PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

O NAS > AKTUALNOŚCI


28 Maja 2024
Raport AMRON-SARFiN 1/2024: rośnie zdolność kredytowa i wartość kredytów hipotecznych

tytul obrazka

I kw. 2024 r. na rynku kredytów hipotecznych przyniósł spadek liczby nowych kredytów o 6,33%, w porównaniu kwartalnym. Wartość kredytów udzielonych w tym okresie była niższa o 4,52% od wartości notowanej w IV kwartale 2023 roku, jednak w porównaniu do wyników analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła aż o 259,67%. Wzrosła również zdolność kredytowa Polaków.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
02 Kwietnia 2024
Udostępnienie AMRON III

tytul obrazka

2 kwietnia br. oddaliśmy w Państwa ręce nową, trzecią wersję Systemu AMRON. Prace nad nowym systemem trwały kilka lat, a ich celem było unowocześnienie aplikacji i dostosowanie jej do obowiązujących standardów rozwiązań informatycznych, a także – dostosowanie struktury bazy danych do wymagań znowelizowanej Rekomendacji J.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Lutego 2024
Raport AMRON-SARFiN 4/2023: dynamiczny rozwój rynku kredytów hipotecznych w 2023 roku

tytul obrazka

W 2023 r. rynek kredytów hipotecznych odnotował wyraźny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami, głównie za sprawą programu „Bezpieczny Kredyt 2%” oraz decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która we wrześniu 2023 r. po raz pierwszy od ponad trzech lat zdecydowanie obniżyła stopę referencyjną NBP.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
04 Stycznia 2024
Rząd ogłasza nowy program mieszkaniowy "Mieszkanie na Start"

tytul obrazka

Rząd ma zapewnione 500 mln zł w budżecie '24 na program „Mieszkanie na start”, powinien on być uruchomiony w połowie roku - poinformował podczas spotkania prasowego minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Program zakłada pomoc przy zakupie pierwszego mieszkania, za wyjątkiem 5-osobowego gospodarstwa domowego, które ma już mieszkanie, ale chciałoby nabyć większe.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Listopada 2023
Raport AMRON-SARFiN 3/2023: Wyraźne ożywienie na rynku kredytów hipotecznych

tytul obrazka

Trzeci kwartał br. przyniósł dynamiczne wzrosty skali kredytowania hipotecznego. W tym okresie banki udzieliły 40 749 kredytów mieszkaniowych, czyli o 32,31% więcej w porównaniu do II kw. 2023. Wzrost o 40,20% zanotowano również w ujęciu wartościowym – III kwartał zamknięto wynikiem 15,843 mld zł. Te wzrosty to efekt uruchomienia „Bezpiecznego kredytu 2%”.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
15 Listopada 2023
KNF oczekuje aktywnego uczestnictwa wszystkich banków we wspólnej międzybankowej bazie danych o nieruchomościach

tytul obrazka

Podczas webinarium dot. dobrych praktyk w obszarze gromadzenia przez banki danych o nieruchomościach padła jednoznaczna deklaracja przedstawicieli UKNF: intencją nadzoru jest, by wszystkie banki objęte Rekomendacją na bieżąco zasilały wspólną dla wszystkich banków międzybankową bazę o nieruchomościach.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
14 Września 2023
Najem wśród studentów w czasach trudnych warunków gospodarczych

tytul obrazka

W ostatnim roku studenci musieli mierzyć się m.in. ze skutkami wojny na Ukrainie, napływem uchodźców i coraz wyższymi kosztami najmu. Ponadto na rynek duży wpływ miały rosnące stopy procentowe. Zainteresowanie najmem utrzymuje się na podobnym poziomie, co w roku poprzednim. Największą popularnością wśród studentów wynajmujących mieszkania cieszą się lokale dwupokojowe.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
30 Sierpnia 2023
Centrum Prawa Bankowego i Informacji zmienia się w Centrum Procesów Bankowych i Informacji sp. z o.o.

tytul obrazka

10 lipca 2023 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. dokonało szeregu zmian w Umowie Spółki, zmieniając jej zakres działalności, strukturę oraz idącą za tym nawę Spółki. Zmiana została wpisana do KRS 28 sierpnia - od tego dnia funkcjonujemy pod firmą Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o.o.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
29 Sierpnia 2023
Raport AMRON-SARFiN 2/2023

tytul obrazka

W zestawieniu z wynikami I kwartału 2023 r., w którym zanotowano długo oczekiwany wzrost, tak w ujęciu liczby, jak i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych, II kwartał 2023 roku to kontynuacja i umocnienie dobrych wyników. Jednak skala kredytowania hipotecznego nadal utrzymuje się na niskim poziomie, a wysoką dynamikę wzrostów należy przypisać przede wszystkim efektowi bazy.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
30 Maja 2023
Raport AMRON-SARFiN 1/2023: Oczekiwane ożywienie rynku kredytowego

tytul obrazka

W odniesieniu do dynamicznych spadków akcji kredytowej notowanych w 2022 roku, I kw. 2023 przyniósł długo wyczekiwany wzrost, zarówno w ujęciu liczby, jak i wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych. Jednak wysoką dynamikę wzrostów przypisać należy głównie efektowi bazy, czyli katastrofalnym wynikom 2022 roku.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
20 Kwietnia 2023
Związek Banków Polskich ma nowego Prezesa

tytul obrazka

Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich wybrało nowy Zarząd oraz Radę Związku. Na funkcję Prezesa Związku powołany został dr Tadeusz Białek, dotychczasowy Wiceprezes Związku.

Ponadto do Zarządu, na trzyletnią kadencję, powołano Agnieszkę Wachnicką, Włodzimierza Kicińskiego oraz Bartosza Kublika. Walne Zgromadzenie wybrało również nową Radę Związku.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
27 Marca 2023
KNF przyjęła nową Rekomendację J

tytul obrazka

24 marca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła nowelizację Rekomendacji J dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach. Banki mają czas na dostosowanie się do nowych wymogów do końca br., a w zakresie kategorii identyfikujących nieruchomości w bazach danych o rynku nieruchomości - do 31 marca 2024 r.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
10 Marca 2023
XIX Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

tytul obrazka

W dniach 8-9 marca br. odbył się XIX Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Po ponad trzech latach stworzyliśmy okazję do ponownego bezpośredniego spotkania przedstawicieli banków, rzeczoznawców, deweloperów i środowisk uczelnianych aktywnych w obszarze kredytowania rynku mieszkaniowego.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
08 Marca 2023
Laureaci Medalu Kopernika

tytul obrazka

Medalami Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich zostali wyróżnieni szczególnie zasłużeni przedstawiciele banków – uczestników Systemu AMRON. Chcieliśmy docenić i podziękować tym, którzy swoją codzienną pracą wspierali i wspierają nas w dążeniu do doskonałości ;)


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
27 Lutego 2023
Raport AMRON-SARFiN 4/2022: Stabilizacja rynku mieszkaniowego

tytul obrazka

W odniesieniu do dynamicznych zmian notowanych w poprzednich miesiącach, czwarty kw. 2022 roku przyniósł pewne symptomy stabilizacji, zarówno w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych, jak i na rynku mieszkaniowym, choć wyniki obu sektorów nie napawają optymizmem.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
29 Listopada 2022
Raport AMRON-SARFiN 3/2022: Zapaść na rynku kredytów hipotecznych

tytul obrazka

Trzeci kwartał br. przyniósł dalszy, dynamiczny spadek liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych. Od lipca do września udzielono ich o 68,96 proc. mniej niż analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość nowych kredytów była o 69,83% niższa w porównaniu do III kwartału 2021 roku.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
14 Września 2022
Znaczący wzrost zainteresowania wynajmem nieruchomości wśród studentów

tytul obrazka

Pandemia COVID-19 w 2021 roku przemeblowała rynek nieruchomości - studia w trybie zdalnym umożliwiały łączenie nauki z mieszkaniem u rodziny lub znajomych bez ponoszenia opłat. Widoczny w 2022 roku powrót studentów na uczelnie automatycznie przywraca na rynku „przedpandemiczne porządki”, tj. wysoki poziom udziału wynajmujących.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
31 Sierpnia 2022
Raport AMRON-SARFiN 2/2022 - Więcej kredytów spłaconych niż nowo udzielonych

tytul obrazka

Po raz pierwszy w okresie monitorowania rynku przez Centrum AMRON liczba nowo udzielonych kredytów okazała się niższa od liczby kredytów spłaconych w tym samym okresie. W II kwartale 2022 udzielono o 43,70 proc. mniej kredytów niż w ubiegłym roku, a ich wartość była niższa o 20,06% w odniesieniu do I kw. br i 38,85% do analogicznego okresu w 2021 roku.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Czerwca 2022
Apel sektora bankowego w sprawie tzw. wakacji kredytowych

tytul obrazka

W związku z trwającymi w Parlamencie pracami nad ustawą o pomocy kredytobiorcom, mając na uwadze powagę sytuacji i wysoce negatywne skutki projektowanego rozwiązania, sektor bankowy wystosował apel do wszystkich ugrupowań politycznych w sprawie założeń tzw. "wakacji kredytowych".


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
27 Maja 2022
Raport AMRON-SARFiN 1/2022: Widoczne zmiany na rynku nieruchomości

tytul obrazka

W pierwszym kwartale 2022 obserwowaliśmy znaczące zmiany na rynku nieruchomości w Polsce. Rosyjska inwazja na Ukrainę wywołała nie tylko zmniejszenie optymizmu konsumenckiego, ale również szereg negatywnych konsekwencji, w tym przede wszystkim w zakresie dostępności siły roboczej, co przełożyło się na spadek aktywności deweloperów.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Lutego 2022
Rekordowy rok w hipotekach i 50. edycja Raportu AMRON-SARFiN

tytul obrazka

Rok 2021 zakończył się rekordowo wysokim wynikiem w segmencie kredytów mieszkaniowych. Z kwotą ponad 85,7 mld złotych, sektor bankowy osiągnął najwyższy w historii wynik akcji kredytowej, o 41% wyższy niż w rekordowym dotychczas roku 2019. Łączna liczba 256 456 nowych kredytów mieszkaniowych oznacza najlepszy wynik od roku 2008 - o 1/4 wyższy niż w roku 2020.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
16 Lutego 2022
XVIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

tytul obrazka

Po dwóch latach funkcjonowania w warunkach pandemicznych śmiało można stwierdzić, że koronawirus nie zahamował nowych inwestycji mieszkaniowych. Nie wyhamował także wzrostu cen transakcyjnych ani wzrostu akcji kredytowania hipotecznego. Rok 2021 okazał się rokiem rekordów zarówno na rynku mieszkaniowym, jak i kredytowym.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
30 Listopada 2021
Rekordowy rok w hipotekach i dalsze wzrosty cen mieszkań

tytul obrazka

Chociaż rok 2021 jeszcze się nie skończył, to wiadomo już, że wyniki segmentu kredytów mieszkaniowych będą najwyższe w historii. W ciągu III kwartałów banki udzieliły łącznie 192 tys. nowych kredytów mieszkaniowych o wartości 63 mld zł, a wartość całego portfela przekroczyła barierę 500 mld zł.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
17 Listopada 2021
Kredyty mieszkaniowe z gwarancją rządową

tytul obrazka

We wtorek 16 listopada br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, która jest częścią pakietu rozwiązań Polskiego Ładu i przewiduje pomoc państwa przy spłacie kredytów mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą państwo za pośrednictwem BGK będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 100 tys. zł.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
03 Listopada 2021
BIK uruchamia Program Piaskownicy Technologicznej BIK HUB

tytul obrazka

Biuro Informacji Kredytowej uruchamia Program BIK HUB - piaskownicę technologiczną adresowaną do przedsiębiorców z sektora finansów, a także innych segmentów rynku, startupów i fintechów. Program rusza 3 listopada 2021 r. wraz pierwszą inicjatywą BIK Open API - nowatorską platformą integrującą dane z wielu źródeł. Centrum AMRON jest partnerem inicjatywy.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
30 Października 2021
Domy do 70 mkw bez pozwolenia

tytul obrazka

29 października Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą prawo budowlane i ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym. Celem zmiany jest uproszczenie procesu budowy domu jednorodzinnego do 70 mkw, tj. bez konieczności czekania na pozwolenie, a także zatrudniania kierownika budowy i prowadzenia książki budowy. Rozpoczęcie budowy nie będzie również wymagało kontroli architektoniczno-budowlanej.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
14 Września 2021
Najem w czasach pandemii wyraźnie mniej popularny wśród studentów

tytul obrazka

Pandemia przemeblowała rynek najmu nieruchomości. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie spadł odsetek studentów najmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Ci spośród osób najmujących nieruchomości, którzy mieszkali sami, wybierali głównie kawalerki (59%).


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
25 Sierpnia 2021
Rynek mieszkaniowy bije kolejne rekordy

tytul obrazka

II kwartał 2021 roku przyniósł kolejne wzrosty zarówno na rynku mieszkaniowym, jak i kredytowym. Wysoki popyt na rynku mieszkaniowym nadal skłania inwestorów do coraz większej aktywności. W porównaniu do II kwartału 2020 roku, czyli okresu pierwszej reakcji rynku na pandemię, zanotowano wzrosty we wszystkich kategoriach rynku mieszkaniowego.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
25 Czerwca 2021
Ceny mieszkań. Deweloperzy nie nadążają za popytem

tytul obrazka

Ile kosztują mieszkania? - Mamy już do czynienia ze spowolnieniem dynamiki wzrostu cen, zwłaszcza na rynku warszawskim, na którym wzrosty cen w ostatnich dwóch kwartałach nie przekraczały 0,5 proc. - wynika z badań Centrum AMRON. Dla Wyborcza.biz komentuje Jacek Furga.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
26 Maja 2021
Rynek mieszkaniowy cały czas w trendzie wzrostowym

tytul obrazka

Mimo trwającej w dalszym ciągu pandemii, I kwartał bieżącego roku zgodnie z przewidywaniami rynku przyniósł dalsze zwiększenie aktywności na rynku mieszkaniowym. Banki zamknęły go większą liczbą nowo udzielonych kredytów o większej wartości zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
25 Marca 2021
Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021

tytul obrazka

Polacy zaczynają coraz uważniej czytać umowy przed podpisaniem i chcą wiedzieć więcej o inwestowaniu - to jedne z wniosków z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021” przeprowadzonego w marcu br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji GPW.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
24 Lutego 2021
Dobry rok dla rynku mieszkaniowego mimo pandemii COVID-19

tytul obrazka

Końcówka 2020 r. okazała się dobrym okresem dla rynku kredytów hipotecznych i całego rynku mieszkaniowego. Sumarycznie cały rok 2020, mimo trwającej pandemii, był jednym z najlepszych w historii. Wzrostowy trend cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym utrzymał się, choć jego dynamika osłabła.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
18 Lutego 2021
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR)."Przepisy związane z efektywnością energetyczną zostały dostosowane do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. (...) Ponadto doprecyzowano części pojęć, aby usprawnić proces wydawania świadectw efektywności energetycznej" - czytamy w komunikacie.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
26 Listopada 2020
3 500 324 rekordy w AMRON

tytul obrazka

Liczba danych o cenach transakcyjnych i wartościach nieruchomości w jedynej międzybankowej bazie danych o nieruchomościach jaką jest System AMRON przekroczyła poziom 3,5 mln rekordów!


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
25 Listopada 2020
Rynek kredytów mieszkaniowych łapie oddech

tytul obrazka

Po wyraźnym osłabieniu sprzed trzech miesięcy, III kwartał br. przyniósł poprawę na rynku kredytów mieszkaniowych. Wzrosła liczba i wartość nowych hipotek, dynamicznie ożył także rynek inwestycji mieszkaniowych. Wzrostowy trend cen na rynku mieszkaniowym nadal się utrzymuje, spadły natomiast średnie stawki czynszu najmu.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
05 Listopada 2020
AMRON – wiarygodna międzybankowa baza danych o nieruchomościach

Od 01 października 2013 roku obowiązuje nowa Rekomendacja J dotycząca zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach, uchwalona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Paradoksem polskiego rynku nieruchomości jest fakt, że największym orędownikiem uporządkowania informacji o wartościach nieruchomości jest nadzór finansowy, a realizatorem tej misji i właścicielem największej w kraju bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości jest Związek Banków Polskich.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
20 Września 2020
Zmiany w prawie budowlanym

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. W sobotę, 19 września br., weszła w życie nowelizacja ustawy. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikają także absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń. Wzmacnia się też stabilność działań inwestora ‒ czytamy w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
31 Sierpnia 2020
Rynek kredytów mieszkaniowych w cieniu Covid-19

tytul obrazka

W II kwartale br. wpływ epidemii COVID-19 na rynek mieszkaniowy był już wyraźnie widoczny. W obszarze finansowania zakupów kredytem mieszkaniowym zaobserwowano 20% spadki w ujęciu liczbowym i wartościowym w stosunku do ub. kwartału. Liczba transakcji na rynku pierwotnym zmniejszyła się o 64%, ale ceny transakcyjne nie spadły. Natomiast zmiany na rynku cen najmu mieszkań były symboliczne.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
10 Sierpnia 2020
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczącej społecznej części pakietu mieszkaniowego

28 lipca Rada Ministrów przyjęła poprawki do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Zakłada on tanie mieszkania na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszów, wsparcie gmin w budowie mieszkań oraz pomoc dla wynajmujących. Wśród propozycji rządu znalazła się nowa forma samorządowych inwestycji mieszkaniowych – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. W ramach takich inwestycji samorządy miałyby budować tanie mieszkania na wynajem z rządowym dofinansowaniem do 35 procent wartości inwestycji.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
17 Lipca 2020
Kredyty frankowe to nasz (narodowy) zbiorowy problem i obowiązek

tytul obrazka

We czwartek, 15 stycznia 2015 roku Bank Centralny Szwajcarii ogłosił, że uwalnia kurs CHF względem waluty europejskiej. Ta szokująca i zupełnie niespodziewana decyzja wywołała popłoch kredytobiorców „frankowych”. Gdyby nie to, do dziś ani jeden „Frankowicz” nie podważyłby nawet jednej kropki w swojej umowie kredytowej.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
26 Maja 2020
Raport AMRON-SARFiN 1/2020 - I kwartał w hipotekach pod znakiem boomu

tytul obrazka

Mimo oczekiwań spowolnienia akcji kredytowej w marcu bieżącego roku ze względu na możliwy wpływ pandemii koronawirusa, pierwszy kwartał na rynku kredytów mieszkaniowych upłynął pod znakiem boomu. Odnotowana skala akcji kredytowej przewyższyła nie tylko wyniki z poprzedniego kwartału, ale również wyniki z analogicznego okresu ub. roku.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
26 Marca 2020
wpływ pandemii koronawirusa na pierwotny i wtórny rynek mieszkaniowy

Rynek inwestycji w nieruchomości jest rynkiem o perspektywie długoterminowej, więc po tygodniu czy dwóch zamieszania wywołanego koronawirusem trudno jednoznacznie ocenić, jakie będą tego skutki. Zależy to od tego, jak długo potrwa okres niepewności, zawieszenia.Zakładam jednak, że chętnych do nabywania mieszkań nie będzie brakowało - mówi dr Jacek Furga, Prezes Centrum AMRON, w wypowiedzi dla portalu aleBank.pl.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
05 Marca 2020
Nowe zasady wspierania termomodernizacji

3 marca br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, poinformowała Kancelaria Prezydenta. “Potrzeba dokonania nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wynika z oceny skutków funkcjonowania zasad udzielania wsparcia na termomodernizację i remonty oraz ich wpływu na poprawę stanu technicznego budynków w okresie ostatnich 10 lat” – czytamy w komunikacie.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
26 Lutego 2020
Raport AMRON-SARFiN 4/2019 - Rekordowy rok w hipotekach

tytul obrazka

Mimo nieznacznego spadku dynamiki akcji kredytowej w IV kw., wyniki akcji kredytowej w 2019 r. w ujęciu ilościowym były najlepsze od 2010 roku, natomiast w ujęciu wartościowym uzyskano najlepszy wynik w historii. Sektor deweloperski pod względem oddanych do użytkowania mieszkań odnotował najlepszy wynik od 1989 r.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
14 Stycznia 2020
Resort rozwoju zapowiada „reset” programu Mieszkanie Plus

tytul obrazka

Ministerstwo rozwoju zapowiada „nowe otwarcie” rządowego programu Mieszkanie Plus. Szczegóły zostaną zaprezentowane jeszcze w styczniu. Szefowa resortu Jadwiga Emilewicz zobowiązała się przedstawić rozwiązania, które przyspieszą projekty mieszkaniowe w Polsce.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
13 Grudnia 2019
250 lat z listem zastawnym

tytul obrazka

Europejska bankowość hipoteczna świętuje w tym roku okrągły jubileusz. 29 sierpnia 1769 r. dekretem króla pruskiego Fryderyka II powstało Śląskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie z siedzibą we Wrocławiu, które wyemitowało pierwsze w historii światowego rynku finansowego listy zastawne.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
10 Grudnia 2019
VIII Nagroda SZKLANE DOMY przyznana

tytul obrazka

Nagroda Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY przyznawana jest raz w roku. W tym roku Nagroda wręczona została po raz ósmy – Laureatką jest Pani dr Agnieszka Tułodziecka, wieloletnia Prezes Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego. Gratulujemy!


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
06 Grudnia 2019
XVI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych - 250 lat z listem zastawnym

tytul obrazka

Polski rynek nieruchomości przeżywa okres prosperity, i trend ten przekłada się na rekordową sprzedaż kredytów hipotecznych. W tak optymistycznym otoczeniu nie brakuje również niepokojących symptomów, jak pierwsze symptomy spowolnienia w polskiej gospodarce.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
27 Listopada 2019
Raport AMRON-SARFiN Q3/2019 - Rynek kredytów mieszkaniowych nie zwalnia

tytul obrazka

W III kwartale 2019 r. banki po raz kolejny przekroczyły dotychczasowe prognozy, nie tylko zwiększając wartość akcji kredytowej w ujęciu kwartalnym, ale także udzielając większej liczby nowych kredytów mieszkaniowych. Po 9 miesiącach tego roku, wszystko wskazuje na to, że cały rok 2019 będzie rokiem rekordowym.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
12 Sierpnia 2019
Raport AMRON-SARFiN 2/2019 - Niespodziewany wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych

tytul obrazka

W II kwartale 2019 r. wartość akcji kredytowej okazała się wyższa od dotychczasowych prognoz i osiągnęła poziom 16,5 mld zł. Podobny wynik notowany był ostatnio w 2008 roku. Bardzo wysoka okazała się także liczba nowych umów o kredyt mieszkaniowy – 59 tys.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Maja 2019
Raport AMRON-SARFiN 1/2019

tytul obrazka

W I kwartale 2019 roku udzielono ponad 50 tys. kredytów hipotecznych o łącznej wartości ponad 13,5 mld złotych. Wynik ten był tylko nieco słabszy niż w poprzednim kwartale. W stosunku do roku ubiegłego, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2019 roku kredytobiorcy zaciągnęli o 4,5 tys. mniej zobowiązań, ale ich kwota była o blisko 700 mln zł wyższa.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
13 Maja 2019
Ułatwienia w obrocie ziemią

tytul obrazka

W czwartek 9 maja br. Senat poparł nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie wnosząc poprawek. Według nowych przepisów działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba nie będąca rolnikiem.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
18 Marca 2019
Już w 12 miastach ceny mieszkań najwyższe w historii

tytul obrazka

W Bydgoszczy i Rzeszowie trzeba dziś za mieszkania płacić o około 10% więcej niż u szczytu ostatniej hossy. Rekordy cenowe wyznaczono już w większości miast wojewódzkich. Wciąż taniej jest tylko w Katowicach, Kielcach, Lublinie i Wrocławiu.

Polecamy najnowszy artykuł Bartosza Turka, zamieszczony w portalu alebank.pl


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
15 Marca 2019
Nowe standardy wyceny nieruchomości

Rada Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości stanowiąca organ doradczy Ministra Inwestycji i Rozwoju opracowała nowy standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych określający metodologię stosowania najbardziej rozpowszechnionego w Polsce sposobu określania wartości nieruchomości – podejścia porównawczego. 14 marca br. na konferencji prasowej Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń zapowiedział, że nowy standard nr 2 „Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego” wejdzie w życie wraz z końcem marca.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
14 Marca 2019
Forum Bankowe 2019. Wyzwania sektora bankowego na nowe czasy

tytul obrazka

W Polsce obserwujemy dynamiczny rozwój usług bankowych i wysoki poziom ubankowienia. Sektor posiada znaczne środki własne. Jednocześnie bankom chodzi o to, by były zdolne skutecznie finansować rozwój polskiej gospodarki, podkreślał, otwierając Forum Bankowe 2019, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Lutego 2019
Raport AMRON-SARFiN 4/2018: Dobre zamknięcie roku na rynku kredytów mieszkaniowych

tytul obrazka

Końcówka roku na rynku kredytów mieszkaniowych okazała się niemal tak samo dobra jak wszystkie poprzednie kwartały. Wysoki popyt na kredyty utrzymywał się przez cały rok 2018 i w konsekwencji okazał się on rekordowy pod względem rozmiarów akcji kredytowej. Tym samym, wyniki okazały się nieco wyższe niż zakładała prognoza Centrum AMRON z początku roku.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
19 Lutego 2019
Użytkowanie wieczyste: kolejne zmiany w prawie

tytul obrazka Niższe opłaty z tytułu uwłaszczenia - Agnieszka Pilcicka z Centrum AMRON przedstawia kolejne zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Polecamy artykuł opublikowany w portalu egospodarka.pl


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
31 Stycznia 2019
Jakie dopłaty w ramach Mieszkania na Start?

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie zapisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. W Ustawie określone zostały zasady dopłat pokrywających część czynszu za najem mieszkania. Wysokość opłat zależna jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz położenia wynajmowanej nieruchomości. Miesięczna wysokość dotacji jest obliczana na podstawie kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w gminie, na terenie której położona jest nieruchomość


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
30 Listopada 2018
„Różne światy… mieszkaniowe” – relacja z XV Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

tytul obrazka

– Marzy mi się, żebyśmy potrafili sformułować średnio- i długofalowy program rozwoju mieszkalnictwa w Polsce. Program bazujący na założeniu, że w tej strefie klimatycznej człowiek potrzebuje zwykłego domu – stwierdził prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, otwierając obrady.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Listopada 2018
Raport AMRON-SARFiN 3/2018

tytul obrazka

W III kwartale bieżącego roku rynek kredytów mieszkaniowych w dalszym ciągu odnotowywał dobre wyniki, jednak jego dynamika nieco osłabła. Mimo pojawiających się sygnałów o zaostrzaniu kryteriów udzielania kredytów, liczba i wartość nowych umów o kredyt mieszkaniowy była zbliżona do kwartału poprzedniego, choć minimalnie niższa – odpowiednio o 3,05% i 1,24%.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
15 Listopada 2018
Mieszkanie Plus w Gdyni

tytul obrazka

Od 26 października do 30 listopada br. można składać wnioski w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus w Gdyni. Osiedle zlokalizowane jest przy ul. Puszczyka w dzielnicy Kacze Buki.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
05 Listopada 2018
Raport z badania: STUDENCI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2018

tytul obrazka

Status mieszkaniowy studenta jest zróżnicowany. Statystyczny student najczęściej nie jest najemcą, lecz mieszka z rodziną lub przyjaciółmi. Prezentowana analiza dostarcza przekrojowej wiedzy na temat podstawowych warunków najmu, jego kosztów, preferencji po stronie najemców oraz stopnia formalizacji zjawiska najmu.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
05 Listopada 2018
Jesienne nabory BGK w programach mieszkaniowych - podsumowanie

tytul obrazka

30 września Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył przyjmowanie wniosków w ramach programów mieszkaniowych dotyczących społecznego budownictwa czynszowego (SBC) oraz rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
29 Października 2018
Mieszkanie Plus w Kępnie

tytul obrazka

4 października 2018 roku, po nieco ponad roku od rozpoczęcia budowy, odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania mieszkań przyszłym najemcom. W dwóch pięciokondygnacyjnych budynkach zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej w Kępnie powstało łącznie 36 wykończonych „pod klucz” mieszkań.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
18 Października 2018
FINN najwcześniej pod koniec 2019 roku

Projekt ustawy, który ma wprowadzić na polski rynek podmioty inwestujące w najem nieruchomości – FINN, obecnie jest na etapie prac sejmowych – został skierowany do prac w komisji finansów. Według koordynatora Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Rady Ministrów, Pana Mirosława Barszcza, utworzenie FINN-a jest możliwe najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku. Ustawa ma wejść w życie na początku 2019 roku.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
02 Października 2018
Mieszkanie Plus będzie wspierać budownictwo z prefabrykatów

tytul obrazka

Rząd widzi potrzebę radykalnego zwiększenia udziału nowoczesnej prefabrykacji. W ramach Programu „Mieszkanie Plus” ruszył konkurs na opracowanie systemu prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej, która pozwoli całemu rynkowi zwiększyć skalę realizowanych inwestycji i obniżyć ich koszty.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
14 Września 2018
Program „Mieszkanie Plus” może zostać poszerzony o zrewitalizowane kamienice

tytul obrazka

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Mirosław Barszcz, Prezes BGK Nieruchomości, przychylnie odniósł się do pomysłu poszerzenia Programu „Mieszkanie Plus” o kamienice wymagające rewitalizacji. Projekt może pomóc ponownie zasiedlić budynki, które nie są obecnie użytkowane.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
05 Września 2018
Złagodzenie rygorów w przepisach o obrocie ziemią rolną

tytul obrazka

Ministerstwo Rolnictwa we wrześniu br. przedstawi projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany będą miały na celu m.in. złagodzenie dotychczasowych ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
24 Sierpnia 2018
nowelizacja rekomendacji S - konsultacje społeczne

tytul obrazka

Komisja Nadzoru Finansowego przekazała do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Najważniejsze zmiany to obowiązek oferowania kredytobiorcom kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową oraz tzw. kredyt „klucz za dług”.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
03 Sierpnia 2018
Specustawa mieszkaniowa z podpisem prezydenta

Skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji - to cel ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. "specustawy mieszkaniowej", którą w środę 1 sierpnia br. podpisał prezydent Andrzej Duda.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będzie obowiązywała 10 lat.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
26 Lipca 2018
Mieszkania na wynajem w Warszawie w ramach Programu „Mieszkanie Plus”

tytul obrazka

Na warszawskiej Woli oraz na Ursynowie ruszy budowa ok. 3 800 mieszkań na wynajem w ramach Programu "Mieszkanie Plus". 13 lipca br. spółka BGK Nieruchomości S.A. podpisała umowę inwestycyjną z Pocztą Polską S.A., zaś 19 lipca ruszyły konsultacje społeczne w sprawie budowy mieszkań na Nowych Jeziorkach.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
03 Lipca 2018
Specustawa mieszkaniowa ma szansę wejść w życie jesienią tego roku

tytul obrazka

Wiceminister inwestycji i rozwoju wskazał jesień bieżącego roku jako przewidywany termin wejścia w życie specustawy mieszkaniowej. W lipcu miałby nastąpić zamknięcie prac parlamentarnych, w sierpniu podpisanie projektów, a w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się rozpoczęcia obowiązywania przepisów.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
14 Czerwca 2018
Stopy procentowe utrzymane na dotychczasowym poziomie

tytul obrazka

Czerwcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zakończyło się decyzją o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
05 Czerwca 2018
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność od 1 stycznia 2019 r.

tytul obrazka

Wiceminister inwestycji i rozwoju zapowiedział finalizację prac nad przekształceniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zlokalizowanych pod zabudową wielomieszkaniową i jednorodzinną, we własność. Przepisy mają wejście w życie 1 stycznia 2019 r.CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
16 Maja 2018
Horyzonty Bankowości 2018

tytul obrazka

Jedno z największych dorocznych spotkań środowiska bankowego i finansowego od lat - w jednym miejscu, w jednym czasie - gromadzi kilkuset przedstawicieli bankowości, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, środowisk naukowych, firm okołobankowych, praktyków i teoretyków nowoczesnych technologii. Edycja 2018 odbędzie się 12 czerwca br.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
20 Kwietnia 2018
Rozpocznie się współpraca przy komercyjnym zagospodarowaniu gruntów PKP S.A.

tytul obrazka

17 kwietnia br. PKP S.A., Xcity Investment, Polski Holding Nieruchomości S.A. i Chopin Airport Development podpisali list intencyjny o współpracy przy komercyjnym zagospodarowania gruntów będących własnością PKP S.A. Na gruntach mają powstać lokale mieszkalne, hotele i biurowce.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
03 Kwietnia 2018
Zmiana założeń Programu „Mieszkanie Plus”

tytul obrazka

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Projekt dokonuje zmian założeń Programu "Mieszkanie Plus". Planowana jest rezygnacja z systemu wsparcia oszczędzania na cele mieszkaniowe na rzecz systemu dopłat do czynszów najmu.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
23 Marca 2018
GUGiK zapowiada uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

tytul obrazka

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, na sierpień br. zaplanowane jest uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Dostęp do publicznej bazy danych o nieruchomościach ma być zapewniony zarówno administracji publicznej, jak również przedsiębiorcom oraz mieszkańcom.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
14 Marca 2018
PZFD przeciwny eliminacji otwartych rachunków powierniczych

tytul obrazka

Polski Związek Firm Deweloperskich złożył skargę do Prezesa Rady Ministrów na działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem Związku propozycje OUKiK-u przedstawione w założeniach do projektu ustawy deweloperskiej zmierzają w kierunku osłabiania i eliminowania konkurencji.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
07 Marca 2018
BGK zapewni wsparcie społecznego budownictwa czynszowego, budownictwa socjalnego i komunalnego

tytul obrazka

Przez cały marzec br. można składać wnioski w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz w programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Do rozdysponowania jest 945 mln zł
w pierwszym z programów i 105 mln
w drugim.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
22 Lutego 2018
Specustawa mieszkaniowa w pierwszej połowie br.

tytul obrazka

W pierwszej połowie br. możemy spodziewać się wejścia w życie tzw. specustawy mieszkaniowej.
Jej założenia zakładają m.in. skrócenie czasu uzyskiwania pozwolenia na budowę mieszkań i odralniania gruntów.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
19 Lutego 2018
Program „Mieszkanie Plus” po niemiecku

Pomimo upływu dwóch lat od ogłoszenia Narodowego Programu Mieszkaniowego anonsowanego z takim rozmachem w dniu 16 stycznia 2016 r., do dziś nie doczekaliśmy się żadnych konkretów w wielu zadeklarowanych obszarach. Tymczasem w dniu dzisiejszym – pięć miesięcy po wyborach – niemieckie partie CDU, CSU i SPD opublikowały umowę koalicyjną, w której sporo miejsca poświęcono kwestiom polityki mieszkaniowej. Rząd federalny zobowiązał się wesprzeć budowę 1,5 mln nowych mieszkań i domów jednorodzinnych do końca 2021 roku.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
14 Lutego 2018
Pozytywna opinia rządu dotycząca projektu tzw. ustawy frankowej

Rząd pozytywnie ocenił projektowaną ustawę frankową, przedstawioną
w sierpniu ubr. przez Kancelarię Prezydenta. Projekt dotyczy wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,
bez względu na walutę udzielonego kredytu.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
06 Lutego 2018
Rada Mieszkalnictwa nowym organem przy premierze

Rząd powołał nowy organ odpowiedzialny za nadzór nad realizacją założeń programu „Mieszkanie Plus”. Zadaniem Rady Mieszkalnictwa jest stworzenie rekomendacji zmian legislacyjnych dla zwiększenia liczby dostępnych na rynku mieszkań.
W związku z powołaniem Rady Mieszkalnictwa może powrócić temat specustawy mieszkaniowej.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
22 Stycznia 2018
Polityka mieszkaniowa pod osobistym nadzorem Premiera

Premier ma wyznaczać cele i środki polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzorować jej realizację - wynika z projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, który w środę 17 stycznia br. trafił do uzgodnień.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
17 Stycznia 2018
UOKiK przygotowuje projekt nowelizacji ustawy deweloperskiej

tytul obrazka

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pracuje nad nowelizacją ustawy deweloperskiej. Przygotowane zostały już założenia projektu jej nowelizacji, a po zaproponowaniu konkretnych rozwiązań, projekt trafi do konsultacji. Zmiany mają na celu lepszą ochronę wpłat przyszłych mieszkańców.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
05 Stycznia 2018
1 stycznia br. weszły w życie zmiany w projektowaniu budynków

tytul obrazka

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
04 Stycznia 2018
Skończyły się środki w Programie „Mieszkanie dla Młodych”

tytul obrazka

W komunikacie z dnia 4 stycznia br. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił, że środki w Programie „Mieszkanie dla Młodych” wyczerpały się w ciągu dwóch dni. Do Banku Gospodarstwa krajowego wpłynęło 12,7 tysięcy wniosków.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
02 Grudnia 2017
Polityka mieszkaniowa to nie tylko akcja kredytowa banków

tytul obrazka

Już po raz czternasty przedstawiciele sektora bankowego, firm deweloperskich, administracji publicznej oraz niezależni eksperci spotkali się podczas Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Zmiany, zmiany, zmiany...”


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
30 Listopada 2017
Marek Wielgo Laureatem Nagrody Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY 2017

tytul obrazka

Na wniosek Centrum AMRON, w 2017 roku Laureatem Nagrody Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY został Marek Wielgo, redaktor naczelny serwisu budowlanego Muratorplus.pl, wieloletni dziennikarz „Gazety Wyborczej”.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
21 Listopada 2017
Ministerstwo podsumowuje swoją pracę

tytul obrazka

Po 2 latach pracy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podsumowało swoje działania. Do najważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć program „Mieszkanie Plus” oraz towarzyszące mu zmiany przepisów.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
14 Listopada 2017
Portret kredytowy Polaków 2017 – raport BIK

tytul obrazka

Najnowszy raport „Portret kredytowy Polaków”, opublikowany przez Biuro Informacji Kredytowej przedstawia charakterystykę kredytowej aktywności Polaków. Co drugi dorosły Polak spłaca obecnie zobowiązania kredytowe, stanowiące głównie zobowiązania na cele mieszkaniowe. Największa liczba posiadanych kredytów mieszkaniowych obserwowana jest w województwie mazowieckim.CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
04 Października 2017
SPACER ŚLADAMI WŁAŚCICIELI WARSZAWSKICH KAMIENIC I MIESZKAŃ

tytul obrazka

We wtorek 3 października spotkaliśmy się z członkami warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Mieszkanicznik, by wspólnie podążyć śladami właścicieli warszawskich kamienic i mieszkań.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
25 Września 2017
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie w AMRON

tytul obrazka

Do grona banków spółdzielczych uczestniczących w Systemie AMRON samodzielnie dołączył Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Do 6 października br. Bank uczestniczy w AMRON poprzez zrzeszenie BPS, a po tym dniu rozpocznie współpracę na indywidualnych zasadach.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
22 Września 2017
Konferencja Projekt Inwestor 2017 - Mieszkania na miarę XXI wieku

tytul obrazka

W dniu 10 października w poznańskim hotelu IBB Andersia odbędzie się V edycja konferencji Projekt Inwestor: Mieszkania na miarę XXI wieku. Centrum AMRON jest partnerem Konferencji, a wśród panelistów wystąpi Jerzy Ptaszyński, Dyrektor Działu Badań i Analiz Rynku Nieruchomości.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
15 Września 2017
Zapraszamy na Forum Liderów Banków Spółdzielczych

tytul obrazka

Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem banków spółdzielczych w Polsce. Spotkania są poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej.

W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 20-21 września w Sangate Hotel Airport w Warszawie.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
30 Sierpnia 2017
Raport AMRON-SARFiN 2/2017 - akcja kredytowa nie zwalnia w drugim kwartale

tytul obrazka

W II kwartale 2017 r. sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych okazała się lepsza od oczekiwań. Liczba nowo podpisanych umów kredytowych utrzymała się na niemal takim samym poziomie, jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku, mimo istotnego osłabienia popytowego bodźca z Programu „Mieszkanie dla Młodych” i ostatecznie wyniosła blisko 50 tys.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
13 Lipca 2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Projekt stawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa, został przyjęty przez Radę Ministrów. Nowelizacja ma zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
03 Lipca 2017
Polskie REIT-y - zmiana modelu biznesowego

Ministerstwo Finansów opublikowało nowy projekt ustawy dotyczącej REIT-ów, która objąć ma nie tylko nieruchomości komercyjne, ale również nieruchomości mieszkaniowe. Model biznesowy polegał będzie na zakupie nieruchomości na wynajem i zarządzaniu nimi w sposób, który będzie przynosił przychody w postaci czynszów.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Czerwca 2017
Nagroda im. Jerzego Kląskały

tytul obrazka

23 czerwca br., po raz kolejny została przyznana nagroda im. Jerzego Kląskały. Nagroda ustanowiona przez Polską Federację Rynku Nieruchomości jest uhonorowaniem najlepszej pracy magisterskiej z zakresu rynku nieruchomości napisanej i obronionej w poprzednim roku.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
21 Czerwca 2017
Jubileusz 25-lecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji

tytul obrazka

20 lutego 2017 r. minęło dokładnie dwadzieścia pięć lat od utworzenia Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. To ćwierćwiecze naszej intensywnej pracy na rzecz rozwoju polskiej bankowości, a tym samym dla całej gospodarki.

Jesteśmy Centrum
i jesteśmy z tego dumni :)


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
14 Czerwca 2017
Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań partnerem Centrum AMRON

tytul obrazka

Wiarygodna informacja o wartości nieruchomości jest kluczowym elementem bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami oraz wzajemnego zaufania uczestników rynku. Dlatego też Centrum AMRON, wraz ze Stowarzyszeniem Budowniczych Domów i Mieszkań, podjęło współpracę na rzecz jawnego i powszechnego dostępu do informacji o transakcjach na rynku pierwotnym.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
12 Czerwca 2017
Horyzonty Bankowości 2017: zmiany na rynku finansowym, w technologii i prawie

tytul obrazka

Jak zmiany kapitałowe, które zachodzą na polskim rynku bankowym wpłyną na możliwość finansowania gospodarki? Czy płatności mobilne są bezpieczniejsze od transakcji kartowych i internetowych? Jak wdrożyć nowe regulacje w obszarze ochrony danych osobowych w odpowiednim czasie, skutecznie i możliwie tanio?


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
30 Maja 2017
Raport AMRON-SARFiN 1/2017

tytul obrazka

W I kwartale 2017 roku zanotowano istotny wzrost akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym.
W okresie od stycznia do marca klienci podpisali łącznie 50 238 umów o kredyt mieszkaniowy, czyli o blisko 20% więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wartość nowo udzielonych kredytów wyniosła 11,010 mld zł i również była wyższa - o 12,58% w ujęciu kwartalnym.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
29 Maja 2017
Agnieszka Gołębiowska uhonorowana Medalem Kopernika Związku Banków Polskich

tytul obrazka

W dniu 26 maja br. w Klubie Bankowca obyła się uroczystość z okazji 25-lecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności firmy oraz wyrażenia podziękowań dla tych pracowników i współpracowników, którzy swoim zaangażowaniem i pracą w sposób szczególny zasłużyli się dla rozwoju polskiej bankowości.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
25 Maja 2017
Ponowny wybór Prezesa Centrum AMRON na Przewodniczącego Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP

tytul obrazka

W dniu 24 maja 2017 odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Ogólne Zebranie Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, w którego działalności uczestniczą przedstawiciele banków aktywnych w obszarze finansowania hipotecznego.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
15 Maja 2017
Mieszkania „Dla Systematycznych” w Ostrowie Wielkopolskim

Miejski Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi program pod nazwą "Dla Systematycznych". Chętni na mieszkanie od miasta musza spełniać trzy warunki: mniej niż 40 lat, niski dochód i meldunek w Ostrowie Wielkopolskim.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
10 Maja 2017
Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

9 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa. Zdaniem autorów projektu, nowelizacja ustawy ma zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
10 Kwietnia 2017
MdM: wstrzymanie przyjmowania wniosków z limitu 2018 roku

tytul obrazka

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków z limitu 2018 r. w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”. Suma o jaką wnioskowali beneficjenci z datą wypłaty w przyszłym roku, przekroczyła ustawowo określony próg.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
04 Kwietnia 2017
Mieszkanie Plus: nawet 500 mieszkań w województwie podlaskim

tytul obrazka

W województwie podlaskim podpisano kolejne listy intencyjne, dzięki którym powstanie nawet 500 mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Po Łomży oraz Augustowie do programu dołączyło Grajewo oraz Suwałki.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
21 Marca 2017
Bezzwrotne dofinansowania BGK dla budownictwa socjalnego i komunalnego

tytul obrazka

W marcu ruszyła 21. edycja rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Na dofinansowanie tych inwestycji, Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał z budżetu państwa 75 mln złotych. Celem programu jest zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Lutego 2017
Raport AMRON-SARFIN 4/2016

tytul obrazka

2016 roku sprzedaż mieszkań, zwłaszcza na rynku pierwotnym, utrzymywała się na wysokim poziomie, a w największych polskich miastach ceny potwierdzały trwającą od roku 2013 nieznaczną, jednak ciągłą tendencję wzrostową. W całym 2016 roku banki udzieliły 178 409 nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 39,496 mld zł.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
21 Lutego 2017
Centrum Prawa Bankowego i Informacji ma już 25 lat!

tytul obrazka

20 lutego 2017 r. mija dokładnie dwadzieścia pięć lat od utworzenia CPBiI. To dwie i pół dekady intensywnej pracy na rzecz rozwoju polskiej bankowości i całej gospodarki. Jako spółka instytucjonalna, powołana z inicjatywy Związku Banków Polskich, jesteśmy niezwykle dumni z tego, że mogliśmy i w dalszym ciągu możemy bezpośrednio uczestniczyć w wielkim projekcie budowy polskiego sektora bankowego i rozpowszechniania wiedzy ekonomicznej.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
20 Lutego 2017
Szkolenie „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych”

W odpowiedzi na zapotrzebowanie sektora bankowego, Związek Banków Polskich we współpracy z Centrum Prawa Bankowego i Informacji kontynuuje organizację szkoleń z zakresu wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego adresowanych zarówno do rzeczoznawców majątkowych, jak również pracowników banków. Tylko w ostatnich dwóch latach w 20 edycjach szkoleń uczestniczyło 601 osób.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
13 Lutego 2017
Polacy zastrzegli ponad milion dokumentów tożsamości

tytul obrazka

W latach 2008-2016 w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE zastrzeżono 1 029 842 zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości. Statystycznie do bazy trafiało ich aż 313 szt. codziennie. Od 2008 roku próbowano wyłudzić 67,7 tys. kredytów na łączną kwotę ponad 3,6 mld zł.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
06 Lutego 2017
Nowy rozdział w rozwoju rynku informacji o nieruchomościach

tytul obrazka

Centrum AMRON wspólnie ze Stowarzyszeniem „Mieszkanicznik” podjęło się próby usystematyzowania informacji o rynku najmu prywatnego, tworząc platformę wymiany informacji o stawkach czynszów.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
02 Lutego 2017
Wstrzymanie przyjmowania wniosków MdM

tytul obrazka

Dnia 1 lutego 2017 roku, Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymał przyjmowanie wniosków nabywców z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na rok 2017.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
01 Lutego 2017
PODZIĘKOWANIA DLA REDAKTORA MARKA WIELGO

tytul obrazka

31 stycznia 2017 roku redaktor Marek Wielgo zakończył trwającą 25 lat współpracę z redakcją Gazety Wyborczej. W redakcji zajmował się problematyką związaną z budownictwem i nieruchomościami, w tym m.in. kwestiami finansowymi. Od dzisiaj Pan Marek jest redaktorem naczelnym serwisu muratorplus.pl.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
17 Stycznia 2017
Rekordowa sprzedaż kredytów w Programie „MdM”

tytul obrazka

2 stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego odblokował 382 mln zł na tegoroczne dopłaty do kredytów udzielanych w ramach Programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Zgodnie z informacjami publikowanymi przez dziennik „Rzeczpospolita”, limit na rok 2017 został już wykorzystany w 91 proc.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
29 Grudnia 2016
Centrum AMRON w służbie bankowości

tytul obrazka

Od września 2004 r., a więc już ponad 12 lat, na rynku międzybankowej wymiany informacji o nieruchomościach działa Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami – Centrum AMRON. A może inaczej – to Centrum AMRON wykreowało – pod patronatem ZBP oraz przy istotnym wsparciu nadzoru bankowego – rynek międzybankowej wymiany informacji o nieruchomościach.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Grudnia 2016
„Warto Oszczędzać” – poradnik Związku Banków Polskich

tytul obrazka

Związek Banków Polskich opublikował poradnik, stanowiący zbiór informacji o najważniejszych sposobach oszczędzania i korzyściach z odkładania pieniędzy. Opublikowanie poradnika ma na celu zwiększenie świadomość wśród Polaków w zakresie długoterminowego oszczędzania.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
13 Grudnia 2016
Nowa usługa Centrum AMRON - Raport RON

tytul obrazka

Centrum AMRON uruchomiło nową aplikację, która umożliwia szacunkową kalkulację ceny wybranego mieszkania bez konieczności posiadania konta w Systemie AMRON. Raport RON - Rynkowa Ocena Nieruchomości, dostępny pod adresem www.RON24.pl, pozwala określić prognozowane ceny lokali mieszkalnych z całej Polski.CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
29 Listopada 2016
Centrum AMRON wśród nagrodzonych PFRN

tytul obrazka

Miło nam poinformować, że Centrum AMRON znalazło się wśród laureatów dorocznych nagród Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, przyznawanych najbardziej zasłużonym i wyróżniającym się osobom lub instytucjom w społecznej pracy na rzecz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
26 Listopada 2016
Medale Mikołaja Kopernika dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiej bankowości

tytul obrazka

Podczas uroczystej Gali kończącej pierwszy dzień XIII Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, piętnastu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiej bankowości w minionych 25 latach wręczono Medale Mikołaja Kopernika. W gronie tym znalazły się osoby szczególnie nam bliskie, od lat związane z Centrum AMRON.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
26 Listopada 2016
Wojciech Kwaśniak laureatem V Nagrody "SZKLANE DOMY'2016"

tytul obrazka

Z satysfakcją informujemy, iż na wniosek Centrum AMRON Laureatem Nagrody Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY’2016 został Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Wojciech Kwaśniak.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
25 Listopada 2016
„Narodowy Program Mieszkaniowy – szansa i wyzwanie dla rynku” – relacja z obrad XIII Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

W jakim stopniu proponowany przez rząd Program „Mieszkanie Plus” może przyczynić się do poprawy sytuacji na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych? Czy zakup mieszkania, będący dla większości Polaków największą inwestycją życia, ma sens? A może bardziej opłaca się wynająć lokal na zasadach komercyjnych? I wreszcie pytanie aktualne od lat: jak skłonić naszych rodaków do długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe? To tylko niektóre z tematów omawianych podczas tegorocznej, trzynastej już edycji Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
25 Listopada 2016
Raport AMRON-SARFiN 3/2016

tytul obrazka

Wyniki akcji kredytowej w III kwartale 2016 roku potwierdziły formułowane w poprzednich raportach oceny, iż podstawowym motorem tak wysokiej akcji kredytowej w pierwszych dwóch kwartałach tego roku był udział kredytobiorców w wyścigu po dopłatę z rządowego Programu „MdM”. Skończyły się środki na dopłaty i efektem jest najwyższy w ostatnich 5 latach spadek liczby
udzielonych kredytów (kwartał do kwartału).


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
23 Listopada 2016
VIII Kongres Mieszkanicznika

tytul obrazka

19 – 20 listopada br. w Hali Expo w Łodzi odbył się VIII Kongres Mieszkanicznika, organizowany przez Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”. Kongres jest największą i jedyną tego typu imprezą poświęconą rynkowi mieszkań na wynajem i inwestowania w nieruchomości, podczas której spotykają się członkowie i sympatycy Stowarzyszenia.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
22 Listopada 2016
Aplikacja „BANK Miesięcznik Finansowy”

tytul obrazka

Serwis alebank.pl uruchomił aplikację mobilną „BANK Miesięcznik Finansowy”. Dzięki aplikacji, profesjonalne pismo środowiska bankowo-finansowego jest teraz dostępne na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android. Prenumerata miesięcznika w wersji elektronicznej będzie tańsza o 30 proc. w stosunku do wersji papierowej. W prezencie w aplikacji znajdą się 3 wydania dostępne za darmo.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
21 Listopada 2016
XIII Kongres Finansowania Nieruchomości

tytul obrazka

W dniach 24-25 listopada 2016 r. w Hotelu Holiday Inn w podwarszawskim Józefowie odbędzie się kolejny, XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych pod hasłem „Narodowy Program Mieszkaniowy - szansa i wyzwanie dla rynku”.

Organizatorem Kongresu jest Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich oraz Centrum AMRON.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
27 Października 2016
Mieszkanie Plus – dołączają kolejne miasta

tytul obrazka

Dnia 26 października 2016 roku kolejnych 13 samorządów podpisało listy intencyjne. Na zgłoszonych gruntach może powstać około 2,8 tys. mieszkań na wynajem. Szczegółowe analizy inwestycyjne zostaną przeprowadzone w Chrzanowie, Gdyni, Koluszkach, Kole, Koninie, Łodzi, Nysie, Rzeszowie, Świdniku, Tomaszowie Mazowieckim, Toruniu, Zabrzu i Zduńskiej Woli. Łącznie BGK podpisało listy intencyjne i porozumienia z 30 gminami.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
13 Października 2016
Mieszkanie Plus

tytul obrazka

W najbliższym czasie, w ramach rządowego Programu „Mieszkanie Plus”, w całej Polsce może powstać ponad 6 tys. mieszkań. 12 października podpisanych zostało 17 listów intencyjnych i porozumień między BGK Nieruchomości S.A. realizującą pilotaż programu Mieszkanie Plus a jednostkami samorządu terytorialnego.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Września 2016
Rząd przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy

27 września br. Rada Ministrów podjęła uchwałę o przyjęciu „Narodowego Programu Mieszkaniowego”. Program dedykowany będzie osobom o niskich lub przeciętnych dochodach, borykającym się z brakiem samodzielnego mieszkania – rodzinom, osobom myślącym o założeniu rodziny oraz osobom samotnym, bez względu na wiek. Źródło finansowania stanowić będzie Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, środki z budżetu państwa, inne środki publiczne oraz pieniądze prywatne.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
12 Września 2016
Forum Liderów Banków Spółdzielczych

tytul obrazka

W dniach 13 – 14 września w Hotelu Gromada w Warszawie odbędzie się coroczne spotkanie banków spółdzielczych. Forum Liderów Banków Spółdzielczych będzie poświęcone wdrażaniu kluczowych rozwiązań organizacyjnych i biznesowych w bankowości spółdzielczej.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
05 Września 2016
Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił dwa programy mieszkaniowe

tytul obrazka

1 września br. ruszył nabór wniosków w dwóch programach BGK służących poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym. Wnioski przyjmowane
są w terminie od 1 do 30 września 2016 r.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
29 Sierpnia 2016
Raport AMRON-SARFiN 2/2016 - Dobre wyniki w kredytach mieszkaniowych po II kwartale

tytul obrazka

Zapowiedź zakończenia programu „Mieszkanie dla Młodych” oraz typowy dla polskiego rynku efekt sezonowości to główne czynniki, które wpłynęły na istotnie wyższe wyniki akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym w II kwartale 2016 r. Rynek mieszkaniowy pozostaje w stanie równowagi, jednak obserwacja cen transakcyjnych w długim okresie wskazuje na niewielki trend wzrostowy.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
03 Sierpnia 2016
Nowa propozycja Prezydenta RP dotycząca tzw. ustawy frankowej

We wtorek 02 sierpnia br. w Belwederze założenia projektu nowej tzw. ustawy frankowej przedstawili m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Łopiński oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Zaproponowane w projekcie rozwiązania zostały dobrze przyjęte przez sektor bankowy. Ustawa ta z jednej strony ma „ulżyć poszkodowanym frankowiczom”, z drugiej natomiast „zachować stabilność sektora bankowego w Polsce”.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Lipca 2016
Umowa współpracy między ZBP a Stowarzyszeniem Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik”

tytul obrazka

26 lipca br. Związek Banków Polskich oraz Stowarzyszenie „Mieszkanicznik” podpisali umowę o współpracy. Obie strony dostrzegają konieczność współpracy na rzecz standaryzacji informacji o nieruchomościach oraz jawnego i powszechnego dostępu do informacji o czynszach stawek najmu i transakcjach na rynku nieruchomości.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
13 Lipca 2016
Spotkanie ZBP i PFSRM w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

W dniu 29 czerwca br. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Banków Polskich oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z Sekretarzem Stanu Kazimierzem Smolińskim, poświęcone omówieniu zasad współpracy rzeczoznawców majątkowych z bankami.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Ministra, zaniepokojonego brakiem porozumienia pomiędzy środowiskiem rzeczoznawców majątkowych oraz sektorem bankowym.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
05 Lipca 2016
Program „Mieszkanie dla Młodych” wstrzymany do przyszłego roku

tytul obrazka

5 lipca Bank Gospodarstwa Krajowego wydał komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na 2017 roku w ramach rządowego Programu „Mieszkanie dla Młodych”. Ponowne wznowienie przyjmowania subsydiowanych przez państwo wniosków nastąpi w dniu 1 stycznia 2017 roku.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
01 Lipca 2016
Coraz mniejsze szanse na dopłatę z Programu „MdM”

tytul obrazka

30 czerwca BGK opublikował informację o poziomie wykorzystania kwoty maksymalnego limitu środków w Programie „Mieszkanie dla Młodych”. Na koniec czerwca br. zarezerwowano aż 46,12% całej dostępnej na przyszły rok puli pieniędzy, czyli nieco ponad 344 mln złotych. Do dyspozycji potencjalnych kredytobiorców zostało jedynie niecałe 29 mln zł.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
24 Czerwca 2016
2,5 mln rekordów w bazie AMRON!

tytul obrazka

24 czerwca br. zasoby bazy danych AMRON przekroczyły 2,5 miliona rekordów. Oznacza to, że AMRON jest jedynym w skali kraju ogólnopolskim źródłem wiedzy o rynku nieruchomości z tak zasobną i rozbudowaną bazą danych, dostępnym dla wszystkich profesjonalnych uczestników rynku nieruchomości.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
03 Czerwca 2016
„Mieszkanie Plus” – pierwsze budynki już 2018 roku

tytul obrazka

W dniu dzisiejszym na specjalnej konferencji prasowej Premier Beata Szydło przedstawiła szczegółowe założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego „Mieszkanie Plus”. Program będzie składał się z trzech filarów. Podstawowym założeniem jest powstanie Narodowego Funduszu Mieszkaniowego.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
01 Czerwca 2016
Nowy samodzielny Uczestnik Systemu AMRON

tytul obrazka

Z dniem 1 czerwca br. samodzielną działalność operacyjną w Systemie AMRON rozpoczął Bank Spółdzielczy w Brodnicy. Do końca kwietnia br. BS Brodnica uczestniczył w AMRON poprzez zrzeszenie BPS, aktualnie korzysta z Systemu na indywidualnych zasadach.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
31 Maja 2016
Raport AMRON-SARFiN 1/2016 - podsumowanie pierwszego kwartału br. na rynku kredytów i mieszkań

tytul obrazka

Wyniki I kwartału bieżącego roku na rynku nieruchomości okazały się niższe od tych z IV kwartału ub.r. - w pierwszych trzech miesiącach 2016 r. zanotowano spadek zarówno liczby (o 8,15%), jak i wartości udzielonych kredytów (o 10,85%). Z drugiej jednak strony I kwartał br. w porównaniu z adekwatnym okresem roku 2015 okazał się nieznacznie lepszy.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
27 Maja 2016
Centrum AMRON partnerem konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały

tytul obrazka

Centrum AMRON zostało współorganizatorem 9 edycji konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały.Nagroda ustanowiona przez Polską Federację Rynku Nieruchomości jest uhonorowaniem najlepszej pracy magisterskiej z zakresu rynku nieruchomości napisanej i obronionej w poprzednim roku.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
18 Maja 2016
Interpelacja poselska w sprawie bazy danych o rynku nieruchomości

Poseł na Sejm RP, Bartosz Józwiak z Klubu Poselskiego Kukiz’15 złożył „interpelację nr 2416 w sprawie bazy danych na rynku nieruchomości”. Interpelacja adresowana była do Ministra Finansów i odnosiła się do m.in. baz danych o nieruchomościach spełniających kryteria Rekomendacji J, zasad wyłaniania przez banki firm świadczących usługi z zakresu udostępniania baz danych o rynku nieruchomości i zasad korzystania przez banki z tych baz, działalności Centrum AMRON w obszarze bazy danych oraz obsługi wycen nieruchomości, sposobu pozyskiwania danych do bazy AMRON, ale również o… załogę i politykę kadrową Centrum AMRON.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
15 Maja 2016
„Inwestycje i nieruchomości w gospodarce światowej” - relacja z konferencji

tytul obrazka

10 i 11 maja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu obyła się konferencja naukowa „Inwestycje i nieruchomości w gospodarce światowej”, zorganizowana przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Wydarzenie było szczególne, ponieważ wiązało się z jubileuszem 40-lecia istnienia Katedry.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
04 Maja 2016
Inwestycje i nieruchomości w gospodarce światowej

tytul obrazka

Centrum AMRON zostało partnerem Konferencji Naukowej „Inwestycje i nieruchomości w gospodarce światowej” organizowanej przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja odbędzie się w dniach 10 -11 maja br.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
27 Kwietnia 2016
W I kwartale 2016 r. ponad 28 tys. osób nie pozwoliło ukraść swojej tożsamości!

tytul obrazka

Wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE z dokumentami tożsamości, które po zablokowaniu nie mogą być wykorzystane do wyłudzeń wynosi 1 581 448 sztuk. W czasie ostatnich 3 miesięcy baza wzrosła o 28 210 szt. – to tak, jakby dokumenty utracili wszyscy dorośli mieszkańcy miasta o wielkości Nowego Targu, Iławy czy Dzierżoniowa.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
21 Kwietnia 2016
Program „Mieszkanie +” zastąpi „Mieszkanie dla Młodych”

tytul obrazka

W terminie do końca kwietnia br. rząd ma przedstawić założenia nowego programu skierowanego do osób myślących o własnym mieszkaniu, których nie stać na kupno lub najem po cenach rynkowych.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
13 Kwietnia 2016
Lasy Państwowe z prawem pierwokupu nieruchomości leśnych

tytul obrazka

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach, zgłoszony przez ministra środowiska, który przewiduje ograniczenie wykupu lasów prywatnych.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
12 Kwietnia 2016
Wieczyste użytkowanie przechodzi na własność

tytul obrazka

Z początkiem stycznia 2017 roku ma zostać zniesione użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkami. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowuje projekt ustawy o zmianie prawa współużytkowania wieczystego gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe w prawo współwłasności.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
31 Marca 2016
Sejm uchwalił ustawę wstrzymującą sprzedaż państwowej ziemi

tytul obrazka

Wstrzymanie na 5 lat sprzedaży ziemi z zasobów Skarbu Państwa i zmianę zasad obrotu gruntami rolnymi zakłada ustawa uchwalona w czwartek przez Sejm. Ma ona zapobiec spekulacjom w obrocie ziemią. Podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi ma być dzierżawa.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
16 Marca 2016
"Mieszkanie dla Młodych" - wstrzymanie naboru wniosków

tytul obrazka

16 marca br. Bank Gospodarstwa Krajowego przestał przyjmować wnioski od zainteresowanych otrzymaniem tegorocznego dofinansowania do wkładu własnego w ramach Programu „Mieszkanie dla Młodych”. Można jedynie wnioskować o otrzymanie dopłaty z puli przeznaczonej na kolejne lata.CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
09 Marca 2016
Rekordowa popularność Programu "Mieszkanie dla Młodych"

tytul obrazka

Do Banku Gospodarstwa Krajowego od początku 2016 roku wpłynęło 4 razy więcej wniosków o dofinansowanie do wkładu własnego (wymaganego przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego), niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jeśli liczba chętnych na skorzystanie z dopłaty utrzyma się, środków może zabraknąć już w kwietniu.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
01 Marca 2016
Kolejna edycja rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego

tytul obrazka

1 marca 2016 roku ruszyła kolejna edycja rządowego programu finansowego budownictwa socjalnego i komunalnego. Na dofinansowanie inwestycji mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych Bank Gospodarstwa krajowego przeznaczy ponad 65 mln zł.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
23 Lutego 2016
Raport AMRON-SARFiN 4/2015 - Końcówka roku pozytywnym zaskoczeniem

tytul obrazka

Końcówka roku w segmencie kredytów mieszkaniowych okazała się pozytywnym zaskoczeniem. Bardzo dobre wyniki IV kwartału sprawiły, że ubiegłoroczna akcja kredytowa była w efekcie najlepsza od 2012 roku. Banki udzieliły 48,7 tys. nowych kredytów mieszkaniowych o wartości 10,6 mld zł.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
17 Lutego 2016
Fundusz Mieszkań na Wynajem w Poznaniu - kolejna inwestycja

tytul obrazka

Kolejną inwestycją Funduszu Mieszkań na Wynajem jest inwestycja w Poznaniu. W IV kwartale 2016 roku, 151 gospodarstw domowych będzie miało możliwość wynajęcia lokalu mieszkalnego przy ulicy Czarnieckiego.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
15 Lutego 2016
Kolejna uczelnia korzysta z Systemu AMRON

tytul obrazka

Z końcem stycznia br. do podmiotów korzystających z Systemu AMRON dołączyła kolejna uczelnia. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny podpisał porozumienie o udostępnienie uczelni zasobów i funkcjonalności Systemu AMRON w calach naukowo – dydaktycznych. Jednostką korzystającą z Systemu jest Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
04 Lutego 2016
Stopy procentowe bez zmian

tytul obrazka

2-3 lutego Rada Polityki Pieniężnej odbyła posiedzenie dotyczące polityki finansowej państwa. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Stycznia 2016
Dowód osobisty to nie tylko kawałek plastiku – to nasza tożsamość i miliardy złotych do ochrony w skali całego kraju

tytul obrazka

W 2015 r. próbowano wyłudzić aż 7,2 tys. kredytów na łączną kwotę 253 milionów złotych. Stosowany nie tylko w bankowości System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE kolejny rok z rzędu bije rekordy popularności – w zeszłym roku zastrzeżono aż 130,8 tys. dowodów osobistych i paszportów.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
26 Stycznia 2016
Koniec programu "MdM"

tytul obrazka

Kazimierz Smoliński, Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa poinformował o zaniechaniu kontynuacji programu „Mieszkanie dla Młodych”. Dopłaty będą obowiązywać do końca 2018 r., po tym okresie nie zostanie uruchomiona dodatkowa pula środków.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
21 Stycznia 2016
Grudniowy rekord w "MdM"

tytul obrazka

Ostatni miesiąc 2015 roku przyniósł kolejny rekord w rządowym Programie „Mieszkanie dla Młodych”. W grudniu ubiegłego roku do BGK wpłynęły 6 553 wnioski o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę ponad 172 mln zł. Część z grudniowych wniosków dotyczyła limitu na rok 2016, który wynosi 730 milionów zł. Ponad 50% tegorocznych środków pieniężnych przeznaczonych na wypłaty zostało już zarezerwowanych.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
19 Stycznia 2016
Fundusze na tanie czynszówki

tytul obrazka

Uruchomiony w listopadzie ubiegłego roku program wspierania społecznego budownictwa czynszowego obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego ma pomóc osobom, których zarobki nie są wystarczające na zakup mieszkania ani na wynajęcie go po stawkach komercyjnych, a jednocześnie ich dochód jest zbyt wysoki, aby otrzymać lokal w budynkach komunalnych.

Zgodnie z przewidywaniami wiceprezesa zarządu BGK, Radosława Stępnia, w ciągu 10 lat powstanie przynajmniej 30 tysięcy tanich mieszkań na wynajem.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
15 Stycznia 2016
Propozycje Prezydenta RP w rocznicę "Czarnego czwartku"

tytul obrazka

15 stycznia 2015 roku Szwajcarski Bank Centralny zaprzestał utrzymywania sztywnego kursu franka wobec euro, czego skutkiem było poszybowanie kursu wymiany do poziomu nawet powyżej 5 zł i skokowy wzrost zadłużenia wielu gospodarstw domowych, a co za tym idzie – znaczący wzrost raty kredytowej i poziomu wskaźnika LtV znacznej części wierzytelności w CHF.

Dziś, dokładnie 12 miesięcy po tym, jak doszło do wzrostu wartości szwajcarskiej waluty, Prezydent Andrzej Duda przedstawił swój projekt pomocy kredytobiorcom walutowym.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
12 Stycznia 2016
Wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych dla III kwartału 2015 roku

tytul obrazka

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w obwieszczeniu z dnia 11 stycznia 2016 roku ogłosiłwskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych dla III kwartału 2015 roku w podziale na województwa.

Zgodnie z danymi GUS pozyskanymi z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości prowadzonych w poszczególnych powiatach (czyli z aktów notarialnych) w III kwartale 2015 roku w większości województw nastąpiły niewielkie zmiany średniej ceny lokalu mieszkalnego nieprzekraczające 2% w porównaniu do poprzedniego kwartału.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
07 Stycznia 2016
Nowe zasady przyznawania dopłat do domów energooszczędnych

Współpracujące z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej banki rozpoczęły przyjmowanie wniosków o dopłaty w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” na nowych zasadach. W ciągu dwóch lat funkcjonowania programu beneficjenci zgłaszali trudności w spełnieniu restrykcyjnych warunków programu. Ponadto dotychczasowe doświadczenia pozwoliły na zapoznanie się projektantów z wymogami programu oraz wypracowanie takich metod projektowania, które pozwalają na spełnienie odpowiedniego standardu NF15 lub NF40 w procesie weryfikacji. Dlatego Zarząd NFOŚiGW wprowadził szereg ułatwień, które weszły w życie już 5 grudnia 2015 roku.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
04 Stycznia 2016
Obniżki w Gdańsku

tytul obrazka

Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował nowe limity cenowe dla mieszkań nabywanych w ramach Programu „Mieszkanie dla Młodych”. Zmiany dotyczą tylko województwa pomorskiego, a poniższe limity będą obowiązywały na Pomorzu w pierwszym półroczu 2016 roku.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
30 Grudnia 2015
Program "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem"

tytul obrazka

Centrum AMRON jest partnerem Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, który powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich. Program NZB jest jednym z największych programów edukacyjnych w Polsce, a jego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy młodych ludzi na temat rynku finansowego, przedsiębiorczości oraz zarządzania biznesem poprzez współpracę sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Grudnia 2015
Pierwszy rok działalności Funduszu Mieszkań na Wynajem

tytul obrazka

Fundusz Mieszkań na Wynajem to inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego mająca na celu zwiększenie podaży mieszkań do wynajęcia w największych miastach Polski. Ma wspierać mobilność zawodową odbiorców, a także stanowić alternatywę dla osób szukających mieszkania, które nie chcą lub nie mogą brać długoletnich kredytów.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
22 Grudnia 2015
Po wprowadzeniu podatku bankowego znacząca liczba banków spośród największych zacznie mieć straty

tytul obrazka

Według Związku Banków Polskich zaproponowana przez rząd stawka podatku bankowego (0,36% w skali roku) powinna ulec znaczącej obniżce. Potrzebna jest dokładna analiza zasadności tej stawki.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
18 Grudnia 2015
Integracja sił administracji publicznej wokół Zaintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

tytul obrazka

Na 15 grudnia 2015 r. zaplanowany został termin zakończenia projektu Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach– Faza I, za którego realizację odpowiada Główny Geodeta Kraju. Porozumienie o dofinansowaniu projektu ZSIN - Faza I zostało podpisane w 2013 r.

Obowiązek budowy i utrzymywania ZSIN wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm).


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
16 Grudnia 2015
Inwestycja Funduszu Mieszkań na Wynajem na warszawskich Bielanach

tytul obrazka

Fundusz Mieszkań na Wynajem wskazał nową inwestycję. Jest nią budynek znajdujący się na warszawskich Bielanach przy ul. Przy Agorze 24/26. W I kwartale 2017 roku Fundusz udostępni najemcom 229 lokali mieszkalnych.
W budynku znajdą się lokale o powierzchni od 31,61m² do 76,98m², w tym 27 mieszkań jednopokojowych, 176 dwupokojowych oraz 26 trzypokojowych. W budynku przewidziano również 10 lokali usługowych do wynajęcia.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
14 Grudnia 2015
Rekordowy miesiąc w Programie "MdM"

tytul obrazka

Listopad był kolejnym, trzecim już miesiącem, w którym funkcjonowały nowe zasady Programu „Mieszkanie dla Młodych”. Od września bieżącego roku, kiedy to pula dostępnych w Programie mieszkań została rozszerzona między innymi o lokale z rynku wtórnego, popularność rządowych dopłat wzrosła niemal trzykrotnie. We wrześniu kredytobiorcy złożyli prawie cztery tysiące wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, ponad pięć tysięcy w październiku, a w listopadzie - 5 524 wnioski. Łączna kwota dofinansowania w listopadzie opiewała na kwotę 143,12 mln złotych.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
27 Listopada 2015
IV Nagroda Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY’2015 przyznana

tytul obrazka

Nagroda Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY przyznawana jest raz w roku. Stanowi ona wyraz uznania zasług i znaczenia dla rozwoju rynku finansowania nieruchomości, a także dla konkretnej osoby, firmy, organizacji, działania, przedsięwzięcia, inicjatywy, produktu, opracowania etc. W tym roku, na wniosek Centrum AMRON, Nagrodę otrzymała Pani prof. dr hab. nauk ekonomicznych Ewa Kucharska-Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego. Serdecznie gratulujemy!


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
27 Listopada 2015
Inwestycja Funduszu Mieszkań na Wynajem we Wrocławiu

tytul obrazka

Fundusz Mieszkań na Wynajem to inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego mająca na celu zwiększenie podaży mieszkań do wynajęcia w największych miastach Polski. Dotychczas, Fundusz udostępnił listę mieszkań w Poznaniu, Piasecznie oraz Gdańsku. Kolejnymi inwestycjami będzie inwestycja w Krakowie, której udostępnienie najemcom planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2016 roku oraz inwestycja w Katowicach, która ma być gotowa w drugim kwartale 2017 r.

Kolejnym miastem, w którym Fundusz Mieszkań na Wynajem rozpoczął inwestycję, jest Wrocław. Przy ulicy Dąbrowskiego 40, zlokalizowanej w centrum Wrocławia, powstanie 100 mieszkań, z planowanym terminem oddania do użytku na I kwartał 2017 roku.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
27 Listopada 2015
Relacja z XII Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

tytul obrazka

Domki z kart czy polityka mieszkaniowa” - pod takim hasłem przebiegały obrady dwunastej edycji Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Wśród tematów wiodących tegorocznego wydarzenia znalazły się takie kwestie, jak kredyty walutowe, nowe przepisy regulujące funkcjonowanie banków hipotecznych, koniunktura w sektorze deweloperskim oraz kwestie związane z długoterminową polityką mieszkaniową w kontekście zmiany władz w Polsce.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
26 Listopada 2015
Polacy pamiętają o zastrzeganiu utraconych kart. Rośnie popularność infolinii 828 828 828

tytul obrazka

Blisko 100 tysięcy połączeń od początku funkcjonowania obsłużył System Zastrzegania Kart, stworzony z myślą o bezpieczeństwie około 35 milionów kart płatniczych wydanych w Polsce. Ich użytkownicy, dzięki uruchomieniu numeru 828 828 828 mogą dziś z każdego miejsca na świecie, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w szybki i skuteczny sposób zastrzec utraconą kartę.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
26 Listopada 2015
25. edycja Raportu AMRON-SARFiN - Kredyty mieszkaniowe w III kwartale poniżej oczekiwań

tytul obrazka

Po lekkim odbiciu w segmencie kredytów mieszkaniowych w II kw. br. pojawiły się oczekiwania co do możliwości utrzymania tej tendencji, szczególnie w obliczu stosunkowo korzystnych dla kredytobiorców warunków rynkowych. Wyniki odnotowane po III kw. nie dają jednak podstaw do tego, by sądzić, że rynek powrócił na ścieżkę wzrostową - możemy jedynie mówić o stabilizacji popytu na poziomie istotnie niższym niż notowany jeszcze kilka lat temu i utrzymaniu dotychczasowej prognozy na koniec roku.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
12 Listopada 2015
XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych już za dwa tygodnie

tytul obrazka

XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych odbędzie się w dniach 26-27 listopada br. w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim pod Warszawą. Hasło tegorocznego Kongresu to "Domki z kart czy polityka mieszkaniowa? Perspektywa 2016-2035". Centrum AMRON tradycyjnie już jest współorganizatorem tego wydarzenia.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
19 Października 2015
Fundusz Mieszkań na Wynajem – planowana oferta dla Gdańska, Krakowa i Katowic

tytul obrazka

Po pierwszych doświadczeniach z rynkiem mieszkań na wynajem oferowanych w Poznaniu oraz w Piasecznie, Fundusz przygotowuje ofertę dla Gdańska, Katowic i Krakowa.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
04 Października 2015
Nowe limity cenowe Programu "MdM" na IV kwartał 2015 – podwyżki w większości miast

tytul obrazka

1 października br. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował nowe limity cenowe, które będą obowiązywały przez kolejnych sześć miesięcy. Nie uległy zmianie wskaźniki przeliczeniowe w województwie pomorskim, dla którego limity zmieniają się z kwartalnym opóźnieniem w stosunku do pozostałych obszarów Polski.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
01 Października 2015
Wyniki X Jubileuszowego Rankingu Banków PZFD

tytul obrazka

30 września br. w Centrum Giełdowym w Warszawie odbyła się prezentacja wyników jubileuszowego X Rankingu Banków przygotowanego przez Polski Związek Firm Deweloperskich. Deweloperzy zrzeszeni w ogólnopolskiej izbie gospodarczej oceniali banki pod kątem współpracy w zakresie finansowania i obsługi deweloperskich inwestycji mieszkaniowych.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
01 Września 2015
Nowelizacja MdM weszła w życie

tytul obrazka

W dniu 1 września 2015 roku, po 14-dniowym vacatio legis, weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Najważniejszymi zmianami w nowelizacji jest włączenie do Programu lokali mieszkalnych z rynku wtórego oraz wzmocnienie jego prorodzinnego oddziaływania.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
27 Sierpnia 2015
Raport AMRON-SARFiN 2/2015 - pozytywny sygnał na rynku kredytów mieszkaniowych

tytul obrazka

W drugim kwartale bieżącego roku nastąpił niespotykany od kilku kwartałów wzrost liczby i wartości nowych kredytów mieszkaniowych, który zatrzymał obserwowaną od pewnego czasu falę sukcesywnych spadków w tym segmencie. Liczba i wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych przez banki wzrosła nie tylko w ujęciu kwartalnym, ale i rocznym.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
22 Lipca 2015
Fundusz Mieszkań na Wynajem rozszerza ofertę o kolejne lokale

tytul obrazka

Fundusz Mieszkań na Wynajem BGK, który wcześniej inwestował w Gdańsku i Poznaniu, rozszerzył swoją działalność wynajmu na aglomerację warszawską. 14 Lipca 2015 roku udostępnił ofertę 122 mieszkań przy ul. Grochowskiego 5 w podwarszawskim Piasecznie. Są to w pełni umeblowane mieszkania jedno, dwu, trzy oraz czteropokojowe o zróżnicowanych metrażach zaczynających się od 32 m². Większość mieszkań posiada balkony lub tarasy, a te na parterze - ogródki.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
01 Lipca 2015
Zmiana wskaźnika przeliczeniowego w Programie "MdM" tylko w województwie pomorskim

tytul obrazka

30 czerwca Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował tabelę z wartościami średnich wskaźników przeliczeniowych w programie MdM. Zmiany wysokości wskaźnika przeliczeniowego w III kwartale dotyczą jedynie województwa pomorskiego.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
12 Czerwca 2015
Płatności mobilne - przyszłością bankowości

Z punktu widzenia klienta banku, najistotniejszy jest fakt, że tak jak w przypadku płatności kartowych transakcje są bezpłatne, a poziom opłaty interchange będzie na takim samym poziomie jak dla operacji kartowych. Ten i wiele innych postulatów dotyczących płatności mobilnych jest wynikiem rozmów, które odbyły się podczas konferencji „Płatności Mobile”
w ramach „Horyzontów Bankowości 2015”.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
11 Czerwca 2015
Znamy zwycięzców rankingu "50 największych banków w Polsce 2015"!

Podczas uroczystej gali, w ramach Horyzontów Bankowości 2015, ogłoszono zwycięzców rankingu „50 największych banków w Polsce 2015”. Była to już 20., jubileuszowa edycja tego prestiżowego konkursu, stworzonego i prowadzonego przez „Miesięcznik Finansowy BANK”.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
29 Maja 2015
Państwo dopłaci do mieszkań z rynku wtórnego

tytul obrazka

25 czerwca br. Sejm głosami 403 posłów uchwalił nowelizację ustawy dotyczącej programu Mieszkanie dla Młodych, dodając m.in. zapisy prorodzinne oraz te wprowadzające jako przedmiot transakcji mieszkania z rynku wtórnego.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
27 Maja 2015
Raport AMRON-SARFiN 1/2015 - Otwarcie roku w obszarze kredytów mieszkaniowych poniżej oczekiwań

tytul obrazka

Pierwszy kwartał 2015 roku nie przyniósł wyczekiwanego ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych, niemniej odnotowane wyniki były minimalnie wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zainteresowanie nowymi kredytami na zakup mieszkania w czasie pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku, mimo malejących marż i odnotowywania coraz niższych poziomów oprocentowania kredytów w każdym kolejnym miesiącu, było zbliżone, choć nieco niższe od wyników odnotowanych w ostatnim kwartale 2014 r.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
07 Maja 2015
Trudny start Funduszu Mieszkań na Wynajem

tytul obrazka

Z początkiem bieżącego roku Fundusz Mieszkań na Wynajem BGK zaprezentował 49 lokali mieszkalnych dostępnych w ramach swojej pierwszej inwestycji, zlokalizowanej przy ulicy Saperskiej w Poznaniu. W ofercie pojawiły się mieszkania jedno-, dwu- oraz trzypokojowe o metrażach od 23,3 m² do 71,1². W maju miała miejsce odsłona kolejnych 75 mieszkań o metrażach od 26,5 m² do 56 m².


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
16 Kwietnia 2015
Umowa o współpracy Związku Banków Polskich z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich

tytul obrazka

Podjęcie ścisłej współpracy z PZFD jest wynikiem wspólnego przekonania, że jawny dostęp do informacji o transakcjach na rynku nieruchomości jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania rynku nieruchomości, w tym – finansowania tego rynku. Celem współpracy jest m.in. poprawa transparentności informacji o rynku nieruchomości oraz standaryzacja informacji poprzez promowanie idei wprowadzenia do obrotu wystandaryzowanej elektronicznej karty nieruchomości.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
02 Kwietnia 2015
Wartość średnich wskaźników przeliczeniowych w Programie "MdM"

tytul obrazka

Dnia 1 kwietnia Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował średnie wskaźniki przeliczeniowe przyjęte w programie "Mieszkanie dla Młodych" dla ustalenia maksymalnej ceny nabycia mieszkania i kwoty dofinansowania wkładu własnego, obowiązujące w drugim kwartale 2015r.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
26 Marca 2015
Centrum AMRON srebrnym sponsorem XX Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

tytul obrazka

Profesjonalni od 20 lat” – pod takim hasłem już w maju w Warszawie rozpocznie obrady XX Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Jubileuszowe spotkanie środowiska będzie okazją do podsumowania 20-lecia działalności PFRN, najstarszej i największej w kraju organizacji zawodowej skupiającej pośredników i zarządców nieruchomości.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
20 Marca 2015
Efekty programu dopłat do domów energooszczędnych

Zgodnie z Dyrektywą 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków od początku 2021 roku wszystkie wznoszone budynki będą energooszczędne (o niemal zerowym zużyciu energii). Celem przygotowania obywateli do nowych wymogów w 2013 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program pt.: „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”, który jest realizowany we współpracy z sektorem bankowym.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
10 Marca 2015
Zmiany w Programie "MdM"

tytul obrazka

Dnia 3 marca 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt zmian nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
01 Grudnia 2014
XI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 27-28 listopada 2014 r.

tytul obrazka

Pierwszy dzień obrad XI Kongresu Finansowania Nieruchomości podsumował Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Jacek Furga. – Program był rzeczywiście bogaty i interesujący – stwierdził Prezes CPBiI – począwszy od wystąpienia Prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza i jego przekornego stwierdzenia „co robić”, skoro od wielu lat mówimy o tym samym i efekty nie są satysfakcjonujące. Czy mamy się rozejść i iść do domów, czy nadal rozmawiać?


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
21 Listopada 2014
Raport AMRON-SARFiN 3/2014 - lekkie osłabienie na rynku mieszkaniowym

tytul obrazka

Ostatni kwartał br. przyniósł spadek zarówno liczby (o 3,61%), jak i wartości (o 4,06%) nowych kredytów hipotecznych. W porównaniu z wynikami II kwartału zawarto 1 846 mniej umów kredytowych, których wartość była mniejsza o 345 mln zł.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
29 Października 2014
Wycena na potrzeby zabezpieczeń wierzytelności bankowych - nowe szkolenia Związku Banków Polskich

tytul obrazka

Związek Banków Polskich rozpoczyna nabór na szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Szkolenia organizowane będą pod wyłącznym patronatem Związku Banków Polskich, przy współpracy merytorycznej wybitnych specjalistów z dziedziny bankowości i wyceny, i stanowić będą kontynuację cyklu szkoleń rozpoczętego w roku 2010. Program, w odróżnieniu od szkoleń realizowanych jeszcze w starej formule do końca 2013 r., jest krótszy o kilka godzin, a jednocześnie uwzględnia zmieniające się uwarunkowania rynkowe i oczekiwania sektora bankowego w zakresie wycen nieruchomości.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
07 Października 2014
Najwieksza doroczna konferencja IT sektora bankowego

20 listopada w warszawskim Hotelu Hilton odbędzie się konferencja IT@BANK 2014 – największe w Polsce doroczne spotkanie poświęcone informatyce bankowej, gromadzące elitarne grono kilkuset decydentów IT z banków, firm ubezpieczeniowych oraz SKOK-ów.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
02 Października 2014
Nowy uczestnik Systemu AMRON

tytul obrazka

Z dniem 1 października br. działalność operacyjną w Systemie AMRON rozpoczął nowy podmiot z sektora bankowego - FM Bank PBP S.A.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
29 Września 2014
Relacja z konferencji

tytul obrazka

29 września 2014 roku w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 w Warszawie odbyła się Konferencja pod hasłem „Znaczenie standaryzacji informacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce” zorganizowana we współpracy ze Związkiem Banków Polskich z okazji dziesięciolecia działalności Centrum AMRON. Spotkanie poświęcone było analizie znaczenia wiarygodnej i aktualnej informacji dla poszczególnych uczestników rynku obrotu nieruchomościami a także ocenie systemu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania tych danych w naszym kraju. Głównym celem Konferencji było wypracowanie wspólnych propozycji zmian usprawniających działanie tego systemu w sposób spełniający oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
11 Września 2014
Znaczenie standaryzacji infromacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce - konferencja z okazji X-lecia AMRON

tytul obrazka

Z okazji dziesięciolecia działalności Systemu AMRON, w dniu 29 września br. w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 w Warszawie odbędzie się Konferencja pod hasłem „Znaczenie standaryzacji informacji o nieruchomościach dla obrotu gospodarczego w Polsce”. Celem spotkania będzie analiza znaczenia wiarygodnej informacji o nieruchomościach oraz systemu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania tych danych w Polsce, a także wypracowanie wstępnych propozycji zmian usprawniających system.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
11 Sierpnia 2014
Oferta specjalna Centrum AMRON dla Banków Spółdzielczych

tytul obrazka

System AMRON, stworzony początkowo wyłącznie z myślą o bankach,obchodzi w tym roku jubileusz dziesięciolecia. I choć z zasobów bazy danych korzystają różne podmioty aktywne na rynku usług finansowych czy obsługi nieruchomości, to głównymi adresatami ofertyCentrum AMRON są i pozostaną banki. To banki były inicjatorami pomysłu na stworzenie wspólnej bazy danych, to banki są właścicielami zasadniczej części zasobów bazy danych i to banki są inspiratorami nieustannych ulepszeń i modyfikacji Systemu. Zależy nam, by baza AMRON stanowiła kompletne źródło informacji, wykorzystywane przez cały sektor bankowy. Szczególnie zależy nam na współpracy z Bankami Spółdzielczymi - Państwa wiedzao lokalnych rynkach nieruchomości jest bezcenna!


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
30 Lipca 2014
Wartość dla wymuszonej sprzedaży

Definicja wartości dla wymuszonej sprzedaży zgodnie z POWSZECHNYMI KRAJOWYMI ZASADAMI WYCENY (PKZW), KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 (KSWP 2) tokwota pieniężna, którą można otrzymać z tytułu sprzedaży nieruchomości w okolicznościach, w których sprzedający znajduje się pod presją konieczności sprzedaży.”

Rozwijając tę definicję można stwierdzić, że wartość wymuszona oznacza wartość rynkową przy uwzględnieniu założenia, że istnieje przymus sprzedaży danej nieruchomości oraz ograniczenia przede wszystkim czasowe (maksymalnie od 3 do 6 miesięcy). Ograniczenia te powodują, że okres ekspozycji na rynku konieczny do wynegocjowania ceny sprzedaży może być uznany za niewystarczający. Pomimo określenia definicji wartości dla wymuszonej sprzedaży, literatura fachowa nie przedstawia metodyki wyceny tej wartości.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
29 Lipca 2014
Nowelizacja Rekomendacji K i F

22 lipca 2014 roku podczas 222. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęto nowelizację dwóch Rekomendacji dla banków:

- Rekomendacji K, która dotyczy zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji,

- Rekomendacji F, która dotyczy podstawowych kryteriów stosowanych przez KNF przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
10 Lipca 2014
Nowe prawo geodezyjne i kartograficzne już od 12 lipca

4 lipca 2014 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 5 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
06 Lipca 2014
Urodziny AMRON

tytul obrazka

Wakacje w pełni, a w Centrum AMRON intensywnie pracujemy nad oprawą jubileuszu dziesięciolecia AMRON.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
03 Lipca 2014
Dwa miliony danych w AMRON

Dokładnie od dziesięciu lat Związek Banków Polskich patronuje budowie nowej jakości na rynku informacji o nieruchomościach – we wrześniu 2004 roku udostępniony został początkowo wyłącznie bankom, a później również pozabankowym uczestnikom rynku nieruchomości System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON), czyli międzybankowa baza danych, zbudowana i konsekwentnie rozwijana przez sektor bankowy. Na strukturze opisu nieruchomości w AMRON oparte zostały wymagania nadzoru finansowego zdefiniowane w Załączniku do Rekomendacji J, a 90% zasobów bazy danych AMRON to informacje pochodzące z wiarygodnych źródeł, rekomendowanych przez KNF w Rekomendacji J dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach(Rekomendacja 1.2.2.), tzn. z umów sprzedaży, operatów szacunkowych oraz z bankowych ocen wartości zabezpieczeń hipotecznych.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
30 Czerwca 2014
Pierwsze zmiany w "MdM"

tytul obrazka

Po niespełna sześciu miesiącach funkcjonowania Programu „Mieszkanie dla Młodych”, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapowiedziało jego nowelizację. Zmiany w Ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
02 Czerwca 2014
Rynek wtórny czy pierwotny? Ocena Rynku mieszkaniowego w świetle Raportu AMRON -SARFiN i NBP

tytul obrazka

Maj był miesiącem, w którym zostały opublikowane najważniejsze Raporty podsumowujące rynek mieszkaniowy po pierwszym kwartale 2014 roku. Wnioski płynące z nich są w dużej mierze spójne. Skupiając się na Raporcie AMRON-SARFiN oraz Raporcie przygotowanym przez Narodowy Bank Polski, w poniższym komentarzu zaprezentujemy najważniejsze fakty, zwracając szczególnie uwagę na zmiany, jakie miały miejsce na rynku wtórnym i pierwotnym.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
26 Maja 2014
Dział Wycen Nieruchomości - nowe zasady współpracy Centrum AMRON z rzeczoznawcami majatkowymi

Dział Wycen Nieruchomości to nowy projekt Centrum AMRON, wdrażany od października 2013 roku. Opiera się on na nowym modelu współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi oraz nowej ofercie adresowanej do banków, dotyczącej szacowania wartości nieruchomości będących lub mających być zabezpieczeniem udzielanych kredytów.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
23 Maja 2014
Dziesięć lat polskiego rynku mieszkaniowego w Unii Europejskiej i w AMRON

Przestąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku otworzyło nasz rynek mieszkaniowy na Europę. Przyniosło ze sobą zarówno impuls wzrostu cen mieszkań w Polsce spowodowany po części przez napływ zagranicznych inwestorów, a także - dzięki wejściu do Polski międzynarodowych firm deweloperskich - nową jakość organizacji rynku deweloperskiego, nowy standard budowanych mieszkań oraz ich otoczenia, jednak przede wszystkim wzrost świadomości znaczenia prywatnej własności mieszkaniowej i dbania o zachowanie jej możliwie wysokiej wartości.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
31 Marca 2014
Nowe zasady nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie szacowania nieruchomości

17 marca 2014 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw długo wyczekiwane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Oba akty prawne weszły w życie następnego dnia po ich ogłoszeniu. Tym samym straciło moc dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
11 Marca 2014
Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczych

W dniach 4-5 marca 2014 roku na Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu odbyła się konferencja pt.: ”Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczych”. Spotkanie poświęcone było analizie polskiego systemu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych o nieruchomościach, szczególnie w procesie szacowania ich wartości.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
10 Marca 2014
Deregulacja zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości

Od 1 stycznia 2014r. w życie weszły nowe przepisy prawa znoszące prawne i administracyjne bariery dostępu do szeregu zawodów, wśród których znalazły się również zawody pośrednika w obrocie i zarządcy nieruchomości. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć zniesienie licencji zawodowych oraz zmiany w zakresie wymaganego wykształcenia. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów całkowicie znosi wymóg posiadania kierunkowego wykształcenia wyższego, studiów podyplomowych oraz odbycia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych. Z obowiązujących dotychczas wymogów pozostała konieczność posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
14 Stycznia 2014
UKNF korzysta z Systemu AMRON

3 kwietnia br. zakończył się trwający ponad 2 lata proces uzgadniania zasad i warunków korzystania z Systemu AMRON przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.Od 7 kwietnia dostęp do Systemu otrzymało 72 pracowników UKNF, w tym wszyscy inspektorzy.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
13 Stycznia 2014
Nowa jakość ewidencji gruntów i budynków

16 grudnia 2013 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Nowelizacja weszła w życie 31 grudnia 2013 roku.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
04 Grudnia 2013
X JUBILEUSZOWY KONGRES FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI

tytul obrazka

W Ożarowie Mazowieckim zakończył się X Jubileuszowy Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych – forum dyskusji przedstawicieli sektora bankowego, środowisk zawodowych związanych z funkcjonowaniem i finansowaniem rynku nieruchomości, przedstawicieli władz centralnych, reprezentantów nadzoru i świata nauki. Projekty i idee omawiane na forum Kongresu w jego dziesięcioletniej historii przełożyły się na szereg konkretnych rozwiązań, przyczyniając się do rozwoju całej polskiej gospodarki. Hasło tegorocznego Kongresu „Teraz albo nigdy – efekty dziewięciu lat dyskusji o polskim mieszkalnictwie” skłania do podsumowań we wszystkich obszarach, które na stałe już wpisały się w program Kongresu. Współorganizatorem tegorocznego Kongresu było Centrum AMRON.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
13 Listopada 2013
Podstawowe założenia programu

tytul obrazka

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 31 października bieżącego roku.Ustawa ma wejść w życie 23 listopada (wykluczając nowe zapisy o zwrocie podatku VAT za materiały budowlane, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014r.). Zgodnie z nią Program"Mieszkanie dla Młodych"zostanie prawdopodobnie realnie uruchomiony 1 stycznia 2014 roku, ponieważ przedtem Bank Gospodarstwa Krajowego musi podpisać umowy z bankami komercyjnymi.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
30 Września 2013
Program "Mieszkanie dla Młodych" przyjęty przez Sejm

tytul obrazka

W piątek 27 września Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, jednocześnie przekazując ją do rozpatrzenia przez Senat. Program ma działać w latach 2014 – 2018, a kwota przeznaczona na jego realizację to 3.553 mln zł.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
06 Sierpnia 2013
X JUBILEUSZOWY KONGRES FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI: „TERAZ ALBO NIGDY – efekty dziewięciu lat dyskusji o polskim mieszkalnictwie”

tytul obrazka

Zapraszamy serdecznie do udziału w X Kongresie Finansowania Nieruchomości, organizowanym przez Związek Banków Polskich. Kongres odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2013 r. w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim.

Jubileuszowy charakter Kongresu skłania do podsumowań, zwłaszcza że wiele projektów i idei omawianych na forum Kongresu w jego dziesięcioletniej historii przełożyły się na szereg propozycji konkretnych rozwiązań. W bieżącym roku obserwujemy kumulację projektów rządowych, inicjatyw parlamentarnych oraz regulacji nadzorczych, które mogą zasadniczo zmienić kształt polskiego sektora finansowania nieruchomości.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Czerwca 2013
Nowy etap współpracy Centrum AMRON z warszawskimi pośrednikami w obrocie nieruchomościami

Ramowa umowa współpracy podpisana w dniu10 czerwca 2013 roku przez Związek Banków Polskich i Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami stanowi zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad zasadami współpracy obu instytucji, zainicjowanych Listem Intencyjnym podpisanym przez ZBP i WSPON w grudniu 2011r., określającym kierunki współpracy na rzecz wspierania bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami oraz jawnego i powszechnego dostępu do informacji o transakcjach na rynku nieruchomości


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Czerwca 2013
Zmiany w dostępie do zawodów zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami

W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP, po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych przez Senat RP ostatecznie uchwalił ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów i skierował ją do podpisu Pana Prezydenta RP. Większość zmian proponowanych w przedmiotowej ustawie wejdzie w życie po upływie 30 dniu od dnia ogłoszenia ustawy, z wyjątkiem tych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. (wyjątki te określone zostały w art. 50 ustawy).


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
20 Czerwca 2013
Znamy zwycięzców rankingu "50 ważnych banków w Polsce 2013"!

Uroczysta gala „Miesięcznika Finansowego BANK”, w trakcie której wręczono nagrody dziennikarskie im. Mariana Krzaka oraz rozstrzygnięto 18. ranking Miesięcznika „50 największych banków w Polsce”, była zwieńczeniem tegorocznej edycji „HORYZONTÓW BANKOWOŚCI”. Galę zakończyła debata – „Bezpieczeństwo, a rozwój. Czy sektor bankowy ma szanse nadal być motorem polskiej gospodarki. Jakie są koszty regulacji?”.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
19 Czerwca 2013
KNF uchwaliła najnowszą wersję Rekomendacji S

tytul obrazka

Podczas wczorajszego, 185.Posiedzenia KNF, Komisja wydała Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Konsultowana od dłuższego czasu nowa, czwarta już wersja Rekomendacji wprowadza istotne zmiany w zasadach udzielania kredytów hipotecznych.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
17 Czerwca 2013
Rusza budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

tytul obrazka

22 lutego 2013 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/249/1


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
03 Czerwca 2013
Nowy program wsparcia budownictwa mieszkaniowego oficjalnie ruszył

Zgodnie z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku, po 2020 roku wszystkie nowe budynki mają spełniać zaostrzone wymagania dotyczące ich charakterystyki energetycznej. Powstawanie tego rodzaju budynków ułatwi Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt: „Efektywne wykorzystanie energii. Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”, który jest obecnie jedynym dostępnym rządowym programem wsparcia budownictwa mieszkaniowego i ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów i wykonawców do wymagań Dyrektywy oraz promowanie i edukację społeczeństwa w zakresie budownictwa energooszczędnego.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Maja 2013
Raport AMRON-SARFiN 1/2013: Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych najsłabsza od 2009 r.

tytul obrazka

Zgodnie z przewidywaniami, w I kwartale 2013 roku odnotowano istotne spadki liczby i wartości udzielanych kredytów hipotecznych - odpowiednio o 12,46% i 9,34% w odniesieniu do końca 2012 roku. Wygaszenie programu „Rodzina na Swoim” i trudna sytuacja gospodarcza spowodowały, że wyniki akcji kredytowej były najsłabsze od 2009 roku. Dodatkowo, średnie ceny metra kwadratowego finansowanych nieruchomości mieszkaniowych po wielu miesiącach spadków nieznacznie wzrosły - takie wnioski płyną z najnowszej, 15. edycji Raportu AMRON-SARFiN.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
27 Maja 2013
"Mieszkanie dla Młodych", czyli doświadczenie uczy, że doświadczenie niczego nie uczy

tytul obrazka

Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, wprowadzający nowy rządowy program „Mieszkanie dla Młodych”, został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów 14 maja br. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej przewiduje, że Program ma wejść w życie na początku przyszłego roku i będzie trwał 5 lat, a w tym czasie skorzysta z niego ponad 115 tysięcy beneficjentów.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
09 Kwietnia 2013
Ruszyły dopłaty do kredytów na domy energooszczędne

Od początku kwietnia można już ubiegać się o dopłaty do kredytów zaciąganych w celu budowy domu energooszczędnego bądź zakupu lokalu mieszkalnego w energooszczędnym budynku wielorodzinnym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na ten cel 300 mln zł. Beneficjentami programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne budujące dom jednorodzinny bądź kupujące mieszkanie lub dom od dewelopera. Dofinansowanie będzie formą częściowej spłaty kredytu bankowego - nie można będzie go uzyskać, jeśli budowę domu finansuje się ze środków własnych.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
07 Marca 2013
Dobry rok dla niezdecydowanych

Rok 2013 zapowiadany jest jako ciężki rok dla rynku nieruchomości. 7 marca 2013roku przedstawiciele Polskiej Izby Nieruchomości, Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Centrum AMRON rozmawiali w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej o tym, kto jednak może obecną sytuację obrócić na swoją korzyść.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Lutego 2013
Zakończenie programu "RnS" i jego efekty - komentarz Centrum AMRON

„Rodzina na Swoim” imponuje, ale nie ratuje

Program „Rodzina na Swoim” zakończył się imponującymi wynikami w IV kwartale 2012 roku. Wzrost zarówno liczbowy, jak i wartościowy sięgnął poziomu 40 % w porównaniu do trzeciego kwartału 2012 roku. Mimo takich wyników nie udało się jednak zatrzymać trendu spadkowego wartości nowo udzielonych kredytów hipotecznych i w ostatnim kwartale minionego roku łączna wartość nowych kredytów wyniosła 8,843 mld zł w tym kredyty udzielone w ramach Programu „Rodzina na Swoim” stanowiły aż 30%.Od października do grudnia kredyty preferencyjne otrzymało 15 828 rodzin na łączną kwotę 2,72 mld zł. Warto zaznaczyć, że w całym IV kwartale 2012 roku udzielono 47 523 nowych kredytów, co oznacza, że co trzeci kredyt udzielony został w ramach kończącego się Programu.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Lutego 2013
KNF przejęła nową Rekomendację T

tytul obrazka

W dniu 26 lutego 2013r. Uchwałą Nr 59/2013 Komisji Nadzoru Finansowego przyjęła skierowaną do banków Rekomendację T dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Celem rekomendacji jest uelastycznienie podejścia banków do kredytowania detalicznego.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
21 Lutego 2013
Raport AMRON-SARFIN 4/2012

tytul obrazka

Raport AMRON-SARFiN: W 2012 roku 15% kredytów hipotecznych mniej i to mimo rekordowych wyników na zakończenie Programu „Rodzina na Swoim”!

W ostatnim kwartale minionego roku odnotowano istotne spadki liczby i wartości udzielanych kredytów odpowiednio - o odpowiednio 6,25% i 11,76%. Tych wskaźników nie poprawiły nawet rekordowe w tym roku wyniki Programu „Rodzina na Swoim”. W 2012 roku wartość udzielonych kredytów była niższa o 20% niż rok wcześniej.Był to efekt niższej o prawie 15% liczby ich liczby oraz wyraźnego spadku średniej wartości udzielonych kredytów - takie wnioski płyną z najnowszej 14. edycji Raportu AMRON-SARFiN.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
31 Stycznia 2013
Mieszkań sporo, chętnych mniej - opracowanie Centrum AMRON podsumowujące rok 2012 w katalogu "Inwestycje budowlane - Murator"

Rok 2012 przyniósł zasadnicze zmiany na rynku mieszkaniowym, na co wpływ miała przede wszystkim trudna sytuacja makroekonomiczna w Europie, spadające tempo wzrostu gospodarczego w kraju, a także procesy dostawcze, związane z wprowadzeniem nowych regulacji i przepisów prawnych.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
24 Stycznia 2013
Czas na długoterminowe oszczędzanie

Temat budowania w naszym społeczeństwie skłonności do oszczędzania regularnie powraca do polskich mediów i właściwie spotyka się prawie z pozytywnym podejściem ze wszystkich stron, jednak – przynajmniej jak do tej pory – nie udało się podjąć żadnych kroków rozwiązujących ten problem w sposób systemowy. Związek Banków Polskich podnosi ten temat już od wielu lat, ale teraz nabiera on znaczne większego znaczenia niż przed kryzysem na rynkach finansowych. Wyciągając bowiem wnioski z kryzysu, regulatorzy zaczynają przywiązywać coraz większą wagę do jakości źródeł refinansowania działalności kredytowej banków. W dłuższym horyzoncie czasowym nie powinno dopuszczać się do sytuacji, gdzie 25-letnie kredyty hipoteczne są finansowane w całości środkami z bieżących depozytów.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
21 Stycznia 2013
System zastrzegania dokumentów działa - 42% mniej prób wyłudzeń w 2012 roku!

W 2012 roku Polacy zastrzegli aż 114 tysięcy utraconych dokumentów, to 5% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie w ubiegłym roku 5 663 razy próbowano wyłudzić kredyty na łączną kwotę 298 milionów złotych. W porównaniu do 2011 roku, kiedy takie próby opiewały na 510 milionów złotych, stanowi to spadek o 42%. System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE dynamicznie rośnie i jest coraz bardziej skutecznym narzędziem przeciwdziałającym przestępstwom z wykorzystaniem skradzionych dokumentów – wynika z 12. edycji Raportu InfoDOK przygotowywanego przez Związek Banków Polskich.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
10 Stycznia 2013
Rok 2012 dla rynku nieruchomości

Rok 2012 dla rynku nieruchomości był czasem istotnych zmian. Ich powodem była trudna sytuacja makroekonomiczna w Europie, spadające tempo wzrostu gospodarczego w kraju, jak również nowe regulacje prawne wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego wpływające w znacznym stopniu na zdolność kredytową Polaków.

Podobnie jak nabywców mieszkań, zmiany regulacyjne nie ominęły również deweloperów, którzy musieli dostosować się do przepisów wprowadzonej w życie w kwietniu Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
03 Grudnia 2012
Relacja z IX Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

tytul obrazka

Kolejna, dziewiąta edycja corocznego Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych odbyła się w dniach 29-30 listopada br. Organizatorem Kongresu był Komitet Finansowania Nieruchomości działający w ramach ZBP oraz Centrum AMRON. Honorowym patronem Kongresu było Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
26 Listopada 2012
IX Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2012

Kolejny, IX Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych organizowany jest w okresie szczególnym dla krajowej gospodarki. Zwiększenie wymagań nadzorczych wobec instytucji finansowych spowodowało ograniczenie dostępu do środków finansowych klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Jednocześnie ograniczony został dostęp banków do długoterminowych źródeł finansowania kredytów hipotecznych, wynikający z kryzysu na światowym rynku finansowym. Spadek cen na rynku nieruchomości zwiększył ryzyko finansowania, a jednocześnie nie spowodował zmniejszenia popytu na mieszkania – w Polsce ciągle mamy do czynienia ze znacznym deficytem mieszkań.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
16 Listopada 2012
Kasy budowlane sposobem na mieszkania i oszczędności

W polskim systemie bankowym powstała luka płynnościowa - banki nie mogą już finansować długoterminowych kredytów. Przynajmniej częściowym sposobem na jej zmniejszenie jest proponowany przez Związek Banków Polskich kontraktowy system oszczędzania – mówi Jacek Furga, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji przy ZBP w rozmowie z Jackiem Ramotowskim dla portalu ObserwatorFinansowy.pl


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
14 Listopada 2012
Konsultacje społeczne założeń nowego programu rządowego

tytul obrazka

Dnia 8 listopada br. na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pojawił się „Projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych”, definiujący podstawowe zasady nowego programu rządowego pod nazwą „Mieszkanie dla Młodych”. Program zastąpić ma funkcjonujący do końca bieżącego roku Program „Rodzina na Swoim” i skutkować ma – w założeniu autorów - zmniejszeniem deficytu lokali mieszkalnych na rynku, szczególnie dla osób młodych, nabywających pierwsze mieszkanie.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
18 Października 2012
Kredyty bliżej nabywców

Ostatnie wyniki akcji kredytowej, opublikowane przez Centrum AMRON w Raporcie AMRON-SARFiN po I połowie 2012 roku, potwierdziły słabą sytuację na rynku kredytów hipotecznych. Od III kwartału 2011 roku wartość nowo udzielonych kredytów regularnie spadała (wykres 1). W dużej mierze sytuacja ta wynikała z zaostrzenia polityki kredytowej, szczególnie na skutek regulacji wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego – czyli rekomendacji S i T. Było to jedną z głównych przyczyn spadku oceny zdolności kredytowej Polaków. Zapowiedziane na początku października nowelizacje rekomendacji S i T mają na celu pobudzenie rynku kredytów hipotecznych - kluczową zmianą może być wydłużenie maksymalnego okresu branego pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
16 Października 2012
Nieruchomości bez wizji - wywiad z Jackiem Furgą o rozwoju polskiego mieszkalnictwa

„Największym problemem dla budownictwa i całego powiązanego z tym otoczenia, a mam na myśli też sektor finansowy i instrumenty finansowe, jest brak wizji rozwoju mieszkalnictwa i rozwiązywania problemów mieszkaniowych.” – mówi w rozmowie z Krzysztofem Maciejewskim Jacek Furga, Wiceprezes CPBiI Sp. z o.o. i Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości w ZBP.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
05 Października 2012
Szkolenie specjalistyczne Centrum AMRON dla rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości:

Centrum AMRON serdecznie zaprasza na szkolenie „WIARYGODNA INFORMACJA O WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ”, przeznaczone dla rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Uczestnictwo w szkolenie pozwala zaliczyć 8 godzin dydaktycznychw ramach doskonalenia zawodowego.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
27 Września 2012
Szkolenie specjalistyczne Centrum AMRON "Rekomendacja J po nowelizacji"

11 września br. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła skierowaną do banków Rekomendację J dotyczącą zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach. Rekomendacja w nowym brzmieniu wprowadza zasadnicze zmiany w podejściu do monitorowania ryzyka systemowego wynikającego z zaangażowania w kredyty zabezpieczone na nieruchomościach. Nowe szkolenie specjalistyczne w ofercie Centrum AMRON ma na celu usystematyzowanie wiedzy o obowiązujących przepisach prawa i wymogach nadzoru bankowego związanych z prowadzeniem baz danych o nieruchomościach oraz wykorzystaniem tych baz w działalności operacyjnej banku.

Szkolenie adresowane jest do pracowników banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zaangażowanych w kredytowanie hipoteczne oraz pracowników instytucji wykorzystujących zabezpieczenia na nieruchomościach przy finansowaniu innych potrzeb klientów.

UWAGA: Dla Certyfikowanych Specjalistów ds. Systemu AMRON oferujemy promocyjną cenę uczestnictwa w szkoleniu!


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
27 Września 2012
Deweloperzy budują mniej

W sektorze deweloperów lipiec i sierpień bieżącego roku przyniósł kolejny wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
24 Września 2012
Prezes Związku Banków Polskich wśród laureatów programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej

tytul obrazka

Wieczorem 24 września 2012 r. w toruńskim Dworze Artus odbyła się dwunasta uroczysta Gala Finałowa Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej. Do gmachu na Rynku Staromiejskim przybyli przedstawiciele Parlamentu, Europosłowie oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Gościem honorowym była Pani Prezydentowa, Karolina Kaczorowska.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
11 Września 2012
Mieszkań przybywa, a zdolność kredytowa Polaków spada - wywiad dla Polish construction review

Spadające ceny mieszkań i podwyższone wskutek zapisów ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego koszty budowy stanowią obecnie dwa główne czynniki redukujące opłacalność projektów deweloperskich. Biorąc pod uwagę prognozy dalszych spadków cen mieszkań, można spodziewać się radykalnego obniżenia produkcji deweloperskiej już od drugiej połowy bieżącego roku (to zresztą już zapowiadają dane GUS) i sporych kłopotów znacznej części firm deweloperskich w nadchodzących miesiącach.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
11 Września 2012
KNF uchwiliła nowelizację Rekomendacji J

tytul obrazka

W dniu dzisiejszym, podczas 163. posiedzenia, Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła skierowaną do banków Rekomendację J dotyczącą zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
26 Lipca 2012
Szkolenie Centrum AMRON zarejestrowane na liście programów doszkalających

24 lipca br. pierwsze szkolenie zgłoszone przez Centrum AMRON zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jako program dokształcający* mający na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
17 Lipca 2012
Rekordowa sprzedaż gruntów w I półroczu 2012

tytul obrazka

W I półroczu br. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała łącznie ponad 62,2 tys. ha, czyli o 22% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwięcej gruntów sprzedały oddziały terenowe Agencji we Wrocławiu – 6344 ha, Opolu – 6213 ha i Gdańsku – 6050 ha.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
10 Lipca 2012
Prezes Związku Banków Polskich nominowanym programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej

tytul obrazka

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz znalazł się w szacownym gronie osób nominowanych w prestiżowym rankingu Programu 3 Polskiego Radia – MISTRZ MOWY POLSKIEJ.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
28 Czerwca 2012
Mieszkanie od znanego dwelopera, choć jeszcze nie teraz

W sondach przeprowadzonych przez Centrum AMRON zdecydowana większość - ponad60% ankietowanych - twierdzi, że nowa ustawa deweloperska zwiększy ochronę i bezpieczeństwo nabywców, co również spowoduje wzrost popytu na lokale z rynku pierwotnego.37% osób biorących udział w sondzie uważa, że wprowadzenie nowej ustawy w życie nie zmieni sytuacji rynkowej.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
11 Czerwca 2012
Jubileusz Dwudziestolecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

tytul obrazka

5 czerwca 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie z okazji jubileuszu dwudziestolecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz jubileuszy wydawanych przez Centrum pism: Miesięcznika Finansowego BANK, Miesięcznika NOWOCZESNY BANK SPÓŁDZIELCZY i kwartalników EUROPEJSKI DORADCA SAMORZĄDOWY oraz KURIER FINANSOWY, odbyło się pierwsze w historii CPBiI Forum „HORYZONTY BANKOWOŚCI 2012”.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
23 Maja 2012
Najnowszy projekt Rekomendacji J

tytul obrazka

W dniu 21 maja 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego przekazała do publicznych konsultacji najnowszy projekt Rekomendacji J dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
17 Kwietnia 2012
Sopot - mały rynek, wysokie ceny

Sopot jest najmniejszym miastem na prawach powiatu pod względem liczby ludności.W mieście o powierzchni 17,31 km2 od kilku lat kształtują się najwyższe ceny za m2 powierzchni mieszkania. Przyczyną tego zjawiska są zmiany sytuacji makroekonomicznej na rynku krajowym, ale przede wszystkim ograniczona podaż gruntów na rynku sopockim. Wpływa ona na niską konkurencyjność na tak małym rynku, co jest determinantem utrzymywania się wysokich cen. Innym czynnikiem wpływającym na ceny jest atrakcyjna nadmorska lokalizacja.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
30 Marca 2012
Pierwszy raport o rynku ziemi w Polsce oparty na danych transakcyjnych przygotowanych przez Centrum AMRON

Centrum AMRON współpracując z deweloperami, spółkami inwestycyjnymi oraz innymi jednostkami działającymi na rynku nieruchomości tworzy tematyczne raporty o wszystkich segmentach nieruchomości, wspierając podejmowanie decyzji biznesowych poprzez analizę zachowań rynku nieruchomości w Polsce.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
30 Marca 2012
Kryzys czy spowolnienie? Co czeka rynek nieruchomości w 2012 roku? - podsumowanie konferencji

Prelegenci reprezentujący wszystkie sektory związane z budownictwem oraz przedstawiciele strony rządowej podczas pięciu dyskusji panelowych rozważali najważniejsze problemy, przed którymi stanie branża budowlana w najbliższych latach.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
29 Marca 2012
Jak korzystnie kupić lub sprzedać mieszkanie - praktyczny poradnik

Przeciętnemu człowiekowi rzadko zdarza się sprzedawać lub kupować mieszkanie, dom lub działkę budowlaną. W tej roli jest więc zazwyczaj nowicjuszem. Z reguły dopiero po transakcji okazuje się, jakie błędy zostały popełnione – w myśl przysłowia „mądry Polak po szkodzie”. Książka „Jak korzystnie kupić lub sprzedać mieszkanie – praktyczny poradnik” przygotowana pod patronatem m.in. Związku Banków Polskich i Centrum AMRON, została napisana właśnie po to, aby osoby kupujące lub sprzedające mieszkanie były „mądre przed szkodą”.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
27 Marca 2012
Centrum AMRON patronem merytorycznym Forum Rynku Nieruchomości

Już w dniach 28-29 maja w Sopocie podczas drugiej edycji Forum Rynku Nieruchomości organizowanego przez Nowy Adres S.A. spotka się śmietanka polskiego rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. W konferencjiudział weźmie ponad 50 prelegentów reprezentujących pełne spektrum poglądów i opinii oraz blisko 350 uczestników czynnie działających we wszystkich sektorach rynku. Wśród prelegentów, moderatorów dyskusji i panelistów znajdą się, uznani analitycy oraz przedstawiciele największych graczy na polskim rynku nieruchmości oraz branżowi dziennikarze. Warto wymienić takich ekspertów, jak Kinga Barchoń – Dyrektor Działu Nieruchomości PricewaterhouseCoopers, Andrzej Biernacki – Prezes Zarządu Ekolan, Bartosz Mierzwiak – Wiceprezes Prologis, czy gość specjalny - Prof. Krzysztof Rybiński.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
27 Marca 2012
Mazowieckie najdroższe nawet bez Warszawy...

tytul obrazka

Analizując ceny transakcyjne notowane w poszczególnych województwach w IV kwartale 2011 roku, najwyższą średnią cenę za m2 powierzchni mieszkania zaobserwowano w województwie mazowieckim - wynosiła ona 4 173 zł.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
14 Marca 2012
NIK o polityce mieszkaniowej w Polsce

7 marca br. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w obszarze polityki mieszkaniowej. Najnowszy raport NIK to kolejny sygnał ostrzegawczy - w Polsce brakuje 1,5 mln mieszkań i stan ten nie zmienia się od dziesięciu lat. Konieczność wycofania z użytku ze względu na stan techniczny ok. 200 tys. mieszkań dodatkowo pogłębi ten deficyt. Ponadto z rządowych analiz wynika, że 6,5 mln Polaków mieszka w warunkach poniżej przyjętych norm i standardów.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
14 Marca 2012
Forum Bankowe 2012

14 marca 2012 r. w hotelu Novotel w Warszawie odbyło się Forum Bankowe 2012 – doroczna konferencja środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze aktualne problemy i wyzwania stojące przed sektorem w najbliższych latach. W obradach Forum obok kierownictw polskich banków od wielu lat udział biorą przedstawiciele rządu, parlamentu, nadzoru finansowego, reprezentanci środowisk naukowych oraz firm doradczych i firm infrastruktury bankowej. Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem: "Stabilność a rozwój - uwarunkowania banków w finansowaniu gospodarki".


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
07 Marca 2012
Centrum AMRON patrone merytorycznym konferencji "Kryzys czy spowolnienie? Co czeka rynek nieruchomości w 2012 roku?"

3 marca Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt pierwszej części ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Prace nad ustawą rozpoczęły się od konsultacji międzyresortowych, wynikiem których było opracowanie listy ponad 200 zawodów, w których regulacje zostały ocenione jako nadmierne lub zbędne.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
20 Lutego 2012
Dwudziestolecie Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

tytul obrazka

20 lutego br. minęło dokładnie dwadzieścia lat od utworzenia Spółki. To dwie dekady naszej intensywnej pracy na rzecz rozwoju polskiej bankowości, a tym samym dla całej gospodarki. Jako spółka instytucjonalna polskiego sektora bankowego, powołana z inicjatywy Związku Banków Polskich, jesteśmy niezwykle dumni, że mogliśmy bezpośrednio uczestniczyć w wielkiej sprawie budowy nowej rzeczywistości i jakości tego sektora.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
13 Lutego 2012
Centrum AMRON partnerem 3 Festiwalu Wiedzy o nieruchomościach WSPON

tytul obrazka

Trzecia edycja Festiwalu wiedzy o nieruchomościach organizowanego przez Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami to pięć dni specjalistycznych szkoleń, seminariów i wykładów poświęconych prawnym, podatkowym oraz praktycznym aspektom zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
08 Lutego 2012
Uroczystość wręczenia odznaczeń szczególnie zasłużonym pracownikom sektora bankowego

6 lutego w Klubie bankowca w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń szczególnie zasłużonym pracownikom sektora bankowego. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia honorowe Narodowego Banku Polskiego, odznaki honorowe Związku Banków Polskich oraz Nagrody 20-lecia Związku Banków Polskich. Ceremonia wręczenia odznaczeń była jednym z ostatnich akordów obchodów dwudziestolecia Związku Banków Polskich.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
07 Lutego 2012
Centrum AMRON patronem merytorycznym konferencji

Od pięciu kwartałów polska gospodarka rozwija się w tempie przekraczającym 4%. Nie ma drugiego takiego kraju w Europie, który mimo kryzysów w światowych finansach powiększył w ostatnich latach swój PKB aż o 15%. Ale nic nie jest dane raz na zawsze.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
24 Stycznia 2012
Udaremniono 1,6 tys. prób wyłudzeń kredytów!

Kradzione i zagubione dokumenty tożsamości mogą zostać wykorzystywane do wyłudzania kredytów w bankach. Ostatni kwartał 2011 r. nadal potwierdza zjawisko, obserwowane od kilku kwartałów. Utrzymuje się stosunkowo wysoki poziom łącznych kwot prób wyłudzeń kredytów, przy stale zmniejszającej się liczbie takich przypadków.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
11 Stycznia 2012
Ujednolicenie zasad naliczania powierzchni budynków i lokali mieszkalnych

Rządowy projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego porządkuje dotychczasowe zasady normalizacyjne w zakresie zasad obliczania powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, w tym lokali mieszkalnych.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
11 Stycznia 2012
Informacje o licytacjach komorniczych

Od 6 stycznia br. wszystkie komornicze licytacje nieruchomości zamieszczane są w korporacyjnym portalu internetowym (www.licytacje.komornik.pl). Obowiązek publikacji ogłoszeń o wszystkich komorniczych licytacjach nieruchomości nakłada art. 955 Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2011 nr 138 poz. 807).


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
10 Stycznia 2012
Nowy uczestnik Systemu AMRON

tytul obrazka

27 grudnia 2011r. umowę w sprawie uczestnictwa w Systemie AMRON podpisał Euro Bank S.A.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
04 Stycznia 2012
Warszawski rynek mieszkaniowy - ceny mieszkań na Ursynowie

Na rynku warszawskim już od wielu lat rysuje się wyraźne zróżnicowanie średnich cen mieszkań ze względu na lokalizację, gdzie dzielnice takie jak Śródmieście, Mokotów czy Żoliborz należą do najbardziej pożądanych, a więc i najdroższych, zaś te położone po prawej stronie Wisły charakteryzują się znacznie bardziej dostępnymi cenami.


CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ >>
zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl