PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > INFORMACJE O LICYTACJACH KOMORNICZYCH


2012-01-11 15:37:00
Informacje o licytacjach komorniczych

Od 6 stycznia br. wszystkie komornicze licytacje nieruchomości zamieszczane są w korporacyjnym portalu internetowym www.licytacje.komornik.pl). Obowiązek publikacji ogłoszeń o wszystkich komorniczych licytacjach nieruchomości nakłada art. 955 Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2011 nr 138 poz. 807). Portal zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości i ruchomości. Serwis jest zintegrowany z programami do obsługi kancelarii komorniczych, co umożliwia automatyczne zamieszczanie i usuwanie obwieszczeń.

Dotychczas komornicy zobowiązani byli do umieszczania obwieszczeń o licytacjach wyłącznie w budynku sądu oraz lokalu organu gminy, a także w dzienniku poczytnym w danej miejscowości. Głównym celem zmiany jest zwiększenie zainteresowania licytacjami, zmniejszenie kosztów egzekucji i uzyskanie wyższych cen. Pomysł zmian K.p.c. dotyczący tej kwestii został zgłoszony w Sejmie poprzedniej kadencji przez Komisję Nadzwyczajną "Przyjazne Państwo". Posłowie wskazywali wówczas, że zmiana powinna „(…) wywołać pozytywny skutek gospodarczy w postaci szerokiego dostępu zainteresowanych osób do informacji o licytacjach nieruchomości, co z kolei może przełożyć się na liczbę uczestników tych licytacji i na uzyskiwane w ramach tych licytacji ceny za nieruchomości.”

Więcej informacji na portalu pod adresem: www.licytacje.komornik.pl

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl