PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > INTEGRACJA SIŁ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WOKÓŁ ZAINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH - FAZA I


2015-12-18 08:00:00
Integracja sił administracji publicznej wokół Zaintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Na 15 grudnia 2015 r. zaplanowany został termin zakończenia projektu Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach– Faza I, za którego realizację odpowiada Główny Geodeta Kraju. Porozumienie o dofinansowaniu projektu ZSIN - Faza I zostało podpisane w 2013 r.

Obowiązek budowy i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm).

Faza I obejmuje współpracę z 58 starostwami powiatowymi w zakresie wybranych obrębów ewidencyjnych.

PARTNERZY ZSIN – FAZA I

Źródło: GUGiK


Działania pod kierunkiem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii mają na celu poprawę jakości danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), optymalizację kosztów i procesów związanych z prowadzeniem publicznych rejestrów zawierających informacje o nieruchomościach oraz udostępnienie obywatelom, przedsiębiorcom i podmiotom publicznym aktualnych danych gromadzonych w publicznych rejestrach.

Ostateczny kształt projektu realizowanego przez GUGiK zakłada:

Dane EGiB pochodzące z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z obszaru całego kraju, a przechowywane w jednym miejscu mają umożliwić łatwiejsze ich pozyskanie oraz wykorzystanie ich jako dane referencyjne do prowadzenia innych rejestrów.

Podstawową zasadą systemu jest wymiana informacji w zakresie stanu prawnego nieruchomości, danych osobowych, danych dotyczących osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz danych dot. identyfikatorów podziałów terytorialnych. System zakłada komunikację pomiędzy ZSIN, systemem Nowa Księga Wieczysta (NKW) Ministerstwa Sprawiedliwości oraz rejestrami takimi jak:


SCHEMAT UCZESTNICTWA W ZSIN I BUDOWY SYSTEMU

Źródło: GUGiK


Oczekiwane korzyści z tytułu korzystania z ZSIN to m.in.:

Organom administracji publicznej ZSIN umożliwić ma realizację statutowej działalności w zakresie planowania gospodarczego, przeprowadzania spisów powszechnych, badań statystycznych, prowadzenia rejestrów REGON i TERYT, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, prowadzenia polityki rolnej, ewidencji podatkowej nieruchomości, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zwalczania korupcji.

Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (zakładająca współpracę z kolejnymi 102 powiatami w zakresie wybranych obrębów ewidencyjnych) planowana jest w okresie IV kw. 2015 – III kw. 2018.

Kompleksowa realizacja Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach ukończyć ma się w 2030 r.

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl