PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

BADANIA RYNKU > KOMPETENCJE


Centrum AMRON to profesjonalny ośrodek analityczno-badawczy, świadczący usługi w zakresie monitorowania i analiz rynku obrotu nieruchomościami. Od ponad 15 lat dostarczamy naszym klientom i partnerom wysokiej jakości informację o rynku nieruchomości, wyjaśniamy zjawiska na nim zachodzące, a także zapewniamy dostęp do rzetelnej informacji gospodarczej - nasze opracowania opierają się na cenach transakcyjnych.

Specjalizujemy się w badaniu czynników zmian cen transakcyjnych nieruchomości i ich wpływu na perspektywy rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego. Dzięki wykorzystaniu danych z Systemu SARFiN, jako jedyny podmiot na rynku monitorujemy również rynek kredytów hipotecznych.

Analizy Centrum AMRON stanowią skuteczne narzędzie przy podejmowaniu decyzji biznesowych, w ocenie ryzyka inwestycyjnego, a także prognozy rentowności inwestycji.

Opracowania Centrum AMRON stanowią skuteczne narzędzie dla banków - zapewniamy:

  • monitorowanie wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych,
  • zarządzanie ryzykiem portfela zabezpieczeń hipotecznych banku - testy warunków skrajnych, limity koncentracji, strategie windykacyjne,
  • kreowanie polityki kredytowej banku - definiowanie „apetytu na ryzyko”, prognozowanie kapitałochłonności portfela kredytowego banku,
  • wypełnienie wymogów Rekomendacji S,J i W.

Zapewniamy wsparcie deweloperów na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego - począwszy od etapu planowania, po nabycie gruntu, przygotowanie inwestycji oraz etap sprzedaży. Nasza oferta to miedzy innymi:

  • analiza gruntów pod zabudowę oraz analiza lokalizacji potencjalnej inwestycji, pomocne zwłaszcza w fazie planowania inwestycji oraz weryfikacji założeń inwestycyjnych,
  • doskonałe narzędzia do monitorowania bieżących zjawisk na lokalnym rynku mieszkaniowym: raporty cen średnich nieruchomości mieszkaniowych, uwzględniające również informacje o średnich powierzchniach sprzedanych mieszkań, a także raporty trendu prezentujące zmiany wartości nieruchomości na wybranym rynku nieruchomości,
  • oferowane tylko w Centrum AMRON modele prognostyczne i opracowywane przez nas raporty prognoz prawdopodobieństwa możliwych zmian wartości nieruchomości,
  • monitorowanie tempa sprzedaży i poziomu cen.

Opracowujemy zarówno cykliczne raporty o lokalnych rynkach nieruchomości, jak i specjalistyczne publikacje analityczne przygotowywane na indywidualne zamówienie inwestorów, deweloperów oraz innych podmiotów zainteresowanych rzetelną informacją o określonym segmencie rynku w wybranej lokalizacji i przedziale czasowym.

Raporty przygotowujemy w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.

W sprawie zamówienia raportu prosimy o wiadomość na adres e-mail: raport@amron.pl


kontakt:
Jerzy Ptaszyński
Dyrektor Działu Badań
i Obsługi Rynku Nieruchomości

tel. +48 723 723 753
Jerzy.Ptaszynski@amron.pl


zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl