PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > FORUM BANKOWE 2012


2012-03-14 12:58:00
Forum Bankowe 2012

14 marca 2012 r. w hotelu Novotel w Warszawie odbyło się Forum Bankowe 2012 – doroczna konferencja środowiska bankowego, podczas której dyskutowane są najważniejsze aktualne problemy i wyzwania stojące przed sektorem w najbliższych latach. W obradach Forum obok kierownictw polskich banków od wielu lat udział biorą przedstawiciele rządu, parlamentu, nadzoru finansowego, reprezentanci środowisk naukowych oraz firm doradczych i firm infrastruktury bankowej. Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem: "Stabilność a rozwój - uwarunkowania banków w finansowaniu gospodarki".

Wśród gości i prelegentów tegorocznego Forum znalazł się Minister Finansów RP prof. Jacek Rostowski, który przedstawił raport o stanie finansów publicznych w Polsce na tle krajów europejskich w latach 2008 – 2011. Jacek Rostowski zaznaczył, że skumulowany wzrost gospodarczy w Polsce w okresie od rozpoczęcia kryzysu na międzynarodowych rynkach finansowych wyniósł 15,8% PKB i był najwyższy wśród wszystkich krajów europejskich. Minister Finansów Zwrócił również uwagę na fakt, że wzrost ten jest nie tylko największym, ale także najbardziej stabilnym w okresie ostatnich 20 lat. Nie byłoby to możliwe bez silnych fundamentów naszej gospodarki, wśród których na pierwszym miejscy stawiam zdrowy system bankowy - podkreślił Jacek Rostowski.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się również wystąpienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Marka Belki, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka oraz Wiceprzewodniczącego KNF odpowiedzialnego za nadzór nad sektorem bankowym Wojciecha Kwaśniaka, który podsumowując ocenę stabilności sektora bankowego, z uznaniem odniósł się do inicjatyw Związku Banków Polskich w zakresie tworzenia i rozwoju międzybankowych systemów wymiany informacji, wymieniając w szczególności System AMRON, System SARFiN oraz Biuro Informacji Kredytowej. W ocenie Przewodniczącego Kwaśniaka, banki aktywne w obszarze finansowania nieruchomości nie mogą nie uczestniczyć w Systemie AMRON, gdyż w ten sposób nie tylko zwiększają własne ryzyko kredytowe, lecz również stwarzają zagrożenie dla stabilności całego sektora bankowego.

W dalszej części Forum dyskutowano również m.in. na temat możliwości rozwoju finansowania gospodarki przez banki w świetle uwarunkowań korzystania z programów publicznych, wyzwań dla banków w okresie prognozowanego spowolnienia gospodarczego i implementacji nowych rozwiązań regulacyjnych, a także wyzwań rozwojowych stojących przed sektorem bankowym w perspektywie kolejnych dwudziestu lat.

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl