PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > CENTRUM AMRON PATRONE MERYTORYCZNYM KONFERENCJI "KRYZYS CZY SPOWOLNIENIE? CO CZEKA RYNEK NIERUCHOMOŚCI W 2012 ROKU?"


2012-03-07 12:54:00
Centrum AMRON patrone merytorycznym konferencji "Kryzys czy spowolnienie? Co czeka rynek nieruchomości w 2012 roku?"

3 marca Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt pierwszej części ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Prace nad ustawą rozpoczęły się od konsultacji międzyresortowych, wynikiem których było opracowanie listy ponad 200 zawodów, w których regulacje zostały ocenione
jako nadmierne lub zbędne.

Opublikowany projekt ustawy zakłada deregulację 49 spośród ogólnej liczby 380 zawodów, w których trzeba uzyskiwać specjalne uprawnienia. Wśród nich znalazły się m.in. zawody zarządcy nieruchomości czy pośrednika w obrocie nieruchomościami, ale również notariusza czy komornika. W części wymienionych zawodów zlikwidowane zostaną wymagane
do tej pory egzaminy i praktyki.

W Ministerstwie trwają prace nad projektem ustawy, który ułatwiłby dostęp do kolejnych 180 zawodów. Oznacza to, że obie ustawy deregulacyjne otworzyłyby dostęp do około
230 zawodów, co stanowi ponad 60% wszystkich obecnie regulowanych w Polsce zawodów.

Wśród pozytywnych skutków zmian Ministerstwo wskazuje spadek cen usług oraz wzrost ich jakości poprzez zwiększenie konkurencji na dotychczas regulowanych, a w niektórych przypadkach nawet zamkniętych rynkach, ograniczenie biurokracji związanej z nadzorem nad regulowanymi zawodami oraz wzrost dostępności do regulowanych obecnie zawodów -z informacji dostępnych na stronie Ministerstwa wynika, iż zakłada się zwiększenie zatrudnienie w deregulowanych zawodach o 15-20%.

Więcej informacji, w tym lista 49 deregulowanych zawodów na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl