PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

O NAS > CENTRUM AMRON


Centrum AMRON to profesjonalny ośrodek analityczno-badawczy specjalizujący się w zagadnieniach związanych z rynkiem nieruchomości, działający w ramach struktury organizacyjnej Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o.o. Centrum AMRON zostało powołane do obsługi i rozwoju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami – jedynej w Polsce ogólnopolskiej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości wyposażonej w zaawansowane funkcjonalności raportujące i analityczne.

System powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich jako odpowiedź sektora bankowego na wymogi nadzorcze związane z zarządzaniem ryzykiem kredytowym - we wrześniu 2004 roku udostępniony został początkowo wyłącznie bankom, a później również pozabankowym uczestnikom rynku nieruchomości. Konsekwentnie realizujemy nasz cel stworzenia kompleksowej bazy danych o rynku nieruchomości, zapewniającej szybki i bezpośredni dostęp do wiarygodnych informacji niezbędnych wszystkim uczestnikom tego rynku.

W minionych latach System był na bieżąco poddawany modyfikacjom, a w latach 2009-2010 został gruntownie przebudowany. Zmieniła się struktura bazy danych, przebudowane i udoskonalone zostały modele analityczne zaimplementowane w Systemie, rozbudowana została również paleta usług świadczonych przez Centrum AMRON – prócz standardowego i podstawowego obszaru obsługi i rozwoju bazy danych, świadczymy również usługi w obszarze analityczno-badawczym, publikując cykliczne, standardowe raporty o rynku nieruchomości, jak również specjalistyczne raporty opracowywane na indywidualne zamówienie, dotyczące ściśle określonego segmentu rynku, lokalizacji i przedziału czasowego. Od końcówki roku 2013 rozwijamy kolejny obszar naszej działalności – obsługę i weryfikację wycen nieruchomości zlecanych przez banki na potrzeby kredytowania hipotecznego.

Współpracujemy z bankami komercyjnymi oraz bankami spółdzielczymi, spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi. Obok instytucji finansowych, System AMRON współtworzy Agencja Nieruchomości Rolnych, a także rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, wspólnoty mieszkaniowe, kancelarie prawne i firmy windykacyjne. Centrum AMRON świadczy usługi analityczno-badawcze na rzecz firm deweloperskich i doradczych, a także jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz dla Policji. Z Systemu AMRON korzysta kilka uczelni ekonomicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych, Prokuratura Generalna, a także – od początku kwietnia 2014r. – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Decyzja UKNF o korzystaniu z zasobów AMRON w celach związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym jest jednoznacznym wyrazem zaufania nadzoru do bazy danych tworzonej od piętnastu lat przez polski sektor bankowy i wykorzystywanej przez ten sektor do zarządzania ryzykiem kredytowym. Z tej perspektywy w pełni uzasadnione jest dosłowne traktowanie anagramu nazwy Systemu AMRON – NORMA. Dla uczestników rynku obrotu nieruchomościami korzystanie z AMRON stało się normą.


kontakt:
Jacek Furga,
Prezes Zarządu
CPBiI Sp. z o.o.

tel.: 22/ 463 47 55
kom. +48 723 723 770
jacek.furga@amron.pl


zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl