaną ustawę z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jest to kolejna zmiana, po uchwaleniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która w znaczący sposób wpływa na możliwość nabywania ziemi w Polsce przez obcokrajowców.

Nowa ustawa rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych do przekazywania do MSWiA dokumentów dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, a także rozszerza listę dokumentów gromadzonych przez resort spraw wewnętrznych.NAJEM SPOŁECZNY JAKO NOWATORSKIE NARZĘDZIE POLITYKI MIESZKANIOWEJ
6 lutego 2016

W Polsce brakuje obecnie około dwóch milionów mieszkań. Wg danych GUS z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w roku 2011 r., wskaźnik liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców wynosi 357. Niestety taki wynik plasuje nas w końcówce krajów europejskich. Problem mieszkaniowy to jeden z najważniejszych problemów Polaków. Jest on szczególnie dotkliwy dla osób o niskich dochodach, zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezdomnością. Wg danych GUS z 2013r., tylko 2% oddanych do użytku mieszkań to lokale dla komunalne i społeczne. Jedna z propozycji, która mogłaby przyczynić się do rozwiązania tego problemu, to wdrożenie w ramach polityki mieszkaniowej rozwiązań określanych jako najem społeczny.CZY W 2017 ROKU BĘDZIE ŁATWIEJ O KREDYT MIESZKANIOWY?
30 stycznia 2017

Rok 2016 pozornie nie przyniósł zasadniczych zmian na rynku mieszkaniowym w Polsce. Sprzedaż mieszkań, zwłaszcza na rynku pierwotnym, utrzymywała się na wysokim poziomie, a na większości rynków największych polskich miast ceny potwierdzały trwającą od roku 2013 nieznaczną, jednak ciągłą tendencję wzrostową. Pomimo historycznie niskich stóp procentowych akcja kredytowa finansowania rynku mieszkaniowego okazała się słabsza niż w roku 2015. (...) Pomimo niskich cen transakcyjnych i rekordowo niskiej stopy procentowej złotówki prognozujemy dalszy spadek akcji kredytowej w roku 2017 do poziomu 170 tys. kredytów o łącznej wartości nie przekraczającej 37 mld złotych.ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM OD 2017 ROKU
23 stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują zapisy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Wprowadzone zmiany to kontynuacja procesu zapoczątkowanego poprzednią nowelizacją z 2015 r., mającego na celu uproszczenie procedur związanych z rozpoczęciem budowy. Nowe przepisy powiększają katalog robót budowlanych, których realizacja jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zmiany są elementem pakietu „Sto zmian dla firm” wicepremiera Morawieckiego. Zgodnie z zapowiedziami, nowelizacja ustawy nie będzie kolidowała kodeksem urbanistyczno-budowlanym, który ma regulować całość procesu inwestycyjnego, a którego projekt jest aktualnie opracowywany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.BUDOWNICTWO SENIORALNE - INNA GAŁĄŹ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
16 stycznia 2017

Wydłużenie średniej długości życia oraz niski wskaźnik dzietności polskiego społeczeństwa przyczyniają się do zwiększenia w populacji udziału osób starszych. Rosnąca świadomość zmian demograficznych widoczna jest m.in. w założeniach polityki rządu - jednym z priorytetów Narodowego Programu Mieszkaniowego jest opracowanie systemowego podejścia do problemu starzejącego się społeczeństwa w postaci kompleksowej polityki senioralnej. Postulaty dostosowania oferty mieszkaniowej do potrzeb seniorów są także realizowane w budownictwie. Deweloperzy elastycznie odpowiadają na potrzeby rynku, wychodząc z ofertą mieszkaniową dla osób starszych i osób z ograniczeniami ruchowymi.ROK 2016 NA RYNKU MIESZKANIOWYM I RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH
9 stycznia 2017

Rok 2016 pozornie nie przyniósł zasadniczych zmian na rynku mieszkaniowym w Polsce. Sprzedaż mieszkań, zwłaszcza na rynku pierwotnym, utrzymywała się na wysokim poziomie, a na większości rynków największych polskich miast ceny pozostawały stabilne lub wykazywały niewielką tendencję wzrostową. Podobnie jak w latach poprzednich, niskie stopy procentowe z jednej strony zachęcały osoby posiadające oszczędności na lokatach bankowych do zakupu nieruchomości na wynajem przynoszących znacznie wyższy zwrot z inwestycji, z drugiej natomiast zachęcały do zadłużania się na korzystnych warunkach.POLSKI RYNEK KREDYTÓW HIPOTECZNYCH O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ NA TLE INNYCH KRAJÓW
19 grudnia 2016

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce nie zaczął rozwijać się z dnia na dzień wraz z transformacją systemową w 1989 roku. Podstawową barierą jego rozwoju w początkowym, dość długim okresie były wysokie stopy procentowe, które skutecznie zniechęcały potencjalnych kredytobiorców do zaciągania zobowiązań. Potrzeba było kilkunastu lat, aby na rynku pojawiły się odpowiednie warunki rynkowe do rozwoju akcji kredytowej. Miarą dynamiki wzrostu rynku jest fakt, że w latach 2005 - 2016 polski sektor bankowy udzielił ponad 2,6 milionów kredytów hipotecznych na łączną kwotę ok. 500 miliardów złotych. Mimo to jednak, polski rynek kredytów hipotecznych nadal pozostaje rynkiem stosunkowo młodym, o dość dużych dysproporcjach w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej.KREDYTY HIPOTECZNE O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ W POLSKICH REALIACH
12 grudnia 2016

10 października br. Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do konsultacji publicznych projekt zmian w Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, których celem jest przekonanie banków do oferowania klientom kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej. W chwili obecnej, przede wszystkim w wyniku historycznych uwarunkowań, polski rynek kredytów hipotecznych jest zdominowany przez kredyty o zmiennym oprocentowaniu, opartym o wysokość stopy WIBOR 3M. Rekordowo niskie stopy procentowe oraz perspektywa ich wzrostu sprawiają, że dla potencjalnych kredytobiorców atrakcyjnym rozwiązaniem wydaje się wybór kredytu mieszkaniowego o stałej stopie procentowej, co pozwoliłoby na utrzymanie początkowego poziomu raty przez pewien okres.RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH - KOSZTY TRANSAKCJI KUPNA-SPRZEDAŻY
5 grudnia 2016

Zakup mieszkania to bardzo poważna decyzja finansowa, związana najczęściej z zaciągnięciem długoletniego zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny. Z tego względu, w trakcie transakcji kupna – sprzedaży nie może być miejsca na żadne niejasności, a często nie jesteśmy świadomi skali kosztów dodatkowych związanych jej przeprowadzeniem.
Inne koszty związane z zakupem mieszkania poniesiemy decydując się na rynek pierwotny, a inne w przypadku kupna mieszkania z tzw. drugiej ręki. Zatem skąd się biorą różnice i o jakiej wysokości kosztów mowa?CO ZNACZY DROGO? ANALIZA SIŁY NABYWCZEJ PIENIĄDZA W POWOJENNEJ POLSCE
28 listopada 2016

Jako naród lubimy narzekać na wszystko. Przede wszystkim na zarobki i ceny. Korzystając z dostępnych źródeł Jarosław Chmiel, Dyrektor Działu Wycen Nieruchomości Centrum AMRON, prześledził dane o cenach i zarobkach w Polsce na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Starsi mogą sobie przypomnieć,a młodsi dowiedzieć się, jaką drogę przebyła przez lata złotówka i co można było za nią nabyć w poszczególnych latach naszej powojennej historii.

Zapoznaj się z zaskakującą zmianą siły nabywczej złotówki w stosunku do różnych artykułów i usług na przestrzeni lat.ZMIANY W GOSPODAROWANIU MIESZKANIAMI KOMUNALNYMI
21 listopada 2016

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Projekt wprowadza szereg zmian dotyczących zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu samorządów oraz lokatorów tych lokali. Jak można przeczytać w uzasadnieniu, głównym celem projektu jest poprawa elastyczności gospodarowania mieszkaniami komunalnymi, rozwiązanie problemu deficytu lokali w tym zasobie oraz dotarcie w sposób optymalny do osób najbardziej potrzebujących. Projekt znajduje się właśnie w fazie konsultacji społecznych, która potrwa do 22 listopada br.POLSKIE REIT-Y BEZ NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH
14 listopada 2016

Pomimo zapowiedzi Wicepremiera Morawieckiego w Programie Budowy Kapitału, iż Publiczne Fundusze Nieruchomości (polski odpowiednik funduszy typu REIT) inwestowałyby w nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne przynoszące stały dochód, a także zapisów Narodowego Programu Mieszkaniowego, w przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości wykluczono z ich definicji budynki i lokale mieszkalne. Tym samym działalność polskich spółek typu REIT skoncentruje się na rynku nieruchomości komercyjnych.MIESZKANIE PLUS - SZANSE I ZAGROŻENIA
9 listopada 2016

27 września 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Narodowego Programu Mieszkaniowego", dokumentu określającego cele polityki mieszkaniowej do roku 2030. Jednym z trzech podstawowych celów określonych w programie jest „Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających ich nabycie lub wynajęcie po cenach komercyjnych.” Cel ten, według autorów programu ma zostać osiągnięty przez wdrożenie pakietu Mieszkanie Plus – obejmującego plan zwiększenia liczby oferowanych mieszkań o umiarkowanych cenach i czynszu przez bezpośrednie zaangażowanie inwestycyjne specjalnie powołanego do tego celu państwowego podmiotu – Narodowego Operatora Mieszkaniowego.RYNEK PIERWOTNY NA WARSZAWSKIEJ WOLI
31 października 2016

Od kilkunastu lat obserwujemy zmianę wizerunku Woli, która dzięki napływowi nowych mieszkańców i przedsiębiorców stopniowo przeobraża się z przemysłowej, zaniedbanej dzielnicy w obszar biznesowo-rezydencjonalny. Dawniej na terenie Woli dominowały ogromne tereny przemysłowe oraz postindustrialna, szara zabudowa mieszkaniowa z lat 50 i 60 XX wieku, dziś jest to jeden z najciekawszych terenów inwestycyjnych stolicy. W miejscu dawnych fabryk i magazynów deweloperzy wznoszą nowe osiedla mieszkaniowe, a w okolicy Ronda Daszyńskiego powstaje warszawskie centrum biznesowe z licznymi, nowoczesnymi biurowcami.ETYKA W BIZNESIE
24 października 2016

Zgodnie z definicją słownikową, etyka to utrwalony sposób zachowania się w środowisku życia czy miejscu zamieszkania. Potocznie przyjmuje się, że to ogół norm moralnych powszechnie akceptowanych przez daną społeczność, a w sensie filozoficznym – etyka to nauka dotycząca moralności. Istnieje wiele definicji etyki oraz jej klasyfikacji, ale właśnie to określenie wydaje się najtrafniejsze – istotą etyki jest badanie moralności. Bardzo często uważa się, ze określenie „etyka w biznesie”, czy „etyka biznesu”, to nic innego jak oksymoron, zestaw słów, który jest całkowicie sprzeczny czy wręcz nierealny w prawdziwym życiu gospodarczym. Rozważanie kwestii biznesowych w kontekście etyki może wydawać się trudne, jednakże etyka z biznesem jest bardzo mocno związana.KODYFIKACJA CZY REWOLUCJA?
17 października 2016

Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który 30 września br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych, ma na celu całościowe uregulowanie przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego i ładu przestrzennego na obszarze całego kraju W jednej ustawie mają się znaleźć spójne przepisy obecnie zawarte w ponad 80 ustawach. Ustawa jest dość obszerna – projekt zawiera ponad sześćset artykułów na ponad 200 stronach, nie licząc załączników i przepisów wykonawczych, które zapewne się pojawią.
PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
3 października 2016

Prospekt informacyjny jest obowiązkowym dokumentem sporządzanym przez deweloperów, dotyczącym przedsięwzięcia deweloperskiego. Jego realizacja ma na celu ochronę nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. Poprzez uważną lekturę tego dokumentu nabywcy mogą poznać wszelkie informacje dotyczące interesującej ich inwestycji, jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej. Ważną kwestią jest również fakt, że prospekt informacyjny i umowa deweloperska powinny być ze sobą zgodne, natomiast wszystkie rozbieżności należy zaznaczyć w treści umowy w sposób przystępny dla nabywcy.POZIOM BEZROBOCIA A CENY LOKALI MIESZKALNYCH
26 września 2016

Przyczyn zróżnicowania poziomu cen lokali mieszkalnych na terenie Polski jest wiele. Można wymienić szereg czynników wpływających na wzrost cen nieruchomości, nie jest także trudno odnaleźć przyczyny tendencji spadkowych na lokalnych rynkach nieruchomości. Identyfikacja popytowych i podażowych determinantów rozwoju rynku mieszkaniowego pozwala wyodrębnić cztery główne grupy czynników: polityczne, prawno-organizacyjne, społeczne oraz ekonomiczne. (...) Duży wpływ na zachowania i decyzje zakupowe potencjalnych nabywców nieruchomości ma bez wątpienia stopa bezrobocia. Jest to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie.RYNEK MIESZKANIOWY W AGLOMERACJI KATOWICKIEJ
19 września 2016

W skład aglomeracji wchodzi 19 sąsiadujących ze sobą miast województwa śląskiego, zamieszkałych przez ponad 2 mln ludzi. Stolicą regionu są Katowice, z ponad 302 tys. mieszkańców, a rolę ośrodków uzupełniających pełnią Gliwice i Sosnowiec. Na terenie aglomeracji istnieje największe zagęszczenie sieci kolejowej i drogowej. System komunikacyjny uzupełnia Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach.

Jak kształtuje się rynek lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w największym polskim ośrodku metropolitalnym?STANOWISKO SEKTORA BANKOWEGO W SPRAWIE PREZYDENCKIEGO PROJEKTU
TZW. "USTAWY SPREADOWEJ"
13 września 2016

Projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki, wniesiony do Sejmu RP 2 sierpnia br. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, spotkał się z negatywną oceną sektora bankowego. W oficjalnym piśmie, adresowanym 13 września br. do Kancelarii Sejmu RP, Związek Banków Polskich wyraził obawy o stabilność sektora finansowego, bezpieczeństwo zarządzania bankami oraz przestrzeganie wysokiej jakości stanowionego w Polsce prawa.RYNEK GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ W OKOLICACH POZNANIA
5 września 2016

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego spośród największych polskich miast Poznań jest tym, który wyróżnia się najwyższym odsetkiem osób decydujących się na przeprowadzkę poza miasto. Dane GUS wskazują, że od około 10 lat rokrocznie z Poznania wyprowadza się na wieś blisko 1% populacji miasta. Potwierdzają to również dane dotyczące liczby mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego. W badanym okresie odnotowano wyraźny, stały spadek liczby ludności Poznania i jednocześnie stały, dynamiczny wzrost liczby ludności powiatu poznańskiego.REPRYWATYZACJA WARSZAWY
31 sierpnia 2016

Tak zwana „mała ustawa reprywatyzacyjna”, a formalnie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., w bardzo szerokim zakresie rozwiązuje problem gruntów warszawskich przejętych tzw. dekretem Bieruta. Pozostała część kraju, wraz z wieloma dużymi miastami, pozostaje w dotychczasowym stanie prawnym, a więc i z dotychczasowymi problemami.

Zapoznaj się z faktami po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.ZMIANY LIMITÓW POWIERZCHNIOWYCH DOT. LOKALI MIESZKALNYCH
22 sierpnia 2016

Na rynku mieszkaniowym od dawna obserwuje się duży popyt na mieszkania o niewielkiej powierzchni. Kawalerki cieszą się popularnością zarówno wśród osób młodych, które kupują je jako swoje pierwsze mieszkania, jak i wśród osób inwestujących w nieruchomości pod wynajem.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zainicjowało prace nad zmianami limitów powierzchniowych, jakie nakładano do tej pory na lokale mieszkalne. Propozycje zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, pozwolą na budowę większej ilości mieszkań, które będą bardziej dostosowane do potrzeb nabywców.RZĄDOWE PROGRAMY WSPIERAJĄCE POLITYKĘ MIESZKANIOWĄ
16 sierpnia 2016

Na obecną kondycję mieszkalnictwa w Polsce wpływ miały zmiany ustrojowe z poprzedniego stulecia, które odbiły się na niskiej skuteczności w radzeniu sobie z dużym przyrostem naturalnym czy migracjami wewnętrznymi.

Obowiązek prowadzenia polityki mieszkaniowej przez państwo wynika wprost z Konstytucji RP. Mimo to w Polsce nie istnieje spójna polityka mieszkaniowa, która byłaby odpowiedzią na problemy z dostępnością mieszkań oraz relacją wysokości dochodów do ich cen. Po '89 r. poszczególne rządy wprowadzały programy pomocowe wspierające obywateli w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Prezentujemy założenia i efekty każdego z nich.NAJEM KRÓTKOTERMINOWY - TRUDNE POCZĄTKI
8 sierpnia 2016

Rynek krótkotrwałego najmu mieszkań i apartamentów jest obecnie zjawiskiem dość rozpowszechnionym w Polsce. Mamy ogromny wybór miejsc i rodzajów nieruchomości – zarówno luksusowe apartamenty w prestiżowych lokalizacjach, jak i zwykłe mieszkania są udostępniane turystom w wielu miastach. Oczywiście są turyści i ludzie biznesu, którzy niezależnie od kosztów wolą jednak mieszkać w hotelu. Ale jest też coraz liczniejsza grupa osób, które preferują mieszkania jako alternatywę dla hotelu. Dla coraz większej liczby firm i osób fizycznych tego rodzaju wynajem stał się sposobem na zarabianie pieniędzy. Jak wyglądają początki takiej działalności?DETERMINANTY RYZYKA A JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE
1 sierpnia 2016

Ryzyko występowało, występuje i będzie występować w życiu codziennym każdego człowieka, a spektrum jego definicji jest bardzo szeroki. Działalność gospodarcza, także ta prowadzona przez banki, nie jest wolna od ryzyka, które występuje w związku z każdą przeprowadzaną transakcją bankową. Nieprzewidziane okoliczności mające wpływ na przebieg tej transakcji mogą wystąpić w każdym momencie jej trwania, narażając na negatywne konsekwencje zarówno bank, jak i klientów.

Jakie są cechy portfela kredytów hipotecznych w Polsce?RYNEK GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ W OKOLICACH WARSZAWY
25 lipca 2016

Popyt na grunty pod zabudowę jednorodzinną w bezpośredniej bliskości największych miast napędzany jest przede wszystkim migracjami, zarówno tymi z zewnątrz aglomeracji, jak i przez osoby chcące wyprowadzić się z miasta i zamieszkać w domu jednorodzinnym w jego bezpośredniej bliskości. Ożywienie inwestycyjne przejawiające się znaczną liczbą rozpoczynanych budów domów jednorodzinnych może oznaczać, że proces przenoszenia się mieszkańców wielkich miast na ich peryferia wyhamował jedynie na okres kryzysu, a przyspieszenie wzrostu gospodarczego w roku 2015 zachęciło wielu inwestorów do powrotu do realizacji ich wcześniejszych planów.USTAWA O INWESTYCJACH W ZAKRESIE ELEKTROWNI WIATROWYCH
18 lipca 2016

W połowie lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zwana ustawą odległościową, mająca istotne znaczenie nie tylko dla branży OZE, ale również dla deweloperów mieszkaniowych. . Akt prawny, szeroko w ostatnich miesiącach komentowany, określa warunki budowy oraz lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej.

Zapoznaj się z analizą skutków wejścia w życie nowych przepisów.CYFRYZACJA OBROTU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
11 lipca 2016

W ostatnich latach w Polsce coraz większy nacisk kładzie się na informatyzację i zwiększenie dostępności informacji, zarówno dla administracji, jak i osób fizycznych. Jak dotąd rynek nieruchomości nie doczekał się spójnego systemu informacji, choć są pewne inicjatywy przybliżające dążenie do cyfryzacji informacji o nieruchomościach.

Sprawdź szczegóły cyfryzacji obrotu prawnego nieruchomości."FRANKOWICZE" KONTRA "ZŁOTÓWKOWICZE" - KTO MA GORZEJ?
4 lipca 2016

Czy niemal milion osób zadłużonych we franku szwajcarskim potrzebuje pomocy? Czy kredytobiorcy frankowi, zgodnie z ogólnie panującym poglądem, rzeczywiście są w gorszej sytuacji niż ci, którzy zadłużyli się z rodzimej walucie?

Zapoznaj się z porównaniem sytuacji kredytobiorców zadłużonych w CHF i PLN.
PORTRET POLSKIEGO KREDYTOBIORCY
27 czerwca 2016

Na koniec 2015 roku w portfelach banków znajdowało się ponad 1,9 mln czynnych umów o kredyt mieszkaniowy. Dane Związku Banków Polskich publikowane w Raporcie AMRON-SARFiN wskazują, iż liczba nowych umów kredytowych w 2015 roku wzrosła o 4,16% względem roku 2014 i wyniosła 181 325 sztuk.

„Raport o sytuacji banków w 2015 roku” opublikowany ostatnio przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zawiera szczegółowe dane dotyczące profilu kredytobiorców zaciągających w roku 2015 kredyty mieszkaniowe. Kim jest polski kredytobiorca? Jakie ma wykształcenie? Ile zarabia? Jest singlem czy ma rodzinę?CZY TO KONIEC UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO?
20 czerwca 2016

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zainicjowano prace nad projektem zmian prawa użytkowania wieczystego. Nowe przepisy dotyczyć będą tylko gruntów, na których zlokalizowane są budynki wielorodzinne. Z dniem 1 stycznia 2017 roku wszystkie udziały w prawie użytkowania wieczystego z mocy ustawy mają przejść na własność.

Sprawdź, jakie są skutki wprowadzenia projektowanych zmian w obowiązującym prawie.KRAKOWSKI RYNEK MIESZKANIOWY
13 czerwca 2016

Kraków jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem w Polsce i głównym ośrodkiem miejskim Małopolski, a także jednym z sześciu najprężniej rozwijających się rynków mieszkaniowych i drugim największym ośrodkiem akademickim w kraju. O dojrzałości rynku nieruchomości świadczy szeroka oferta dopasowana do preferencji nabywców, dość stabilne ceny i ich zróżnicowanie w poszczególnych dzielnicach miasta.

Jak kształtuje się rynek lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych i gruntów pod zabudowę w stolicy Małopolski?ZAŁOŻENIA NARODOWEGO PROGRAMU MIESZKANIOWEGO "MIESZKANIE PLUS"
6 czerwca 2016

Ogłoszony Narodowy Program Mieszkaniowy „Mieszkanie Plus” to nowa inicjatywa rządu, która ma być elementem kompleksowego programu wsparcia polskich rodzin. Program opiera się na trzech podstawowych filarach – powołaniu Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, którego celem byłaby budowa mieszkań na wynajem o ograniczonym czynszu z możliwością dojścia do własności, wspieraniu budownictwa komunalnego, a także zmianach zasad działania spółdzielni mieszkaniowych i wprowadzeniu Indywidualnych Kont Mieszkaniowych.

Na czym polega nowy rządowy program?DEMOGRAFIA A RYNEK NIERUCHOMOŚCI
23 maja 2016

Jednym z głównych czynników mających wpływ na kształt rynku nieruchomości, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej, jest czynnik demograficzny. Według opracowania Głównego Urzędu Statystycznego tendencje demograficzne są niepokojące. Zauważalne będą zmiany w strukturze wiekowej ludności oraz zmniejszanie się liczebności kobiet w wieku rozrodczym. Obecne, dorosłe pokolenie wtórnego wyżu demograficznego, ze względu na zmieniający się model rodziny, tradycje i wzorce kulturowe, nie jest chętne do szybkiego i licznego powiększania rodziny.

Sprawdź, jakie zmiany na rynku nieruchomości zajdą w najbliższym czasie.POGARSZAJĄCE SIĘ PERSPEKTYWY BIZNESU W POLSCE DLA ZAGRANICZNYCH DEWELOPERÓW
17 maja 2016

Wraz z przystąpieniem do UE, Polska stała się konkurencyjnym rynkiem w obszarze rozwoju biznesu związanego z budownictwem mieszkaniowym, w ostatnich miesiącach mamy jednak do czynienia z pogorszeniem warunków prowadzenia inwestycji. Wpływ na to miały zarówno czynniki makroekonomiczne, jak również te związane z rynkiem kredytów hipotecznych, zmiany w prawodawstwie, ambiwalentne są także trendy demograficzne.

Sprawdź jakie czynniki osłabiają konkurencyjność Polski na tle innych rynków europejskich.POZNAŃSKI RYNEK MIESZKANIOWY
9 maja 2016

Poznań skupia w sobie funkcję nie tylko siedziby władz samorządowych, ale jest jednocześnie silnym ośrodkiem biznesu, handlu, przemysłu i kultury. Jest to również innowacyjny ośrodek akademicki. Na uczelniach poznańskich studiuje ok. 130 tys. studentów. Między innymi dlatego w mieście największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania małe, głównie kawalerki i mieszkania dwupokojowe.

Jak kształtuje się rynek lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych i gruntów pod zabudowę w stolicy Wielkopolski?DŁUŻSZE ŻYCIE WIELKIEJ PŁYTY?
29 kwietnia 2016

Pod koniec lutego Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało przeprowadzenie diagnozy stanu budynków wzniesionych w technologii wielkopłytowej. Niektóre alarmistyczne opinie sugerują, że ze względu na zły stan techniczny znaczna część tego zasobu w krótkim czasie będzie musiała zostać zastąpiona nowym zasobem lub poddana gruntownej modernizacji.

Co stanie się z czterema milionami mieszkan?POTENCJALNE SKUTKI WYCZERPANIA ŚRODKÓW W PROGRAMIE "MIESZKANIE DLA MŁODYCH"
18 KWIETNIA 2016

15 marca br. BGK wstrzymał przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w związku z nabyciem pierwszego mieszkania. Wraz z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy rozszerzającą zakres Programu m.in. na nieruchomości z rynku wtórnego oraz zwiększającą wsparcie dla rodzin wielodzietnych, liczba składanych wniosków rosła w lawinowym tempie. Już w połowie marca zostało zarezerwowanych 95% środków przeznaczonych na ten rok.

Czy kontynuowanie Programu oraz publikowanie nowych wskaźników przeliczeniowych i maksymalnych cen w bieżącym roku ma sens?KOMU I JAK MAJĄ SŁUŻYĆ KASY MIESZKANIOWE?
11 kwietnia 2016

Politycy, reprezentanci izb gospodarczych sektora bankowego, deweloperów, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych oraz organizacji zajmujących się problematyką społeczną są zgodni co do potrzeby utworzenia w Polsce nowego rodzaju banku – kas oszczędnościowo-budowlanych. Najważniejsze cele to ustabilizowanie rynku mieszkaniowego i zwiększenie poziomu oszczędności Polaków.

Dla kogo przeznaczony jest taki system oszczędzania?
WROCŁAWSKI RYNEK MIESZKANIOWY
5 kwietnia 2016

Wrocław plasuje się w czołówce polskich miast pod względem oferty deweloperskiej, ceny nieruchomości podlegają jedynie nieznacznych wahaniom, a dzielnicowe zróżnicowanie świadczy o dojrzałości rynku. Preferencje nabywców są dosyć stabilne, a oferta na rynku pierwotnym jest do nich dobrze dopasowana.

Jak kształtuje się rynek lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych i gruntów pod zabudowę we Wrocławiu?
WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI Z PERSPEKTYWY KREDYTOBIORCY I BANKU
21 marca 2016

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego to jedna z najpoważniejszych decyzji życiowych. Świadomość kredytowa jest w społeczeństwie coraz większa. Ale czy wszystko w dziedzinie kredytów jest jasne? Czy wiadomym jest, czym jest nieruchomość w procesie kredytowym?

Niejednokrotnie w rozmowach pada pojęcie wartości nieruchomości lub jej ceny. Czy te dwa pojęcia należy utożsamiać? Co to jest wartość nieruchomości i czy jest tylko jeden rodzaj wartości?CZY DORADCA BĘDZIE WRESZCIE DORADZAŁ?
14 marca 2016

Już 21 marca 2016 r. mija termin implementacji przepisów Dyrektywy (MCD) 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010. Nowymi regulacjami mają być objęte wszystkie instytucje kredytowe, pożyczkowe oraz pośrednicy kredytowi zajmujący się pośredniczeniem w finansowaniu nieruchomości.

Jakie zmiany na rynku finansowania nieruchomości wprowadza Dyrektywa?KREDYTOBIORCY W TARAPATACH TO RÓWNIEŻ PROBLEM BANKU. NOWY SPOSÓB NA ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻONYMI KREDYTAMI HIPOTECZNYMI
7 marca 2016

Polski rynek hipotecznych kredytów mieszkaniowych jest rynkiem stosunkowo młodym – problemy ze spłatami dopiero się zaczynają. Według różnych źródeł, poważniejsze problemy ze spłatą pojawiają się zwykle po pierwszych siedmiu latach trwania kredytu.

Jaka jest najnowsza propozycja na rozwiązanie problemu zagrożonych kredytów hipotecznych?ZMIANY W USTAWIE O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM ORAZ USTAWIE "DEWELOPERSKIEJ" - ZBYT DUŻA TROSKA O INTERESY NABYWCÓW MIESZKAŃ?
29 lutego 2016

Do Sejmu trafił projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w którym pojawiły się zapisy chroniące nabywców mieszkań przed upadłością banków, w których deweloperzy prowadzą swoje rachunki powiernicze. Nowelizacja ustawy "deweloperskiej" ma doprowadzić do likwidacji otwartych rachunków powierniczych niezabezpieczonych gwarancją bankową lub ubezpieczeniową.

Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, kto bardziej odczuje ich skutki? Nabywcy mieszkań czy deweloperzy?KOŃCZĄCE SIĘ ŚRODKI W PROGRAMIE "MIESZKANIE DLA MŁODYCH"
22 lutego 2016

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi we wrześniu ubiegłego roku wprowadziła między innymi możliwość subsydiowanego zakupu lokalu mieszkalnego z rynku wtórnego. Dzięki tej zmianie zainteresowanie programem znacząco wzrosło. Liczba złożonych wniosków o kredyt na preferencyjnych warunkach z każdym miesiącem biła kolejne rekordy.

Jak będzie wyglądała przyszłość rządowego programu?PLANY OSZCZĘDZANIA WSPARCIEM W ZARZĄDZANIU FINANSAMI DOMOWYMI
15 lutego 2016

Wprowadzone przez KNF wymogi posiadania coraz wyższego kapitału własnego będą wymuszały potrzebę oszczędzania. Im wyższy kapitał początkowy, tym bezpieczniejszy kredyt, niższa rata lub krótszy czas spłaty. Systematyczne oszczędzanie opłaci się również osobom, które dziś nawet nie marzą o własnym mieszkaniu.

Zgodnie z danymi Fundacji Kronenberga, 67% Polaków widzi potrzebę oszczędzania "na przyszłość", 63% z nas rozmawia o budżecie domowym, oszczędzaniu i inwestowaniu, 60% byłoby w stanie oszczędzić określoną kwotę w skali miesiąca. A jak te deklaracje przekładają się na rzeczywistą skalę oszczędzania Polaków?NOWE REGULACJE RYNKU GRUNTÓW ROLNYCH
8 lutego 2016

Według danych przedstawianych przez Agencje Nieruchomości Rolnych, notującej na bieżąco średnie wartości gruntów rolnych, ziemia rolna w Polsce drożeje nieprzerwanie od 10 lat. Na wzrosty cen istotnego wpływu nie miał nawet kryzys finansowy, który zatrząsł innymi segmentami rynku nieruchomości.

Oczekiwania związane z kontynuacją wzrostu cen zostały przekreślone przez uchwalenie 5 sierpnia ub.r. nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Mimo podpisania ustawy przez Prezydenta RP, obecny rząd uznał jednak, że poziom ochrony jest zbyt niski i planuje wprowadzenie dalej idących ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi.SKUTKI PODATKU BANKOWEGO
1 lutego 2016

15 stycznia 2016 roku Sejm przyjął ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych, w myśl której od lutego br. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, SKOK-i, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz firmy pożyczkowe zostaną obłożone tak zwanym „podatkiem bankowym”.

Jako uzasadnienie wprowadzenia dodatkowej opłaty obciążającej sektor bankowy, ustawodawca wskazał m.in. „(…) pozyskanie dodatkowego źródła finansowania wydatków budżetowych, szczególnie wydatków na cele społeczne." Tymczasem już w tej chwili rosną koszty kredytów, pojawiają się też nowe opłaty za usługi bankowe.PROGNOZY DLA RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W ROKU 2016
20 stycznia 2016

Koniec ubiegłego roku minął pod znakiem ożywienia na rynku kredytów hipotecznych, spowodowanego rekordową liczbą wniosków o dotację w Programie „MdM” oraz zapowiedziami podwyżek marż i wzrostem poziomu wkładu własnego od stycznia 2016r. Do zakupów mieszkań skłaniały także niskie stopy procentowe, rosnące wynagrodzenia oraz stabilizacja cen. Tymczasem wskaźnik PENGAB wskazuje na wyraźne pogorszenie nastrojów w sektorze bankowym. Również bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej nie napawa optymizmem.

Czy jest szansa na przyspieszenie na rynku kredytów hipotecznych w roku 2016?PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W 2016 ROKU
11 stycznia 2016

W roku 2016 wprowadzone zostają nowe maksymalne wartości podatku od nieruchomości.1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z 25 czerwca 2015 roku, która m.in. modyfikuje zapisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzając szereg zmian w wysokości podatku oraz procedurach jego ustalania i opłacania.

Co zmieniło się w sposobie naliczania podatku?SIEDEM KLUCZOWYCH WYDARZEŃ NA RYNKU MIESZKANIOWYM W 2015
21 grudnia 2015

Mijający rok przyniósł kilka ważnych zmian na rynku nieruchomości, a jednak poziom cen w większości miast pozostał stabilny, a popyt równoważył się z podażą. Seria obniżek stóp procentowych doprowadziła do spadku oprocentowania kredytów hipotecznych oraz znaczącej poprawy zdolności kredytowej Polaków. Mimo to można było zaobserwować systematyczny spadek liczby udzielanych kredytów hipotecznych - dopiero II kwartał zatrzymał falę spadków. Wyniki akcji kredytowej z trzech kwartałów 2015 roku pozwalają sądzić, iż wyniki całego roku będą trochę lepsze w stosunku do roku poprzedniego.

Co wpłynęło w największy sposób na sytuację na rynku nieruchomości w 2015 roku?POLAK CENI WŁASNOŚĆ
14 grudnia 2015

Polska należy do tych krajów UE, w których odsetek posiadaczy mieszkań jest jednym z najwyższych – wynika z najnowszego raportu Hypostat 2015 opublikowanego przez European Mortgage Federation. Aż 82,4% ogólnych zasobów mieszkaniowych stanowią mieszkania własnościowe. Większy udział mieszkań własnościowych ma tylko Bułgaria, Chorwacja, Słowacja, Węgry, Litwa i Rumunia. Udział mieszkań własnościowych większości krajów tzw. Starej Unii przedstawia się odmiennie – w Niemczech w 2013 r. wyniósł on 53,3%, w Austrii 57,5%, a we Francji 63,7%, co stanowi odpowiednio niecałe 65%, 70% i ok. 77% wartości polskiego wskaźnika.

Skąd tak duże przywiązanie Polaków do własności?WARSZAWSKI RYNEK MIESZKANIOWY W III KWARTALE 2015
07 grudnia 2015

Średnia cena transakcyjna 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania w Warszawie nieznacznie rośnie już od trzech kwartałów. W III kw. 2015 roku zanotowano wzrost o 109 zł, czyli 1,49% w stosunku do poprzedniego kwartału. Tym samym przeciętna cena jednostkowa lokalu mieszkalnego w stolicy wyniosła 7 463 zł. Natomiast analiza struktury obrotu na warszawskim rynku mieszkaniowym pozwala na wyraźne wyodrębnienie dwóch grup dzielnic: grupy dzielnic północnych i zachodnich – o niższej średniej powierzchni sprzedanych mieszkań oraz grupę dzielnic południowych i wschodnich, o wyższej średniej powierzchni mieszkań, przy czym zanotowane różnice są dość istotne i sięgają poziomu 10-12%.PERSPEKTYWY ZMIAN NA RYNKU DEWELOPERSKIM
30 listopada 2015

Miniony rok upłynął deweloperom pod znakiem zarówno bardzo wysokiej liczby inwestycji wprowadzonych do sprzedaży, jak również jej spektakularnych wyników. Wzmożona aktywność sektora widoczna jest już od roku 2013, od kiedy zaczęły mu sprzyjać korzystne warunki rynkowe, generujące stabilnie wysoki popyt.

Deweloperzy biją kolejne rekordy zarówno pod względem liczby wydanych pozwoleń na budowę mieszkań, liczby rozpoczynanych budów, jak również mieszkań oddanych do użytkowania – wg danych GUS, w III kw. we wszystkich tych kategoriach zanotowano ok. 20% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jak długo może trwać dobra passa deweloperów i czy widać już zapowiedź zmian?RYNEK MIESZKANIOWY W OSTATNICH 25 KWARTAŁACH - JUBILEUSZ RAPORTU AMRON-SARFiN
23 listopada 2015

W 2009 roku Centrum AMRON rozpoczęło publikację kompleksowego, ogólnopolskiego raportu na temat bieżących trendów na rynku finansowania oraz obrotu nieruchomościami, znanego jako Raport AMRON-SARFiN. Dziś Raport AMRON-SARFiN obchodzi swój jubileusz – w 25. edycji zaprezentujemy Państwu wyniki III kwartału 2015 roku w odniesieniu do wyników z poprzednich 25 kwartałów, co pozwoli czytelnikom, niezależnie od opinii i komentarzy autorów, na indywidualną ocenę sytuacji i trendów kształtujących się w ciągu ostatnich sześciu lat na rynku kredytów hipotecznych oraz na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Artykuł ukazał się w Kwartalniku Finansowanie Nieruchomości Nr 4(45).LIMITY DLA RYNKU PIERWOTNEGO I WTÓRNEGO W PROGRAMIE MdM
16 listopada 2015

W rządowym Programie „Mieszkanie dla Młodych” największe kontrowersje wzbudzał fakt, iż obejmuje on tylko mieszkania z rynku pierwotnego, faworyzując tym samym firmy deweloperskie. Wrześniowa nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych umożliwiła także zakup mieszkania z rynku wtórnego. Głównym argumentem rozszerzenia działania Programu na rynek wtórny było pobudzenie obrotu na mniejszych, lokalnych rynkach nieruchomości.

A jaki wpływ mają wrześniowe zmiany na obrót nieruchomościami w dużych miastach, np. w Warszawie? Czy obowiązujące w Programie limity są dostosowane do obecnego poziomu cen w stolicy?ANALIZA OPŁACALNOŚCI NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH
09 listopada 2015

Odsetek Polaków wynajmujących mieszkania nadal jest bardzo niski, jednak prywatny sektor najmu lokali mieszkalnych nieustannie się rozwija. Według danych Eurostatu za rok 2014, 1,6 mln Polaków (czyli 4,3% obywateli) wynajmuje mieszkania na zasadach rynkowych. Porównując ten wynik z danymi za rok 2009 (zaledwie 2,2%) widać, że postęp jest znaczny. Jednocześnie rośnie liczba mieszkań sprzedawanych za gotówkę - rekordowo niskie stopy procentowe w ostatnich kwartałach wpłynęły na wzrost opłacalności inwestycji w mieszkania na wynajem. Wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby popularność wynajmu jako alternatywy do własności z roku na rok rosła.WPŁYW WZROSTU WSKAŹNIKA LtV NA RYNEK KREDYTÓW I MIESZKAŃ
26 października 2015

Od początku przyszłego roku obowiązywać zaczną zwiększone wymogi wysokości wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, wynikające z Rekomendacji S KNF. Osoby chcące uzyskać kredyt na zakup nieruchomości będą musiały wnieść wkład własny w wysokości 15% wartości kredytowanej nieruchomości. Docelowo, zapisy Rekomendacji ograniczają poziom wskaźnika LtV do 80%.

Znaczna część uczestników rynku, w tym przede wszystkim środowisko deweloperów, postrzega podniesienie wymogów wkładu własnego jako potencjalnie najważniejszy czynnik mogący znacząco obniżyć popyt na kredyt hipoteczny, a w konsekwencji również na mieszkania. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać?zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl