PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

BADANIA RYNKU > STUDENCI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI


Rynek najmu studenckiego w Polsce cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród inwestorów, jak i osób prywatnych. Z uwagi na utrudniony dostęp do wiarygodnych informacji z tego sektora, rynek ten wciąż pozostaje niedostatecznie zbadany. Ponadto dostęp do pisemnych umów najmu nie pozwala na pozyskanie informacji o tym, czy wynajmujący posiada status studenta. Jedyną metodą, która umożliwia dostarczenie wiedzy nie tylko o cenach najmu studenckiego, ale także o zjawiskach zachodzących na tym rynku, jest badanie ankietowe.

Najem w Polsce nie jest tak popularny jak w krajach zachodnioeuropejskich, jednak można zaobserwować, że Polacy coraz bardziej przekonują się do takiej formy zabezpieczania swoich potrzeb mieszkaniowych. Największy odsetek wynajmujących stanowią osoby młode, a w szczególności studenci, dla których zakup własnego lokum jest często nieosiągalny ze względów finansowych. Niektórzy z nich jednak, pomimo możliwości posiadania mieszkania na własność, w tak młodym wieku nie decydują się na ten krok, wskazując na silną skłonność do migracji i mniejszą potrzebę stabilizacji życiowej.

Niniejszy cykl publikacji ma na celu przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzanych wśród studentów kształcących się w największych ośrodkach akademickich w Polsce.W ostatnim roku studenci musieli mierzyć się m.in. ze skutkami wojny na Ukrainie, napływem uchodźców i coraz wyższymi kosztami najmu. Ponadto na rynek duży wpływ miały rosnące stopy procentowe. Zainteresowanie najmem utrzymuje się na podobnym poziomie co w roku poprzednim.

Wśród ankietowanych studentów wynajmujących nieruchomość prywatną zaledwie 13% mieszkało samodzielnie. Ok. 38% dzieli mieszkanie z jednym lokatorem, zaś połowa ankietowanych dzieli nieruchomość z dwiema lub więcej osobami. Największą popularnością wśród studentów wynajmujących mieszkania cieszą się lokale dwupokojowe – wybrało je 46% studentów najmujących samodzielnie i 38% studentów współdzielących mieszkanie z innymi osobami.Pandemia COVID-19 w 2021 roku przemeblowała rynek nieruchomości – studia w trybie zdalnym umożliwiały łączenie nauki z mieszkaniem u rodziny lub znajomych bez ponoszenia opłat, a długie okresy lockdownów i wdrożenie edukacji zdalnej często wręcz to wymuszały. Widoczny w 2022 roku powrót studentów na uczelnie automatycznie przywraca na rynku „przedpandemiczne porządki”, tj. wysoki poziom udziału wynajmujących.

Po szczycie pandemii z 2021 r., która wiązała się z daleko idącym wpływem na życie niemal każdego mieszkańca Polski i cyfrową rewolucję – zwłaszcza w edukacji – widać, że zmiany dotykające w tym okresie studencki rynek najmu nie były trwałe. – zauważa dr Jacek Furga, prezes Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o.o., szef Centrum AMRON.W semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 studenci kształcili się głównie w trybie zdalnym, co miało znaczący wpływ na rynek najmu. 53% studentów wskazało, że od marca 2020 roku zmieniło na stałe lub tymczasowo miejsce zamieszkania. Miesięczna stawka czynszu najmu zmieniła się w przypadku 23% najemców nieruchomości prywatnych, przy czym obniżka dotyczyła 57% z nich. Miejsc w akademikach uczelnianych było mniej, ich ceny wzrosły, a popularność spadła. Większość studentów zamierza kontynuować najem w zbliżającym się roku akademickim, więc właściciele mieszkań na wynajem nie muszą obawiać się niskiego popytu.

Jak podkreśla dr Jacek Furga, Prezes Zarządu Centrum Procesów Bankowych i Informacji, tegoroczny Raport zawiera wiele ciekawych i czasem zaskakujących wniosków i spostrzeżeń.W roku akademickim 2019/2020 r. aż 66% studentów stacjonarnych wynajmowało lokum odpłatnie, w tym największa ich liczba (36%) płaciła czynsz w wysokości 500-750 zł miesięcznie. Spośród dziewięciu czynników mających największy wpływ na wybór lokum, najwięcej ankietowanych jako jeden z najważniejszych wskazało cenę. Od marca br. na sytuację na rynku nieruchomości dla studentów istotnie wpłynęła pandemia koronawirusa - tylko 37% ankietowanych zadeklarowało, że ich sytuacja mieszkaniowa po wprowadzeniu przez rząd obostrzeń nie zmieniła się.

Tegoroczny raport, ze względu na zmiany uwarunkowań związane z pandemią COVID-19, powinien stać się obowiązkową lekturą i służyć jako poradnik przydatny przy negocjowaniu umów najmu na rok akademicki 2020/2021. Może być tylko taniej! – skomentował dr Jacek Furga.W roku 2018 status mieszkaniowy studentów był zróżnicowany. Statystyczny student najczęściej nie był najemcą, lecz mieszkał z rodziną lub przyjaciółmi. Najem prywatnej nieruchomości w 2018 r. deklarował jedynie co trzeci ankietowany. Ciągle mało spotykanymi na rynku formami zawierania umów były umowy najmu instytucjonalnego oraz umowy najmu okazjonalnego. Niepokojąco wysoki był natomiast odsetek umów zawieranych w formie ustnej.

62% studentów ponosiło przeciętne miesięczne koszty związane z mieszkaniem rzędu 250 - 750 zł, co piąty student płacił 750 - 1 250 zł, zaś 8% ankietowanych zadeklarowało, że koszty były wyższe. Jednocześnie 55% respondentów zaznaczyło, że ww. kwoty nie wyczerpują całkowitych kosztów najmu - studenci ponosili również dodatkowe opłaty, uwzględniające m.in. koszty mediów, czynszu administracyjnego lub Internetu.zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl