PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

BADANIA RYNKU > BAZA DANYCH BUDYNKÓW


Baza Danych Budynków to jedyna tak obszerna baza informacji o budynkach w Polsce, która opiera się wyłącznie na wiarygodnych źródłach informacji. Celem projektu jest stworzenie krajowej Bazy Danych Budynków, służącej do gromadzenia zestandaryzowanych i ujednoliconych informacji o budynkach, ich charakterystykach budowlanych, cechach umożliwiających ocenę ich wartości oraz ich własności termoenergetyczne i umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację. Baza Danych Budynków może stanowić ogromne wsparcie dla instytucji oraz podmiotów, które wykorzystują dane o nieruchomościach i budynkach oraz muszą mieć dostęp do spójnej i jednolitej bazy.

Baza Danych Budynków obejmuje przede wszystkim budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne, ale także budynki niemieszkalne, które posiadają adres w Bazie Punktów Adresowych, m.in. budynki użyteczności publicznej, techniczne i gospodarcze.

W Bazie gromadzone są informacje o dokładnej lokalizacji budynków oraz ich charakterystycznych parametrach technicznych. Dla każdego obiektu znajdującego się w bazie przeprowadzana jest szczegółowa analiza jego otoczenia w buforze o promieniu 400 m. W rezultacie otrzymujemy wskaźnik intensywności zabudowy, liczbę różnego rodzaju obiektów wyróżnionych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), tj. budynki jednorodzinne, przemysłowe, zabytkowe, hotele, szkoły i inne, a także procentowy udział danego pokrycia terenu z Urban Atlas. Obliczane są również odległości budynków od obiektów liniowych, tj.: drogi, kolej, linie wysokiego napięcia oraz obiektów punktowych, np. przystanków autobusowych, czy stacji metra. Dodatkowo pozyskiwane są dane o prawie własności gruntu, poziomie hałasu lotniczego, miejskiej wyspie ciepła, terenach zalewowych i zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Na indywidualne zamówienie mamy możliwość poszerzenia zakresu informacji gromadzonych w Bazie Danych Budynków i dodania do niej dodatkowych atrybutów według potrzeb odbiorcy danych. Mogą to być np. średnia cena transakcyjna w budynku, liczba lokali w budynku, prawo własności gruntu, informacja o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, czy też lokalizacja w strefie ograniczonego użytkowania.

Baza Danych Budynków opiera się wyłącznie na wiarygodnych źródłach informacji. W przypadku wątpliwości odnośnie poprawności pozyskanych danych poszukujemy dodatkowego źródła, dzięki któremu możemy ją potwierdzić. Zgromadzone dane często wymagają odpowiedniego przetworzenia np. zmiany struktury, formatu, układu współrzędnych lub mapowania wartości (zastąpienia wartości źródłowej taką, która jest zgodna z nowym słownikiem). Największym wyzwaniem w projekcie jest integracja danych różnego pochodzenia.

Baza Danych Budynków jest tworzona w wieloplatformowym, wolnym i otwartym oprogramowaniu geoinformacyjnym QGIS. Projekt umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map.

Informator o Bazie Danych Budynkówwięcej informacji znajdziesz w Informatorze o Bazie Danych Budynków


kontakt:
Agnieszka Zamkowska
Analityk Rynku Nieruchomości
tel. +48 723 723 442
Agnieszka.Zamkowska@amron.pl


zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl