PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

OBSŁUGA WYCEN > OFERTA DLA BANKÓW I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH


Oferta Centrum AMRON to kompleksowa obsługa procesu wyceny nieruchomości, od zlecenia poprzez kontrolę jakości wykonanego operatu szacunkowego, weryfikację wartości i certyfikowanie operatu w oparciu o określone rygory merytoryczne.

Wyceniamy nieruchomości stanowiące lub mające stanowić przedmiot zabezpieczenia kredytów udzielanych przez bank. Mamy doświadczenie w realizacji zleceń pakietowych, mających na celu aktualizację wartości portfela zabezpieczeń hipotecznych.

Wyceniamy wszystkie typy nieruchomości. Operaty szacunkowe zlecane za pośrednictwem Centrum AMRON wykonywane są przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami - współpracujemy z siecią ponad 240 rzeczoznawców na terenie całego kraju. Operaty wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny.


Gwarantujemy:

- dostarczanie bankom zweryfikowanych co do zawartości merytorycznej i jakościowej wycen nieruchomości, spełniających wymogi Rekomendacji S i J Komisji Nadzoru Finansowego

- kontrolę jakości operatów szacunkowych wykonywaną przez niezależny podmiot spoza bankowej linii analizy i podejmowania decyzji

- współpracę z rzeczoznawcami przeszkolonymi przez ZBP oraz PFSRM - promujemy doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie profesjonalizmu świadczonych usług

- wykorzystywanie Systemu AMRON do weryfikacji wartości nieruchomości połączone z bieżącym zasilaniem bazy danych AMRON

- możliwość precyzyjnego szacowania odzysków z zaangażowanych przez bank środków z przedmiotu zabezpieczenia w procesie monitoringu portfela

- konkurencyjne ceny


kontakt:
Agnieszka Gołębiowska-Cwenk
Dyrektor Centrum AMRON

tel. +48 723 723 786
Agnieszka.Golebiowska-Cwenk@amron.pl


zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl