PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > WSKAŹNIKI ZMIAN CEN LOKALI MIESZKALNYCH DLA III KWARTAŁU 2015 ROKU


2016-01-12 13:08:00
Wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych dla III kwartału 2015 roku

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w obwieszczeniu z dnia 11 stycznia 2016 roku ogłosiłwskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych dla III kwartału 2015 roku w podziale na województwa.

Zgodnie z danymi GUS pozyskanymi z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości prowadzonych w poszczególnych powiatach (czyli z aktów notarialnych) w III kwartale 2015 roku w większości województw nastąpiły niewielkie zmiany średniej ceny lokalu mieszkalnego nieprzekraczające 2% w porównaniu do poprzedniego kwartału. W dwóch województwach zanotowano istotną zmianę, tj. w województwie łódzkim nastąpił spadek średniej ceny lokalu o 2,7% w odniesieniu do II kwartału 2015 roku, a w województwie zachodniopomorskim – aż o 3,6%. Można uznać, że średnia cena lokalu mieszkalnego w całej Polsce nie uległa zmianie – zanotowano wzrost zaledwie o 0,2%.

Źródło: GUS

Prezes GUS został zobowiązany do ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, jednak w praktyce przez wiele lat wymóg ten nie był realizowany. Z tego powodu w celu waloryzacji wszelkiego rodzaju rozliczeń pomiędzy organami państwa a obywatelami dotyczącymi nieruchomości stosowano zastępczo wskaźnik inflacji, który nie odzwierciedla zmian zachodzących na rynku nieruchomości.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z 15 maja 2015 roku wprowadziła szereg zmian, dzięki czemu Główny Urząd Statystyczny mógł rozpocząć ogłaszanie wskaźników zmian cen nieruchomości – pierwszy raz opublikowano wskaźniki dla II kwartału ubiegłego roku w dniu 14 października 2015 roku. Wskaźniki te pozwalają nie tylko na waloryzację zobowiązań i należności obywateli, ale także umożliwiają monitorowanie zmian zachodzących na rynku nieruchomości i ułatwiają podejmowanie decyzji gospodarczych. Jednak dla osób i podmiotów planujących zakup lub sprzedaż nieruchomości, wskaźniki dające jedynie ogólny obraz rynku, to zdecydowanie za mało.

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl