PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

SYSTEM AMRON > O SYSTEMIE


System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON) to jedyna w Polsce międzybankowa, wystandaryzowana baza danych o nieruchomościach i ich cenach i wartościach. To, co czyni naszą bazę unikalnym źródłem wiedzy o polskim rynku nieruchomości, to kompleksowy zakres danych – w bazie gromadzone są informacje dotyczące charakterystyki nieruchomości, ich lokalizacji oraz informacje dotyczące cen transakcyjnych z aktów notarialnych, wartości z wycen, ofert lub innych w pełni weryfikowalnych źródeł. Baza spełnia najwyższe standardy jakości, zdefiniowane szczegółowo przez Komisję Nadzoru Finansowego w znowelizowanej Rekomendacji J dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach.


Gwarantujemy:

- solidność - bezpieczny system stworzony dla środowiska bankowego i szeroko rozumianych uczestników rynku nieruchomości pod patronatem Związku Banków Polskich

- jakość - AMRON jako jedyna w Polsce międzybankowa baza danych o nieruchomościach w rozumieniu Rekomendacji J spełnia najwyższe kryteria zdefiniowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w Rekomendacjach skierowanych do banków i SKOK (Rekomendacja D, Rekomendacja J, Rekomendacja W)

- dostępność - AMRON to intuicyjna, przyjazna dla Użytkownika aplikacja internetowa dostępna on-line – nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów technicznych

- najwyższe standardy bezpieczeństwa i wydajności, monitorowane na bieżąco i weryfikowane poprzez cykliczne audyty bezpieczeństwa aplikacji

- nadzór merytoryczny nad zasobami bazy danych – działamy zgodnie z wewnętrzną Polityką jakości danych oraz stosujemy wewnętrzne procedury weryfikacji danych, pozytywnie ocenione przez niezależnego audytora, Deloitte Advisory

- reprezentatywność danych - rozkład terytorialny zasobów bazy odpowiada głębokości rynków lokalnych oraz aktywności kredytowej polskiego sektora bankowego

- wiarygodność potwierdzoną w wewnętrznych procesach badania wiarygodności przez uczestniczące w Systemie banki oraz w raportach niezależnych audytorów

- miarodajność – AMRON to punkt odniesienia dla mediów oraz wielu instytucji państwowych i komercyjnych, zajmujących się profesjonalną analizą rynku obrotu nieruchomościamizwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl