PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

SZKOLENIA > CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DS. SYSTEMU AMRON


Nadzór finansowy w przyjętych rekomendacjach zobowiązuje banki zaangażowane w finansowanie nieruchomości do prowadzenia oraz aktywnego wykorzystywania baz danych i systemów gromadzenia informacji o nieruchomościach na każdym etapie procesu kredytowego. Wśród wymogów nadzoru finansowego szczególne z tego punktu widzenia znaczenie mają rekomendacje dotyczące:

- wykorzystywania informacji gromadzonych m.in. w bazach danych na potrzeby oceny wartości zabezpieczenia oraz weryfikacji wiarygodności i rzetelności założeń rynkowych przyjętych przez rzeczoznawcę szacującego wartość finansowanej nieruchomości

- ustalania wartości nieruchomości na potrzeby wyznaczania części ekspozycji kredytowej efektywnie zabezpieczonej na nieruchomości

- wykorzystywania baz danych o nieruchomościach na potrzeby oceny rynku nieruchomości oraz wyliczenia wskaźnika LtV

- regularnego monitorowania wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenia wierzytelności w całym okresie spłaty – również z wykorzystaniem uproszczonych metod statystycznych

- regularnego monitorowania zmian zachodzących na rynku nieruchomości.

Czynności te wykonuje na rzecz banku „niezależny rzeczoznawca”, którym zgodnie z interpretacją KNF może być pracownik banku nieposiadający uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, pod warunkiem posiadania wiedzy i kompetencji oraz niezależności od procesu decyzyjnego w sprawie udzielania kredytu.

System AMRON wykorzystywany jest przez banki od roku 2004. Obecnie – po znaczącej przebudowie i dostosowaniu dostępnych funkcjonalności do wymogów prawnych i oczekiwań sektora, AMRON stał się elementem infrastruktury bankowej i narzędziem powszechnie wykorzystywanym w codziennej działalności operacyjnej banku. Świadomość możliwości, jakie oferuje System oraz umiejętność aktywnego i efektywnego korzystania z jego funkcjonalności w działalności bankowej staje się cenną kompetencją, stanowiącą istotny atut pracownika wykorzystywany w procesach rekrutacyjnych, jak również w decyzjach związanych z planowaniem ścieżki rozwoju i wewnętrznych awansach.

Stąd inicjatywa Centrum AMRON przyznawania Certyfikatów Specjalisty ds. Systemu AMRON. Uzyskanie Certyfikatu jest potwierdzeniem doświadczenia w pracy z Systemem AMRON oraz praktycznej znajomości jego funkcjonalności oraz możliwości i sposobów wykorzystywania Systemu AMRON dla wypełniania przez bank wymogów Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Oferta przyznania Certyfikatu dotyczy pracowników wszystkich obszarów/ departamentów bankowych zajmujących się obsługą kredytów hipotecznych bądź zarządzaniem ryzykiem bankowym, m.in. departamentów sprzedaży, analiz, ryzyka, administracji kredytowej, zarządzania ryzykiem, windykacji oraz księgowości kredytowej.

Warunki uzyskania Certyfikatu:

  • minimum roczne praktyczne doświadczenie w korzystaniu z Systemu AMRON weryfikowane przez Zespół ds. Eksploatacji i Rozwoju Systemu AMRON – analiza aktywności Użytkownika w Systemie uwzględniać będzie zarówno wykonywane przez Użytkownika czynności (wprowadzanie danych, korzystanie z danych źródłowych, umiejętność generowania dostępnych raportów analitycznych i statystycznych) jak i częstotliwość korzystania z dostępnych funkcjonalności
  • uczestnictwo w dwuetapowym szkoleniu organizowanym przez Centrum AMRON
  • pozytywny wynik testu kończącego szkolenie II stopnia
Regulamin przyznawania Certyfikatu Specjalisty ds. Systemu AMRONdowiedz się więcej - pobierz Regulamin przyznawania Certyfikatu Specjalisty ds. Systemu AMRON

Certyfikaty podpisane przez Prezesa Centrum AMRON są wydawane i rejestrowane przez Centrum AMRON.
Każdy Certyfikat nosi unikalny numer, a lista certyfikowanych użytkowników bankowych, którzy wyrazili zgodę
na publikację danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru certyfikatu i daty uzyskania certyfikatu, dostępna jest poniżej.

Lista Certyfikowanych Specjalistów ds. Systemu AMRONLista Certyfikowanych Specjalistów ds. Systemu AMRON

Jeżeli uzyskałeś Certyfikat Specjalisty ds. Systemu AMRON, a nie ma Cię na załączonej liście, skontaktuj się z nami pod numerem: 22/ 463 47 54 lub mailem na adres: info@amron.plzwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl